YEL on turvasi eri elämänvaiheissa

Yrittäjyys on yhdistelmä vapautta ja vastuuta. Nämä yhdistyvät myös yrittäjän sosiaali- ja eläketurvassa. Päätoimisena yrittäjänä sinulla on velvollisuus ottaa YEL eli yrittäjän eläkevakuutus, mutta saat itse päättää sen tason. Huomaa, että YEL ei ole vain eläke, vaan vaikuttaa elämääsi paljon laajemmin.

YEL-työtulo vaikuttaa seuraavien etuuksien suuruuteen:

 • sairauspäiväraha
 • äitiys- ja vanhempainpäiväraha
 • työttömyysajan ansiosidonnainen päiväraha
 • työkyvyttömyyseläke, kuntoutustuki
 • työeläkekuntoutus
 • vanhuuseläke
 • perhe-eläketurva omaisillesi kuolemantapauksessa

Voit laskea YEL-työtulon vaikutusta sosiaaliturvaasi ja arvioida vakuutusmaksujen suuruutta esimerkiksi työeläkeyhtiö Varman laskurilla.

Tarvitset YEL-vakuutuksen, jos

 • olet 18–67-vuotias yrittäjä
 • työskentelet yrittäjänä tai kevytyrittäjänä
 • yrittäjänä toimiminen kestää vähintään neljä kuukautta
 • työpanoksesi arvo eli työtulosi on vähintään 8 575,45 € vuodessa (v. 2023).

Ota YEL-vakuutus valitsemastasi eläkevakuutusyhtiöstä kuuden kuukauden kuluessa yritystoimintasi alkamisesta. Vakuutuksen perusteena on YEL-työtulo, jonka sinä yrittäjänä määrittelet ja työeläkeyhtiösi vahvistaa. Maksat YEL-vakuutusmaksun kaikilta yrittäjyyskuukausilta – myös takautuvasti, jos otat vakuutuksen yritystoiminnan alkamisen jälkeen.

Katso myös YEL.stä turvaa eri elämänvaiheisiin -video YouTube-kanavaltamme.

Työttömyysturvalain mukaan olet yrittäjä, kun toimit yrityksessä, josta sinä itse tai yhdessä perheesi kanssa omistat laissa määritellyn osuuden. Olet yrittäjä myös silloin, kun teet ansiotyötä olematta työ- tai virkasuhteessa eli olet freelancer tai työskentelet kevytyrittäjäpalvelun kautta.

Yrittäjänä olet työttömyyspäivärahan piirissä, jos eläkevakuutuksesi perusteena oleva työtulo on vähintään 14 033 euroa vuodessa (vuoden 2023 taso). Tätä pienemmällä työtulolla voit saada ainoastaan työmarkkinatukea.

Katso myös Mitä sinun tulisi tietää yrittäjän työttömyysturvasta -video YouTube-kanavaltamme.

Päätoimisena yrittäjänä et saa työttömyysetuutta, vaan yritystoimintasi on päätyttävä etuuden saamiseksi.

Työttömyysturvalain mukaan olet työtön, kun yritystoimintasi on todistetusti loppunut tai työskentely yrityksessä on sinun osaltasi päättynyt lain edellyttämällä tavalla. TE-toimisto tutkii aina etuuden maksamisen työvoimapoliittiset edellytykset. Yritystoiminnan lopettamisen käsite vaihtelee yritysmuodon ja kokonaisuuden mukaan.

Palkansaajakassat vakuuttavat palkansaajat, ja yrittäjäkassa vakuuttaa yrittäjät. Et voi olla samanaikaisesti kahden kassan jäsen. Työttömyyskassa kannattaa aina valita päätoimen mukaan: jos yrität sivutoimisesti kokopäiväisen palkkatyön ohella, sinun kannattaa kuulua palkansaajakassaan.

Päätoimisen yrittäjän työttömyyskassa on Yrittäjäkassa. Lue lisää yrittäjän työttömyysturvasta ja tutustu Yrittäjäkassaan.

Jos aloitat yritystoiminnan työttömänä, voit hakea toimeentulosi turvaamiseksi starttirahaa tai työttömyysetuutta. Jos valitset työttömyysetuuden, yritystoimintasi pää- tai sivutoimisuutta ei arvioida ensimmäisen neljän kuukauden aikana ja saat tältä ajalta työttömyysetuutta. Jos yritystoimintasi tuottaa sinulle tuloa ensimmäisen neljän kuukauden aikana, maksetaan soviteltua työttömyysetuutta.

Neljän kuukauden jälkeen TE-toimisto arvioi, onko yritystoimintasi sivu- vai päätoimista. Jos yritystoiminta arvioidaan päätoimiseksi, oikeutesi työttömyysetuuteen päättyy. Jos yritystoiminta on sivutoimista, voit edelleen saada työttömyysetuutta. Huomaa, että arviointia ei tehdä yritystoiminnan tuloksen vaan toimintaan käytetyn ajan mukaan. Jos yritystoimintasi ei katsota vielä vakiintuneen päätoimiseksi ja haluat jatkaa yrittäjänä, voit saada seuraavilta kuukausilta starttirahaa.

Yrittäjän voit halutessasi järjestää itsellesi työterveyshuollon ja saada siihen Kelasta korvauksia. Edellytyksenä on, että sinulla on YEL-vakuutus.

Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, hyvin toimiva työyhteisö, työhön liittyvien sairauksien ehkäisy sekä terveyden ja työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen.

Yrittäjän oma terveys ja toimintakyky ovat kannattavan liiketoiminnan pohja: syö hyvin, nuku riittävästi ja liiku säännöllisesti. Myös loma on äärimmäisen tärkeää kuormituksesta palautumisen ja työssä jaksamisen kannalta.

 • Päätä riittävän pitkä loma-ajankohta ja pidä siitä kiinni.
 • Ilmoita lomasta asiakkaillesi ja tee tarvittavat järjestelyt hyvissä ajoin.
 • Jos tarvitset tuuraajaa, järjestä asia.
 • Jos lomalla on aivan pakko hoitaa työasioita, varaa ja rajaa työajat etukäteen.
 • Kirjoita itsellesi muistiin keskeneräiset asiat, jotta niihin on helppo palata loman jälkeen.

Opettele olemaan itsellesi armollinen. Jos jaksamisen kanssa on ongelmia, toimi ennakoivasti ja pyydä apua. Jokainen tarvitsee tukiverkon pärjätäkseen ja ennen kaikkea onnistuakseen. Opettele siis seuraava mantra huolella: verkostoidu, ulkoista, priorisoi ja delegoi.