14.02.2022

Tillväxt och kvalitet går hand i hand

HR Mentor föddes när tre tidigare kollegor inom personaltjänstbranschen bestämde sig för att prova sina vingar utan ett glastak som hinder. Som företagare är man friare att förverkliga sina idéer än som anställd.

Det finns alltid utrymme för förbättringar. Expertföretaget HR Mentor verkar inom personaltjänstbranschen i Kuopio och Joensuu, och i företaget nöjer man sig aldrig med lagom bra.

– För oss är utvecklingen av företaget en kontinuerlig process. Vi utvecklar, mäter och följer upp resultaten hela tiden, berättar Päivi Savolainen en av företagets tre grundare och aktieägare. De två medgrundarna är Mervi Okkonen och Kirsi Tikkanen.

HR Mentor inhämtar kontinuerligt respons från kunderna som sedan används till att exempelvis effektivisera rekryteringsupplevelsen och göra den mer transparent och mänsklig. Företaget har bland annat, i samarbete med en läroinrättning, utarbetat en enkät som riktas till alla som varit på intervju under året.

– Vi läste responsen och rodnande av allt beröm. Men trots det vill vi ständigt förbättra saker och ting.

Päivi understryker transparensen och trovärdigheten. Man har till exempel implementerat ett program som automatiskt skickar meddelanden till de arbetssökande om i vilken fas ansökningsprocessen är.

Även företagaren vill ha semester

Trion bakom HR Mentor vill göra arbetslivet mer mänskligt. Eftersom arbetet utgör en så stor del av människors vardag så har upplevelsen av att söka och hitta ett arbete samt att trivas på sin arbetsplats en stor inverkan på livskvaliteten i stort, säger Päivi.

Av samma anledning är HR Mentors utveckling snabb, men tillväxten stadig och sansad. Vi har tillväxtmål, men vi strävar inte efter dem på bekostnad av kvaliteten, säger Savolainen.

– Vi skulle kunna växa mer, men det finns alltid en risk att vi inte kan upprätthålla kvaliteten på önskad nivå. Vi vill växa och utveckla affärsverksamheten, men vi kan inte förlora våra kunder.

Måttlighet bidrar även till att företagarna själva kan hålla sin arbetsbörda på en rimlig nivå. Det mest utmanande i företagandet har varit att hålla isär arbete och fritid, säger Päivi. Därför är det enligt henne viktigt att man i ett företag skapar en kultur som möjliggör även för företagaren att ta semester.

Mot gemensamma mål

I etableringsfasen fick HR Mentor hjälp av Nyföretagscentrum i Kuopio. Företagsrådgivaren Pekka Naumanen anser att företagets särskilda styrka är aktieägarnas kunskaper som kompletterar varandra. Dessutom hade företagarna redan i starten omfattande kompetens inom sin bransch samt praktisk erfarenhet och nätverk.

Pekka framhäver vikten av att upprätta ett aktieägaravtal och framför allt att definiera de gemensamma målen i de fall där företagarna är flera.

– I det fallet tar etableringsfasen ofta något längre tid, men det är viktigt att diskutera igenom allt grundligt innan man startar ett företag, säger han.

Även Päivi ser det som en fördel att företagartrion kände till varandras arbetssätt sedan tidigare.

– Vi tänkte på samma sätt, och våra idéer om tjänsten var liknande. Alla tre ville prova sina vingar utan att glastaket tar emot.