Mikä on starttiraha?

Starttirahalla tuetaan toimeentuloasi alkavana yrittäjänä. Se ei ole tuki yritykselle vaan tarkoitettu omiin elinkustannuksiisi. Starttiraha on ennakonpidätyksen alaista eli verotettavaa henkilökohtaista tuloa.

Starttirahan saaminen edellyttää päätoimista yrittäjyyttä ja sen myöntää alueesi TE-toimisto tai kuntasi työllisyyspalvelu. Starttirahahakemuksen liitteeksi tarvitset liiketoimintasuunnitelman sekä kannattavuus- ja rahoituslaskelmat. Päätoimista yrittäjyyttä tai siihen tähtääviä toimenpiteitä ei saa aloittaa ennen starttirahan myöntämistä.

Yrityksen perustamiseen sekä starttirahahakemuksen ja laskelmien tekemiseen saat maksutonta ja luottamuksellista apua uusyrityskeskusten yritysneuvonnan asiantuntijoilta.

Voit saada starttirahaa, jos liiketoimintasi arvioidaan kannattavaksi ja sinulla on joko kokemusta yrittäjyydestä tai yrittäjäkoulutusta. Starttirahan saaminen edellyttää päätoimista yrittäjyyttä ja sitä, että tuki on tarpeellinen toimeentulosi kannalta. Tukea ei makseta, jos toimeentulosi on turvattu muulla tavalla, kuten palkkatuloilla tai muilla etuuksilla.

Voit saada starttirahaa, jos

 • sinulla on tai hankit riittävät valmiudet yritystoimintaasi ja
 • yritystoimintasi on päätoimista ja
 • toimintasi arvioidaan täyttävän kannattavuuden edellytykset.

Et voi saada starttirahaa, jos

 • yritystoimintasi arvioidaan tarjoavan sinulle kohtuullisen toimeentulon heti alkuvaiheessa
 • starttirahan arvioidaan vääristävän vähäistä enemmän kilpailua sinun ja samaa tuotetta tai palvelua myyvien välillä
 • olet aloittanut päätoimiseksi katsottavan yritystoiminnan ennen päätöstä tuen myöntämisestä
 • olet laiminlyönyt olennaisesti velvollisuuksiasi maksaa veroja tai lakisääteisiä maksuja tai sinulla on maksuhäiriöitä (TE-toimisto voi erityisistä syistä päättää myöntää tukea näistä huolimatta).

Starttirahan määrä vuonna 2024 on 37,21 euroa/päivä, joka vastaa työttömyysturvalain mukaista peruspäivärahaa. Starttirahaa voi saada enintään viideltä päivältä kalenteriviikossa, ja se maksetaan jälkikäteen kerran kuussa tekemäsi maksatushakemuksen perusteella.

Yleensä starttirahaa voi saada enintään 12 kuukauden ajan. Päätös tehdään ensin kuuden kuukauden jaksolle ja starttirahan jatkoa on haettava erikseen.

Maksatushakemus pitää toimittaa ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselle (KEHA-keskus) kahden kuukauden kuluessa maksatusjakson päättymisestä.

Starttirahaa haetaan omasta TE-toimistosta. Starttirahahakemuksen liitteeksi tarvitset liiketoimintasuunnitelman sekä kannattavuus- ja rahoituslaskelmat. Hakemuksen tekemiseen saat apua uusyrityskeskusten yritysneuvonnan asiantuntijoilta.

Muista, että et voi aloittaa varsinaista liiketoimintaa ennen kuin olet saanut päätöksen starttirahasta. Jos aiot hakea starttirahaa, selvitä siis ajoissa, onko sinun mahdollista saada starttirahaa.

Jos aloitat yritystoimintaasi Uudellamaalla, voit täydentää starttirahaa Startti Plus -palvelulla.

Startti Plus on Uudenmaan TE-toimiston tarjoama maksuton asiantuntijapalvelu yrittäjille, jotka ovat saaneet starttirahaa tai aloittaneet yritystoiminnan 4 kk työttömyysetuudella. Startti Plus ‐palvelussa sinulle laaditaan Uusyrityskeskuksessa konkreettinen suunnitelma myynnin kehittämiseen ja annetaan työkaluja liiketoiminnan kasvuun.

Startti Plus -palvelussa saat

 • konkreettisia neuvoja tuotteiden/palveluiden markkinointiin
 • ohjausta myynnin tehostamiseen ja lisäämiseen
 • vinkkejä sosiaalisen median hyödyntämiseen markkinoinnissa
 • tilaisuuksia verkostoitua

Startti Plus -palvelua tarjoavat Uudenmaan alueen Uusyrityskeskukset: