Suunnitelma tekee
ideastasi näkyvän

Kirjallinen liiketoimintasuunnitelma eli LTS auttaa sinua jäsentelemään liikeideaasi ja kertoo, miten liikeidean käytännössä toteutat. Suunnitelman laatiminen ja liiketoiminnan huolellinen arviointi ovat hyödyllisiä ennen kaikkea itsellesi, mutta tarvitset liiketoimintasuunnitelmaa myös rahoittajia ja liikekumppaneita sekä starttirahan hakemista varten.

Käytä liiketoimintasuunnitelman tekemiseen riittävästi aikaa. Yhdellä istumalla ei tarvitse tulla valmista, vaan voit tarkentaa suunnitelmaasi myöhemmin.

.

Hyvin laadittu liiketoimintasuunnitelma laskelmineen antaa ulkopuoliselle sujuvasti käsityksen yrityksen kannattavuudesta ja tulevaisuuden näkymistä. Sen avulla voit aloittavana yrittäjänä näyttää ennen yritystoiminnan aloittamista, että yritykselläsi on menestymisen mahdollisuudet, vaikka tilinpäätöstiedot vielä puuttuvat.

Liiketoimintasuunnitelmassa olennaista eivät ole tekstin määrä ja pitkät vastaukset, vaan se, että kerrot yritystä ja yritystoimintaa koskevat keskeiset tiedot, oman osaamisesi sekä tulevaisuuden suunnitelmat.

Liiketoimintasuunnitelmaa ei tarvitse laatia juuri alla olevan esimerkin mukaisessa järjestyksessä, mutta muista silti ottaa kaikki mainitut asiat huomioon.

  • Yrittäjän ja/tai tiimin jäsenten nimet
  • Yrityksen alustava nimi
  • Yrityksen osoite
  • Päätoimiala
  • Yhtiömuoto tai toimintatapa

Kuvaile liikeideasi lyhyesti muutamalla virkkeellä. Mieti, miten kerrot ulkopuoliselle kuulijalle ensimmäistä kertaa, millaista yritystä olet perustamassa. Mitä tuotteita tai palveluita myyt? Kuka on asiakkaasi ja miten myynti tapahtuu?

Yrittäjän osaaminen antaa usein pohjan yritykselle. Menestyvän yrittäjän henkilökohtaisia ominaisuuksia ovat mm. tuloshakuisuus, peräänantamattomuus ja itsenäisyys. Jos yrityksen perustaa tiimi, kuvaile tiimin osaamista. Kerro esimerkiksi onko sinulla aiempaa yrittäjäkokemusta tai oletko suorittanut yrittäjyyskoulutuksen. Arvioi myös, millaiset digivalmiudet sinulla on.

Mitkä asiat koulutuksessasi, osaamisessasi tai työkokemuksessasi tukevat yrittäjäksi lähtemistä tälle toimialalle?

Mitä osaamista koet tarvitsevasi lisää?

SWOT-analyysi on yksinkertainen, mutta toimiva väline analysointiin. Se kertoo liikeidean, yrittäjän ja yrityksen sisäiset vahvuudet (strengths) ja heikkoudet (weaknesses) sekä ulkoiset mahdollisuudet (opportunities) ja uhat (threats).

Vahvuudet

Mitä osaamista ja vahvuuksia sinulla on? Mikä on liikeideasi vahvuus?

Heikkoudet

Mitä taitoja sinulta vielä puuttuu? Mitä pitää vielä parantaa? Mikä on liikeideasi heikko kohta?

Mahdollisuudet

Miten voisit hyötyä markkinatilanteesta? Voitko hyödyntää esimerkiksi verkostojasi?

Uhat

Mitä uhkia markkinoilla ja yrityksesi toimintaympäristössä on?

Mitä tuotteita tai palveluja tarjoat asiakkaillesi?

Mihin hintaan myyt tuotteitasi tai palvelujasi? Käytätkö esimerkiksi yksikköhintaa, tuntihintaa tai urakkahintaa? Mihin hinnoittelusi perustuu?

Miten suurta myyntiä tavoittelet päivässä, viikossa, kuukaudessa tai vuodessa? Arvioi myyntisi esimerkiksi euroina, asiakkaiden lukumääränä, tuotteiden kappalemääränä tai palveluiden tuntimääränä.

