14.02.2023

Mänsklig fastighetsförvaltning i en digital tid

Ilja Knuutinens företag Iljan Isännöintikeskus har ända från början velat växa med fokus på kvalitet. Ett lyckat företagsförvärv har hjälpt detta Kuopiobaserade företag att bli en föregångare inom sitt område.

Iljan Isännöintikeskus Oy har utvecklats kraftigt under sina tre verksamhetsår och kommer att omsätta cirka en miljon euro den kommande räkenskapsperioden. Man har sökt tillväxt genom att utveckla kundservicen och försäljningen samt genom ett företagsförvärv 2020, då Iljan Isännöintikeskus Oy övertog Idensalmi‑företaget Isännöintipalvelu Pekka Ryhänen.

– Jag hittade Pekka Ryhänens fastighetsförvaltningsföretag genom mitt breda samarbetsnätverk. Våra intressen matchade och vi kom snabbt överens om villkoren för affären, beskriver Ilja.

Det strategiska målet för Iljan Isännöintikeskus var att utöka verksamheten till flera orter. Samtidigt hade Pekka letat efter någon som kunde driva hans företag vidare. När affären genomförts fortsatte Pekka att arbeta på Iljan Isännöintikeskus i tre år för att se till att alla funktioner fungerade smidigt i praktiken.

Kassaflödet ökade

Genom att köpa en färdig verksamhet löste Ilja många utmaningar som nya företagare ställs inför. Med Isännöintipalvelu Pekka Ryhänen följde kunnig personal, fungerande processer och ett bra fastighetsförvaltningsprogram.

–  Vår omsättning tredubblades i och med köpet och vi fick tre nya experter med i teamet. Samtidigt fick vi ett bra kassaflöde, vilket hade stor ekonomisk betydelse för vårt företag som då befann sig i ett tidigt skede, förtydligar Ilja.

Iljan Isännöintikeskus tog också i bruk det fastighetsförvaltningsprogram som Isännöintipalvelu Pekka Ryhänen hade använt. Det gick smidigt i och med att anställ‑da som följde med förvärvet utbildade sina nya kollegor i programmet.

Stöd hjälpte företaget framåt

Företagare som planerar ett företagsförvärv bör titta noga på de olika aspekterna och ta hjälp av en oberoende, utomstående expert. Under olika skeden av sin företagar‑resa har Ilja fått råd av Pekka Naumanen och Tarja Pöyhönen från Nyföretagscentrumet Kuopion seudun Uusyrityskeskus.

– Hjälpen från Nyföretagscentrumet har varit ovärderlig. När jag har tvivlat har de uppmuntrat mig och gett nya perspektiv på mina funderingar. Jag fick värdefull information för den tidiga finansieringen, vilket det hade tagit mig mycket längre tid att hitta själv, säger Ilja tacksamt.

Iljan Isännöintikeskus har för närvaran‑de 17 fastighetsförvaltningsexperter. Företaget har i synnerhet satsat på personlig och människonära kundservice. Man har också gjort långsiktiga investeringar i digitala tjänster. Husbolagens aktieregister och ‑papper måste numera vara elektroniska, och i framtiden kommer rapporteringen att öka när renoveringsregistren flyttas över till en offentlig databas.

– Det är helt klart att Iljan Isännöintikeskus styrka är företagsägarens innovativa attityd och starka vilja att utveckla företaget. Med sitt uppmuntrande ledarskap hjälper Ilja personalen att göra sitt bästa. Företaget är känt för sin vänliga service, beskriver Tarja.