Osakeyhtiö vaatii sopimuksen – tee se huolella

Osakeyhtiön voit perustaa yksin tai yhdessä useamman henkilön kanssa. Osakeyhtiön valitseminen yritysmuodoksi kannattaa erityisesti silloin, jos yrittäjiä on enemmän kuin yksi.

Osakeyhtiö syntyy, kun se rekisteröidään kaupparekisteriin. Osakeyhtiön perustamista varten tarvitaan kirjallinen perustamissopimus, jonka kaikki osakkeenomistajat allekirjoittavat. Sopimukseen liitetään yhtiöjärjestys, joka sisältää vähintään kolme kohtaa: toiminimen, kotipaikan ja toimialan. Myös osakassopimus kannattaa tehdä, vaikka se ei olekaan pakollinen.

Osakeyhtiön perustamissopimuksessa on mainittava

 • sopimuksen päivämäärä
 • kaikki osakkeenomistajat
 • kunkin merkitsemät osakkeet
 • osakkeesta yhtiölle maksettava euromäärä (merkintähinta)
 • osakkeen maksuaika
 • yhtiön hallituksen jäsenet.

Tarvittaessa on mainittava myös toimitusjohtaja, hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat. Tilikaudesta on määrättävä joko perustamissopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä.

Osakeyhtiön rekisteröinti sähköisellä perustamisilmoituksella YTJ-asiointipalvelussa maksaa 240 euroa ja paperi-ilmoituksella 380 euroa.

Lue tarkemmin osakeyhtiön perustamisesta YTJ:n verkkosivuilta.

Jos osakeyhtiön perustajia on enemmän kuin yksi, kannattaa aina tehdä kirjallinen osakassopimus. Se on sopimusoikeudellinen asiakirja, jossa säännellään osakkeenomistajien keskinäisistä suhteista, oikeuksista ja velvollisuuksista yhtiössä.

Osakassopimus kannattaa laatia huolella ja harkiten. Sen muuttaminen toiminnan käynnistyttyä voi olla hankalaa, jos sinun ja yhtiökumppaneidesi välillä ilmenee erimielisyyksiä. Osakassopimuksen muuttamiseen tarvitaan aina kaikkien sopimusosapuolten yhteinen päätös.

Osakassopimuksessa voidaan määrätä esimerkiksi:

 • yhtiön toimintojen järjestäminen
 • työnjako
 • voitonjako
 • osakaspiirin rajoittaminen
 • periaatteet osakkeiden lunastamiseen
 • kilpailukielto
 • osakkeiden kohtalo omistajan kuolemantapauksessa

Apua osakassopimuksen tekemiseen saat uusyrityskeskuksen asiantuntijoilta.