26.08.2021

Djärv start med nyköpt företag

Toni Kammonen ville köpa ett fungerande företag och börja ett nytt liv som företagare. Vid sidan av den verkställande direktörens arbete har Toni studerat städbranschen. De yrkeskunniga arbetstagarna fanns redan på plats i Pirkon Puhdistus.

Rantasalmibon Toni sa upp sig från sin 17-åriga fasta anställning när han var 43 år. Toni ville pröva sina egna vingar.

Drömmen om ett företag hade mognat i honom då han arbetat i metallbranschen och med jordbruksmaskiner.
Toni var inställd på att börja som företagare genom att köpa upp ett företag. Han var medveten om att företagare konstant går i pension och att det rådde brist på personer som kunde fortsätta.

– På grund av min ålder ville jag kom-ma till “ett dukat bord”, ett företag där man redan hade gjort grundarbetet.

Toni sökte hjälp hos företagsrådgivaren Katja Remes och Juhani Rouvinen i Itä-Savon Uusyrityskeskus i Nyslott.

Tillsammans kartlade de Tonis färdig-heter och de branscher som intresserade honom. Toni ville inte fortsätta i metall-branschen längre.

– Jag tänkte att det skulle varit lättast att börja i fastighetsbranschen.

Juhani såg att Toni hade en genuin vilja att bli företagare. Man såg det i hans ögon och aktiva inställning.

– Om man inte klarar sig med Tonis inställning, så klarar man sig inte alls!

Finansiering i ordning

Juhani frågar den blivande företagaren hur stort eget kapital han kan avvara.

– Om du till exempel har 50 000 euro i eget kapital, kan du köpa ett företag värt ungefär 200 000 euro med tilläggsfinansiering.

Katja konstaterar att det är oftast säkrare att fortsätta med ett fungerande företag än att grunda ett helt nytt. Företaget har redan en etablerad affärsidé och en egen kundkrets. Det är en bra utgångs-punkt för att börja utveckla företaget.

Ganska snart erbjöds Toni en firma inom fastighetsbranschen genom en företagsförmedlare. Man försökte göra affärer i flera månader, men förhandlingarna strandade på grund av olika synsätt.

Toni började söka på nytt och hittade Pirkon Puhdistus via Yrityspörssis hemsidor. Företaget finns i Jorois, ganska nära Rantasalmi. Toni och hans fru som är närvårdare åkte för att träffa Pirkon Puhdistus grundare och arbetsledarrepresentant.

– Det var ömsesidig kärlek vid första ögonkastet.

Nyföretagscentrumet hjälpte Toni med lönsamhetskalkyler och förberedelser för ägarbytet.

– Jag fick ett enormt stöd från Katja och Juhani i mitt beslutsfattande.

Ett hopp med enrejäl dos mod

Det lönar sig inte att stressa vid ett företagsköp. Först gäller det att undersöka den ekonomiska situationen i företaget man vill köpa. Juhani säger att med de senaste tre årens bokslut och det senaste balansvärdet kan man bedöma värdet på företaget i gans-ka stor utsträckning.

– Kommer företagets produkter och tjänster att vara efterfrågade i framtiden? Om svaret är ja, lönar det sig att driva företagsköpet vidare.

Toni köpte Pirkon Puhdistus aktiestock med arbetare och arbetsledning i april 2020. Han började studera städbranschen tillsammans med sin fru genom ett läroavtal. Toni tycker om sitt nya liv som företagare, och det har börjat bra.

– Mitt hopp in i en okänd bransch har dämpats av yrkeskunniga arbetare.

Toni uppmanar de som funderar på att bli företagare att helt enkelt skrida till verket.

– Det enda som krävs är mod och risktolerans!