16.02.2023

Det exceptionella året ledde till ett behov av stöd bland blivande företagare

Med hjälp av den personliga och avgiftsfria rådgivning som Nyföretagarcentralerna erbjuder grundades nästan 6 200 nya företag 2022. Antalet rådgivningstillfällen samt längden på dessa ökade i förhållande till antalet grundade företag. Det exceptionella året ledde till försiktighet bland blivande företagare.

År 2022 var ett osäkert år: kriget i Ukraina, inflationen och de höga räntorna speglades även bland Nyföretagarcentralernas kunder. De blivande företagarna var betydligt försiktigare än förut och uppsökte företagsrådgivare för samtal flera gånger innan de fattade sina beslut. Även längden på rådgivningstillfällena ökade. Exempelvis vem som grundade företag och vilka branscher som var populärast framgår mer i detalj av den färska Översyn av nyföretagsamheten.

Antalet egentliga företag som grundas sjunker, medan företagande som bisyssla blir allt mer populärt

Antalet företag som grundades via Nyföretagarcentralerna sjönk med 11 procent i jämförelse med året innan. Även på riksomfattande nivå har ett lägre antal företag som införs i handelsregistret grundats, och därför följer Nyföretagarcentralernas antal grundade företag med den allmänna utvecklingen. Andelen företagande som bisyssla har ökat märkbart under de senaste åren och detsamma gäller det allt mer populära lättföretagandet. Av statistiken framgår lättföretagande inte som nya företag, trots att de också utnyttjar rådgivningstjänsterna för företag.

– Antalet grundade företag minskar under tider med hög sysselsättning, eftersom arbetsmarknaden har en stor dragningskraft. I rådgivningen ser vi nu att blivande företagare har ett större behov av stöd då de inleder företagandet. Vi hjälper naturligtvis alla kunder oberoende av företagsformen, säger Piia Malmberg, verkställande direktör för Nyföretagarcentralerna i Finland rf.

– Företagande utgör kärnan för tillväxt, investeringar och välfärd. Med hjälp av verksamheten i Nyföretagarcentralerna grundas livskraftigare företag och därför är verksamhetens samhälleliga betydelse stor. Vi behöver olika företagartjänster redan i det inledande skedet och även ett löfte till företagarna om att man i samhället fattar förutseende och konsekventa beslut, betonar Harri Jaskari, chef för Företagarna i Finland.

–   Vikten av en stabil verksamhetsmiljö för företagen accentueras då tiderna är osäkra. En stimulerande beskattning är viktig för att skapa företag och arbetsplatser. Allt från lagstiftningen inom olika delområden till kommunernas åtgärder ska främja ett företagsvänligt samhälle: Samhällets uppgift är att möjliggöra företagande – inte att försvåra eller förhindra det, påminner riksdagsledamot Sari Multala (saml.) då hon besöker Finlands Nyföretagarcentralers frukostevenemang Nyföretagarens vän 14.2.2023.

Nya företag skapas även genom ägarbyten

Ett existerande företag statistikförs som ett nytt företag då det får en ny ägare genom företagsköp eller generationsskifte. Nyföretagarcentralernas riksomfattande mål är att allt starkare föra fram köp av fungerande företag som ett sätt att inleda företagandet.

Den som inleder företagandet genom företagsköp får kundförhållanden och fungerande praxis färdiga och behöver inte börja med allt från noll.

– Tiotusentals företag i Finland hotas av att det inte finns någon som kan fortsätta med verksamheten, och samtidigt försvinner en stor mängd kompetens och arbetsplatser. Detta är en riksomfattande utmaning som Nyföretagarcentralerna är med om att lösa, säger Jari Huovinen, styrelsens viceordförande för Nyföretagarcentralerna i Finland och ledande sakkunnig vid Finlands Näringsliv EK.

I Nyföretagarcentralernas rådgivningstjänster för blivande företagare framhävs möjligheten till företagsköp som ett likvärdigt alternativ för att inleda företagandet.  Nyföretagarcentralerna i Finland deltar även i det riksomfattande projektet Maaseutuyritysten omistajanvaihdospalvelut (Ägarbytestjänster för landsbygdsföretag).

Den hjälp Nyföretagarcentralerna erbjuder har påvisats vara effektiv

Nyföretagarcentralerna i Finland rf är en paraplyorganisation för 30 lokala och regionala Nyföretagarcentraler som erbjuder kostnadsfri företagsrådgivning till alla som är intresserade av företagande. Nyföretagarcentralerna har till uppgift att främja uppkomsten av ett så lönsamt företagande som möjligt i Finland.

Enligt en konsekvensanalys är överlevnadsgraden för de företag som startats via Nyföretagarcentralerna betydande: 80 % av de företag som startats via Nyföretagarcentralerna är fortfarande verksamma efter fem år. Nyföretagarcentralerna får även mycket positiv respons för sin rådgivning och centralernas gemensamma NPS-tal, det vill säga popularitetsindex, är 86.

Mer information
Nyföretagarcentralerna i Finland rf, verkställande direktör Piia Malmberg
piia.malmberg@uusyrityskeskus.fi, tfn 044 0309 850