14.02.2022

Kompetens och nätverk ger styrka

Företagandet kom oombett och som en överraskning för Juho Haukkala. Som verkställande direktör för Metsän Woima ser han nu en framtid full av möjligheter eftersom både bioenergi och cirkulär ekonomi är två växande branscher.

Egenföretagare är en bana som Juho bara råkade hamna på.

– Vi har dåliga erfarenheter av företagande i mitt barndomshem. Men jag har ändå alltid på sätt och vis arbetat som en företagare, och när jag sedan behövde ett nytt arbete kändes företagandet som ett bra alternativ, berättar han.

Hans anställning upphörde under börsbolagets samarbetsförhandlingar, och Juho började söka efter ett nytt arbete som motsvarade hans kompetens. Han lyckades inte hitta ett heltidsarbete och beslutade sig för att starta ett expertföre tag inom skogs- och bioenergi.

Senare förstärktes teamet med Mari Koivisto och Tomi Bremer, och tillsammans genomgick trion en grundlig strategiprocess. I dag levererar Metsän Woima bränsle till värme- och kraftverk.

Affärsidén förändrades när de tre yrkeskunniga, med bakgrund inom hantering och styrning av distributionskedjan, bestämde sig för att fokusera på sin kärnkompetens.

– Vi känner till hela branschen och har redan ett etablerat nätverk. Vi kontaktade tidigare kunder och frågade vilka behov de hade.

”Världen förändras snabbt”

Samtidigt pågick stora förändringar på marknaden. Utvecklingen går mot en utfasning av fossila bränslen, vilket har ökat efterfrågan på biobränslen.

Eftersom både bioenergi och cirkulär ekonomi är växande trender, ser Juho en långsiktig möjlighet för företaget att delta i förändringen.

– Världen förändras snabbt och mycket inom båda branscherna. Det finns förstås många utmaningar, men även många möjligheter.

Avsikten är dock inte att kasta sig huvudstupa in i framtiden. Det har från början varit viktigt för Metsän Woima att skapa en strategi och en plan för hur man vill utveckla verksamheten och med vilka mål, säger Juho.

Nyföretagscentrumet Ensimetri har varit ett stöd i företagsetableringen. Enligt Juho fick han svar på sina frågor och råd kring vad man bör beakta i etableringsskedet. Han beviljades dock inget ekonomiskt stöd, såsom startpeng, eftersom han redan hade befintliga kunder.

– I det skedet hade jag dock behövt stödet eftersom jag på många sätt inte hade något att falla tillbaka på.

En vilja att växa och utvecklas

Ensimetris företagsrådgivare Taina Koivula anser att teamföretagandet i Metsän Woima skapar en stark intern kompetens i företaget. Konkurrensfördelen föds ur kombinationen av yrkeskompetens, nätverk och samtalspartner.

– När man slipar på affärsidén är det viktigt att identifiera marknadssituationen inom branschen samt målgruppens behov. Företagarna bakom Metsän Woima har viljan att utvecklas och låta företaget växa, säger Taina.

Precis som Juho, tror Taina på en tillväxt inom branschen. Samtidigt förändras de tekniska kraven och tillvägagångssätten ständigt.

Juho anser att digitaliseringen delvis har påskyndat Metsän Woimas inledande verksamhet. Eftersom allt redan från starten gjordes elektroniskt, krävdes inget digitalt språng.

– Vi kunde direkt göra allt elektroniskt. Det har varit en stor hjälp, och vi har nog användning för data även i fortsättningen.