Tutustu myös Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin Tuotteet ja palvelut -sivuihin sekä Tunnen tuotteeni -oppimisympäristöön.

Ketkä ovat asiakkaitasi eli kenelle myyt?

Myytkö kuluttajille vai toisille yrityksille?

Kuvaile tyypillinen asiakkaasi yleisellä tasolla.

Nimeä tärkeimmät asiakasryhmäsi.

Katso myös YouTube-kanavaltamme video Miten löydän asiakkaita?

Missä tavoittelemasi markkinat sijaitsevat maantieteellisesti?

Toimiiko yrityksesi Suomen markkinoilla vai onko sillä kansainvälistä potentiaalia?

Kuinka paljon potentiaalisia asiakkaita markkinoilla on?

Millainen markkinatilanne eli tuotteiden ja palvelujen kysyntä ja tarjonta toimialallasi on?

Mitkä ovat markkinan kehitysnäkymät?

Miten ja miksi yrityksesi saa asiakkaita markkinoilla?

Ketkä ovat kilpailijoitasi? Mainitse 3–5 tärkeintä.

Miten erottaudut muista saman alan toimijoista? Mitkä ovat kilpailuetusi? Tuotko alalle jotain uutta, jota muut eivät tarjoa? Miksi asiakas ostaa juuri sinulta?

Katso myös YouTube-kanavaltamme video Onko yritykselleni markkinoita?

Kuinka hyvin tunnet asiakkaittesi tarpeet: oletko selvittänyt asiakkaittesi tarpeita?

Miten markkinoit tuotteitasi tai palvelujasi?

Mitä markkinointikanavia käytät?

Miten ja missä myyt tuotteita tai palvelujasi?

Miten tavoitat asiakkaasi?

Kuinka asiakkaat löytävät tuotteesi tai palvelusi?

Mistä tai miten asiakkaat haluavat ostaa?

Millaisia konkreettisia tavoitteita asetat liiketoiminnallesi esimerkiksi seuraavan 3–5 vuoden aikana? Tavoitteet voivat koskea esim. liikevaihtoa, henkilöstömäärää, kannattavuutta, yrityksen asemaa markkinoilla tai asiakasmääriä.

Liiketoimintasuunnitelman liittyvät laskelmat (rahoitus- kannattavuus- ja myyntilaskelma) auttavat sinua hahmottamaan tavoitteitasi myös numeroiden ja eurojen avulla.

Millaisia riskejä liiketoimintaasi voi liittyä? Kuinka todennäköisesti riskit toteutuvat? Kuinka vakavia seuraamuksia kustakin riskistä on liiketoiminnallesi? Kuvaile, miten tunnistettuihin riskeihin on yrityksessäsi varauduttu.

Yrityksen toimitilat ja sijainti.

Mitä hankintoja tai investointeja sinulla on alkuvaiheessa?

Mikä on oma roolisi yrityksessä? Palkkaatko työntekijöitä ja/tai käytätkö alihankkijoita?

Mitä lupia yrityksesi tarvitsee? Mitä ilmoituksia pitää tehdä esim. viranomaisille?

Miten huolehdit yrityksesi aineettomista eli immateriaalioikeuksista? Esimerkiksi yrityksen nimen rekisteröinti, tavaramerkki, patentti tai mallisuoja.

Millaisen YEL-, sosiaali- ja työttömyysturvan yrittäjänä tarvitset?

Aiotko hakea starttirahaa TE-toimistosta?

Miten hoidat kirjanpidon ja laskutuksen?

Miten järjestät yritystoiminnan alkuvaiheen rahoituksen? Tarvitsetko ulkopuolista rahoitusta?

Mitä sopimuksia yrityksesi tekee (esim. vuokrasopimus, vuokratuolisopimus, yhteistyösopimus, alihankintasopimus)?

Liiketoimintasuunnitelmaan sisältyvät rahoituslaskelma, kannattavuuslaskelma, myyntilaskelma ja kassavirtalaskelma. Tekstiosio ja laskelmat muodostavat yhdessä yrityksesi liiketoimintasuunnitelman.