Kestävää yrittäjyyttä ja uutta työtä

Uusyrityskeskukset palvelevat vuosittain yli 15 000 yrittäjyyttä suunnittelevaa henkilöä. Heistä noin puolet perustaa yrityksen ja lisäksi osa aloittaa yrittäjämäisen työn erilaisten kevytyrittäjyyspalveluiden kautta.

Uusyrityskeskus-verkosto on toiminut Suomessa jo yli 30 vuotta ja toiminnan tulokset ovat selvästi osoitettavissa. Vaikuttavuustutkimuksen mukaan 80 prosenttia uusyrityskeskusten palveluja käyttäneistä yrityksistä toimii viiden vuoden kuluttua. Kaikista yrityksistä vastaava luku on 50 prosenttia. Uusyrityskeskuksen palveluiden vaikuttavuus yritysten kestävyyteen on selvä.

Tutkimuksen mukaan uusyrityskeskuksen kautta perustetut yritykset luovat perustamisvuonna työtä keskimäärin 1,3 henkilötyövuotta. Viiden vuoden kuluessa henkilötyövuosien määrä on kaksinkertaistunut 2,6 henkilötyövuoteen. Vuositasolla tämä tarkoittaa noin 10 000 uutta työpaikkaa.