Muista myös nämä yritysmuodot

Muita Suomessa käytössä olevia yritysmuotoja ovat osuuskunta, avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö. Uusia avoimia yhtiöitä ja kommandiittiyhtiöitä perustetaan vuosittain muutamia satoja, mutta joihinkin tilainteisiin ne sopivat.

Osuuskunta voi olla hyvä yhtiömuoto, kun useampi henkilö haluaa yrittää yhteistyössä. Se on joustava yritysmuoto, johon kannattaa tutustua.

Osuuskunta on joustava yritysmuoto, jossa jäsenten määrä voi vaihdella tarpeen mukaan. Jäsenet päättävät yhdessä uusista jäsenistä, eikä jäsenyyttä voi ostaa tai myydä. Jäsenet voivat melko vapaasti sopia vastuistaan ja velvollisuuksistaan perustamisen yhteydessä tehtävässä osuuskuntasopimuksessa.

Lue lisää osuuskunnasta Osuustoimintakeskus Pellervon Osuuskunnan perustajan oppaasta.

Osuuskunnan perustamisessa tarvittavat asiakirjapohjat, ilmoituslomakkeet ja perustamiseen liittyvät ohjeet löydät valmiina PRH:n perustamispaketista osoitteessa www.ytj.fi. Osuuskunta pitää ilmoittaa rekisteröitäväksi kaupparekisteriin kolmen kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta. Osuuskunnan rekisteröinti maksaa 380 euroa (2023).

Uusyrityskeskukset auttavat myös osuuskunnan perustamisessa.

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö ovat henkilöyhtiöitä, joiden perustamiseen tarvitaan vähintään kaksi yhtiömiestä eli henkilöä. Henkilöyhtiöissä toiminta perustuu yleensä nimensä mukaisesti henkilöihin, joten ne voivat soveltua, kun yritystoiminta keskittyy yhtiömiesten ammattitaitoon tai henkilökohtaiseen työpanokseen.

Avoimessa yhtiössä yhtiömiehet ja kommandiittiyhtiössä vastuunalaiset yhtiömiehet vastaavat yhtiön sitoumuksista yhdessä tasavertaisesti. Jos yksi yhtiömies tekee sitoumuksen, myös muut ovat vastuussa siitä.

Yhtiösopimuksen allekirjoittamisen jälkeen yhtiö rekisteröidään kaupparekisteriin ja Verohallintoon osoitteessa www.ytj.fi. Ilmoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa yhtiösopimuksen allekirjoittamisesta, tai perustaminen raukeaa. Henkilöyhtiön rekisteröinti maksaa 240 euroa (2023).