06.05.2021

Ivrigheten för att starta eget ökar – rådgivning i början av företagandet är en testad lösning för ny tillväxt

Grundandet av nya företag via Nyföretagarcentralerna har varit livligare än väntat sedan förra sommaren. Under januari–mars i år var mängden av nya företag till och med en femtedel större än vid samma tidpunkt ifjol.

Jämfört med förra årets period har kundmängden vid Nyföretagarcentralerna ökat med två procent men mängden av både kundbesök och grundade företag har ökat med 21 procent.

– Historien har lärt oss att när ekonomin skapar otrygghet, ökar intresset för företagande. Kundmängden har nu förblivit densamma men mängden av grundade företag har vuxit märkbart. Detta syftar på att man inte kommer till rådgivningen i ren desperation, utan med rätt så potentiella företagsidéer, gläder sig Susanna Kallama, VD för Nyföretagarcentralerna i Finland rf.

Under januari–mars hade de 30 Nyföretagarcentrum verksamma i Finland sammanlagt 3 430 kunder. Personliga rådgivningsevenemang med dessa kunder hölls sammanlagt 7 785 stycken, dvs. i genomsnitt två rådgivningsevenemang per kund. Det grundades 1 809 nya företag, vilket betyder att 53 procent av kunderna startade eget.

Hållbar företagande förmånligt med hjälp av företagsrådgivning

Enligt resultatet av konsekvensstudien samt uppföljningen av kvalitetssystemet av Nyföretagarcentralerna i Finland rf är ”maximipriset” på ett företag som grundats med hjälp av företagsrådgivningen 2000 euro. Summan som investerats i nyföretagarrådgivningen återförs till samhället inom ett år i form av skatter.

Företag som grundats via Nyföretagarcentralerna i Finland är i genomsnitt även mer hållbara: till och med 80 procent av företag som grundats via rådgivningen är verksamma ännu efter fem år, medan det motsvarande antalet utav alla företag som grundats i Finland är endast 50 procent.

– Det är klart att nyföretagande är nödvändigt i byggandet av ny tillväxt efter coronakrisen. Rådgivning i början av företagandet är för den delen det bästa sättet att skapa nya hållbara företag. Nu vore det viktigt för beslutsfattare att komma ihåg att vi inom Nyföretagarcentralernas nätverk har fungerande verktyg för detta. Man bör endast anvisa tillräckliga resurser för företagsrådgivningen, vädjar Kallama.

Information gällande företagarbranschen i ditt område får man från det regionala Nyföretagscentrumet. Kontaktuppgifterna hittar du på https://uusyrityskeskus.fi/sv/hjalp-med-foretagandet/nyforetagscentrumen/

BILAGA Jämförelse av Nyföretagarcentralerna 1.1.–31.3.2021