Kirjanpito kuntoon

Kirjanpidon tärkein tehtävä on tuottaa tietoa yrityksen taloudesta. Mitä suurempi yritys on, sitä isommat vaatimukset koskevat kirjanpitoa ja erityisesti tilinpäätöstä.

Yrittäjänä sinun kannattaa ulkoistaa kirjanpito eli ostaa palvelu tilitoimistolta ja keskittyä itse olennaiseen – tulojen hankkimiseen. Perehdy silti kirjanpidon perusasioihin, sillä vastuu kirjanpidon oikeellisuudesta on ulkoistamisesta huolimatta yrittäjällä itsellään.

Kirjanpito perustuu tositteisiin ja tehdään tavallisesti kuukausittain. Tositteita ovat muun muassa myyntilaskut, ostolaskut, kuitit, tiliotteet ja palkkalaskelmat. Tilitoimisto yleensä hoitaa tositteiden kirjaamisen kirjanpitoon, jolloin sinun tehtäväksesi jää laatia myyntilaskut, maksaa ostolaskut sekä seurata myyntisaatavia.

Hyvänä apuna kirjanpidon laatimisessa ja tositteiden tekemisessä on taloushallintojärjestelmä. Parhaassa tapauksessa käytät samaa järjestelmää tilitoimistosi kanssa, jolloin ohjelma tuottaa tekemistäsi laskuista ja maksuista tositteet ja automaattisesti kirjanpidon aineiston sähköisenä. Näin kirjanpito on aina ajan tasalla.

Lue kirjanpidosta lisää jäsenemme Taloushallintoliiton Kirjanpidon ABC -oppaasta.

Tutustu myös jäsentemme tarjoamiin etuihin kirjanpidon järjestämisestä.