14.02.2024

Service med stort hjärta

Bensinstationen Behm i Kerimäki räddades av många supportrar när coronapandemin slog till våren 2020 och kriget i Ukraina bröt ut ett par år senare. De har hela tiden kunnat hålla deras verksamhet lönsam. 

Miia och Joni Behm blev företagare när de köpte en bensinstation som drevs av Miias kompis föräldrar, en mötesplats för hela byn. Miia och Joni hade redan erfarenhet av kundservice och försäljning, så företagandet var en naturlig fortsättning på deras tidigare karriärer. De driver sin bensinstation som jämställda partners, där var och en får förverkliga sina egna styrkor. Joni är ansvarig för verkstadssidan och allt som hör till den. Miia tar hand om kontorsarbetet och tar ett större ansvar för butiken på stationen. Allmänna service- och underhållsarbeten på bensinstationen utför de tillsammans. 

Miia och Joni är också arbetsgivare. Bensinstationen Behm sysselsätter tre anställda, som är ovärderliga för företagarna. 

Livskraft till byn 

Till grund för förvärvet låg en stark önskan att förverkliga den egna visionen och erbjuda byborna nya tjänster. Utöver traditionell bränsleförsäljning, café, biltvätt och Veikkaus-tjänster har stationen en småmaskinsverkstad som servar, reparerar och säljer bland annat utombordsmotorer, elcyklar och snöskotrar. Tjänsterna utvecklas enligt kundernas önskemål. 

– Vi har båda bott i Kerimäki i hela vårt liv. Att vi kan bidra till att hålla vår lilla by vid liv var en av de avgörande faktorerna för att bli företagare, säger Miia och Joni unisont. 

Ett viktigt stöd i beslutsfattandet var Nyföretagscentrumet Itä-Savon Uusyrityskeskus, som gav paret en försäkran om att företaget hade den affärsmässiga grunden för att lyckas. 

– Det lönar sig att sätta sig in i ekonomin och historiken för det företag som ska förvärvas. Vi fick mycket stöd från Nyföretagscentrum samt goda råd om bland annat hur vi skulle ordna finansieringen, säger Miia. 

Verkställande direktör och företagscoach Katja Remes på Nyföretagscentrumet Itä-Savon Uusyrityskeskus säger att Miia och Joni är precis rätt personer för att fortsätta bensinstationsverksamheten. 

– Automatstationer har blivit allt vanligare och traditionella bensinstationer står ofta tomma. Lyckligtvis blev det annorlunda i Kerimäki, och när efterträdare hittades var konkurrensen om bränsledistributionen fortsatt god på orten. Miia och Joni har en positiv attityd och ångrar sig inte trots utmaningarna, utan letar alltid efter en positiv lösning och nya idéer. 

En stark tro på framtiden 

Det behövdes en positiv attityd när både coronapandemin och kriget i Ukraina slog till i början av företagandet, med en dominoeffekt i form av en kraftig ökning av kostnadsnivån. 

Djungeltelegrafen visade sig vara en bättre marknadsföringskanal i Kerimäki än sociala medier. Under coronanedstängningen blev det till en början helt tyst i hela byn, men när ryktet spred sig blev det livligt i verkstaden. Kunderna stod i kö till småmaskinsverkstaden när de nu i brist på andra aktiviteter hade tid att få sina småmaskiner servade. Detta gav Miia och Joni en tro på att deras företag kunde hantera vad som helst.