14.02.2023

Mod kan leda till tillväxt

Företagarna bakom Wirokit anställde en professionell chef som nu söker tillväxt till företaget i nya branscher och hos nya kunder. Att bygga nätverk och våga prova nya saker tar en framåt.

Wirokit Oy specialiserar sig på produktutveckling, mjukvarutestning och kvalitetssäkring. Företaget grundades år 2018 när 13 IT‑experter och arbetskamrater bestämde sig för att förena sina krafter och bli egenföretagare. De hade en kund redan från första början, och denna kund är än idag företagets största kund. Genom rekryteringar har startupen vuxit till ett mjukvaruföretag med närmare 20 anställda.

– Våra kunskaper är vårt kapital som vi hela tiden utvecklar på alla möjliga sätt. Vi vill hitta fler bra personer som delar våra värderingar, betonar styrelseordförande Jami Saarikoski.

Eftersom arbetet med kunderna tog upp hela dagarna hamnade utvecklingen av företaget på efterkälken. Det löste man genom att efter två års verksamhet anställa en extern verkställande direktör som fokuserar på att skaffa nya kunder och utveckla affärsverksamheten samt på arbetstagar‑ och kundupplevelsen. Företagsrådgivare Ari Loukasmäki från Nyföretagscentrumet Etelä‑Pohjanmaan Uusyrityskeskus Neuvoa‑Antava hjälpte företagarna bakom Wirokit att komma igång och berömmer beslutet.

– Att anställa en professionell chef var en bra lösning och visar på fördomsfrihet och vilja att lägga fokus på företaget och inte bara på företagarna.  Det är viktigt att se saker och ting utifrån och inte kura ihop sig i sin egen bubbla, säger Ari.

Mod att utvecklas

Företaget siktar på tillväxt i nya brancher och genom nya kunder. Förutom att hyra in kunskap letar man också efter skalbara affärsmodeller.  När verksamhetsmiljön förändras hela tiden gäller det att hänga med.

– Att bygga nätverk med andra aktörer och företagare i branschen är centralt för att vi ska hänga med i förändringarna och veta vad vi ska fokusera på i framtiden, berättar verkställande direktör Tuukka Rantala.

På Wirokit satsar man starkt på att utveckla företagskulturen, vilket man tror ökar de anställdas engagemang. Ägarskap har också betydelse, och nya anställda erbjuds delägarskap i företaget.

Den djärva kulturen av att testa nya saker stärker utvecklingen av företaget.

–  Det är viktigt att prova nya saker, men också att så snart som möjligt se vad som inte fungerar. Eftersom alla företag är olika finns det inte något färdigt recept för framgång, utan var och en måste prova sig fram. En nyfiken inställning är det bästa verktyget när man ska utveckla ett företag, berättar Tuukka.

Stödet gav bättre nattsömn

I början av Wirokits resa hjälpte Nyföretagscentrumet till med planeringen, och grundarna utnyttjade Nyföretagscentrumets starta eget‑guide.

–  När vi grundade företaget hade vi redan vår första kund och kunde därför hoppa på tåget i farten. Vi fick värdefullt stöd med förvaltningssidan, vilket gav oss bättre nattsömn, förklarar Jami.

Lagandan spelar en viktig roll i team‑företagande.  För Wirokits grundare var också ägarnas starka målbild och det ömsesidiga ledarskapet viktigt.

– Det funkar inte om ingen tar sig an ledarskapet och fördelar rollerna och an‑svaret. I det stora teamet på Wirokit fanns gedigen erfarenhet, vilja att ta risker, för‑domsfrihet och tro på de egna kunskaperna, lägger Ari till.