13.02.2019

Äiti ja pojat perustivat sote-alan perheyrityksen

Kotihoidon johtotehtävissä pitkän uran tehnyt sairaanhoitaja Maren Olkkonen oli pohtinut yrittäjäksi ryhtymistä pitkään, mutta kynnys siirtyä vakituisesta palkkatyöstä yrittäjäksi oli korkea. Kun perheen pojat Markus ja Jan Olkkonen valmistuivat, toinen sairaanhoitajaksi ja toinen tradenomiksi, päätettiin yritys laittaa pystyyn yhdessä. Aurio Hoiva Oy perustettiin tammikuussa 2014.

Ruokapöytäkeskusteluista tositoimiin

Idea omasta hoiva-alan yrityksestä alkoi kehittyä hiljalleen Olkkosten perheen ruokapöytäkeskusteluiden tuloksena.

– Vaihdoimme ajatuksia ja kokemuksia sekä pohdimme yhteiskunnan muutosta ja erilaisten ihmisten toiveita, tarpeita ja yksinäisyyttä. Keskustelumme koskivat yleisellä tasolla vanhusten kohtaamista yksilöinä. Mietimme, kuinka jokaisella on oma tarinansa kerrottavanaan, jos vain saa kuuntelijan, Markus kertoo.

Yritysidean kehittyminen sai vauhtia Markuksen opiskellessa sairaanhoitajaksi ja saadessa arvokasta kokemusta vanhustyöstä ja kotihoidosta. Lopulta kokemus hoitotyöstä, asiakkaiden tarpeet sekä tuoreimmat tutkimustulokset koottiin yhteen ja jalostettiin palveluiksi. Perheen olohuone fläppitauluineen alkoi muistuttaa suurta työhuonetta.

Marenin ja Markuksen hoitotyön osaamiseen ja kokemukseen yhdistyi luontevasti Janin IT- ja talousosaaminen. Apua yrityksen perustamistoimiin saatiin Lahden seudun uusyrityskeskuksesta, LADECista, joka on tukenut yrityksen kehittymistä pitkin matkaa myös perustamisen jälkeen.

Yritys työllistää perheen ja kymmeniä muita

Marenin, Markuksen ja Janin perustama Aurio Hoiva Oy tarjoaa kotihoito- ja sairaanhoitopalveluja Lahden seudulla. Kaiken kaikkiaan yritys työllistää 50 henkilöä, joista valtaosa on lähihoitajia. Maren toimii yrityksen vastaavana sairaanhoitajana, Markus tekee niin ikään sairaanhoitajan työtä ja Jan on yrityksen toimitusjohtaja.

Toiminnassa on tiiviisti mukana myös perheen isä, Hannu Olkkonen, joka työskentelee yrityksen liiketoimintajohtajana sekä hiljattain täysipäiväisesti mukaan liittynyt perheen vanhin poika, Michael Olkkonen, joka tulee vastaamaan kasvavan yrityksen lisääntyviin hallinnollisiin tarpeisiin.

Yrittäminen perheenjäsenten kanssa on ollut Olkkosille positiivinen kokemus, joskin työajan ja vapaa-ajan välinen raja on välillä häilyvä.

– Yrittäjyys on koonnut perhettä toimimaan yhdessä ja arvostamaan kunkin osaamista. Toisaalta perheen on vaikeaa erottaa vapaa-aikaa ja yrittäjänä olemista. Kun tapaamme, puhumme usein yritykseen liittyvistä asioista, Jan myöntää.

Oman arvomaailman mukaista toimintaa

Yrityksen arvomaailmaan kuuluu vahvasti se, että jokainen asiakas kohdataan yksilönä, ystävällisesti ja arvostaen. Mahdollisuus toteuttaa omaa arvomaailmaa oli yksi merkittävimmistä syistä yrityksen perustamiselle. Se on myös asia, jota Aurio Hoivan yrittäjät pitävät yrittäjyyden parhaana puolena edelleen, viisi vuotta yrityksen perustamisen jälkeen.

Liiketoiminnan toteuttaminen ja eri tahojen toiveisiin vastaaminen ei kuitenkaan ole aina ihan mutkatonta.

– Kotihoito on hyvin haastavaa toteuttaa niin, että asiakkaat, omaiset ja muut tahot, muun muassa viranomaiset, olisivat kaikki tyytyväisiä. Meidän tavoitteenamme on ollut koko ajan pitää yllä korkeaa laatutasoa ja jättää asiakkaalle hyvä mieli palveluistamme, Maren toteaa.

Yrittäminen sosiaali- ja terveysalalla ei ole nykyisellään ihan helppoa. Aurio Hoivassa uskotaan kuitenkin siihen, että kun on yrittäjänä avoin, joustava, rohkea ja yritteliäs sekä valmis verkostoitumaan, on nyt hyvä aika aloittaa toimiminen sote-alalla.

Yrittäjäkolmikon ohje kenelle tahansa yrittäjäksi ryhtyvälle on, että yksin ei kannata jäädä. Kaikkea ei tarvitse osata itse eikä kaikkea kannata tehdä itse, vaan on hyvä hyödyntää yrittäjille suunnattuja neuvontapalveluja ja rakentaa ympärille verkostoa.