Tilikauden päätyttyä laaditaan tilinpäätös

Kun yrityksen tilikausi on päättynyt, kirjanpidosta laaditaan tilinpäätös. Tilinpäätöksen tehtävänä on antaa oikea ja riittävä kuva yrityksesi toiminnasta. Se on laadittava neljän kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain mukaan mikroyritysluokassa voi tilinpäätöksen kuitenkin jättää tekemättä. Yritys lasketaan mikroyritykseksi, jos

  • taseen loppusumma on alle 350 000 euroa
  • liikevaihto alle 700 000 euroa
  • ja yrityksessä työskentelee tilikauden aikana keskimäärin enintään 10 henkilöä.

Yksi edellä mainituista rajoista saa ylittyä.

Tilinpäätöksen laatimista kannattaa silti harkita, vaikka se ei olisikaan pakollista. Esimerkiksi rahoittajat saattavat edellyttää joko alustavaa tai vahvistettua tilinpäätöstä rahoitushakemuksen liitteeksi.

Mikro- ja pienyrityksellä tilinpäätös sisältää tuloslaskelman ja taseen sekä niiden liitetiedot, jotka selventävät tuloslaskelman ja taseen antamia tietoja. Suuryritykset laativat lisäksi toimintakertomuksen, jossa kerrotaan muun muassa toimintaan kohdistuvista riskeistä ja epävarmuustekijöistä.

Tilinpäätös pitää aina päivätä ja allekirjoittaa. Yksityisenä elinkeinonharjoittajana eli toiminimiyrittäjänä allekirjoitat tilinpäätöksen itse. Osakeyhtiössä ja osuuskunnassa toimitusjohtaja ja hallitus hyväksyvät tilinpäätöksen allekirjoituksellaan. Avoimessa yhtiössä ja kommandiittiyhtiössä tilinpäätöksen allekirjoittavat vastuunalaiset yhtiömiehet.

Lue tilinpäätöksestä tarkemmin Taloushallintoliiton oppaasta Kirjapidon ABC.