26.08.2021

Ett bageri som är lik sin ägare

Tina Kilickesen fullföljde sin dröm och grundade konditori-kaféet Tina’s Bakery i Ulvilas centrum. Så länge företagaren är beredd att ta reda på saker, klarar man av den krångliga byråkratin för att grunda ett kafé.

Tina verkar i sitt konditori­bageri­kafé under firmanamn och skapar konditoriproduk­ter efter beställning, även till privata tillställningar. Företagaren lyckas göra alla produkter mång­sidigt. Tina har ofta långa arbetsdagar.

– Jag har arbetat ensam, men jag drömmer om att kunna anställa en försäljare till kaféet, säger Tina.

– Jag har velat göra detta ända sedan nionde klassen i grundskolan. Jag ville bli bagare­konditor, men jag var allergisk mot mjöldamm.

Tina studerade till klädsömmare, men bakningen förblev en viktig hobby i tiotals år.

Till slut bestämde sig Tina för att studera till sitt drömyrke, och hon blev bagare­konditor år 2017. Två år senare full­följde hon även sin konditoryrkesexamen. Idag är allergin som bortblåst.

– Det var förvånansvärt enkelt att grunda ett företag, eftersom jag fick ett stort stöd från Uusyrityskeskus Enter Satakunta. Byråkratin kändes svår ibland, och det var många papper att fylla i. Allt ordnade sig dock av sig självt, så länge jag tog reda på saker, berättar Tina.

Lampor av tårtkupor

kafé.
– Jag tänkte aldrig på att starta ett kafé i till exempel ett köpcentrum.

Först dirigerade företagsutvecklaren Merja Lehtonen från Uusyrityskeskus Enter Satakunta Tina till samtal med till­ståndsmyndigheterna.

– Tina hade glöd och en klar vision för sitt företag. Hon hade goda förutsättning­ar för att bli företagare i bageribranschen, säger Merja.

Livsmedelsbranschens företagare styrs av många lagar och bestämmelser. Först gällde det att ta reda på ifall den lokal Tina hade i kikaren var lämplig för ett bageris behov.

Tina hyrde en affärslokal byggd i bör­jan av 1970­talet. Hon började renovera lokalen tillsammans med sin man. I kaféet finns till exempel egentillverkade lampor av gamla tårtkupor och kaffepannor.

Tina och Merja gick tillsammans ige­nom bland annat avtal och kostnadskal­kyler.

– Det är väsentligt att företagaren på förhand uppskattar kapitalbehovet för sin företagsverksamhets tre första månader, säger Merja.

Tina lärde sig att en företagare noga bör gå igenom de avtal hon gör.

Ett bageri var efterlängtat

Tina började som företagare med ett litet lån och kapital.

– Jag siktade inte mot stjärnorna, utan gjorde så mycket som möjligt själv.

Tina har inte en endaste gång ångrat att hon grundat kafé­bageriet. Som motvikt till det hårda arbetet har hon fått po­sitiv respons från sina kunder.

– Man hade saknat ett bageri i Ulvila. Kunderna upplever att de blir glada då de besöker kaféet.

Tinas passion är att göra vackert och bra.

– Jag vill ägna ordentligt med tid för att skapa konditoriprodukterna. Produkten ska även vara visuellt vacker. Först äter man med ögonen, sedan med munnen!