14.02.2023

Att omsätta sina kunskaper

Anne-Mari Miettinen blev företagare efter att djurkliniken där hon tidigare var anställd lades ner. Djurkliniken Norppa har lyckats komplettera och utöka veterinärtjänsterna i sitt område.

Anne‑Mari Miettinen har arbetat som smådjurskötare i ett tjugotal år. Hon flyttade tillbaka till Nyslott på grund av sin hästhobby.

–  Jag arbetade som klinikchef på en nyöppnad smådjursklinik. Redan då fick jag prova på vad det innebär att starta ett företag i praktiken.

Anne‑Mari drev kliniken tills den såldes till en annan veterinärkedja. Hon anställdes av den nya arbetsgivaren, men redan efter två år, 2018, togs beslutet att lägga ner kliniken.

– Kedjans ledning ansåg att kliniken inte låg bra till. Jag visste att det fanns gott om kunder och berättade om idén för min veterinärvän Anniina Jääskeläinen. Hon tyckte med en gång om idén och blev delägare. Eftersom jag kände till hur en djurklinik fungerar i praktiken tvekade jag aldrig, utan beslutade mig för att utnyttja mina kunskaper, beskriver Anne‑Mari.

Förutom Anne‑Mari och Anniina är även veterinär Kaisa Juhajoki och smådjurskötare Riikka Niiranen delägare i företaget.

Jämn tillväxt

Idén ledde till en tillståndsansökan, och snart kontaktade Anne‑Mari också Nyföretagscentrumet Itä‑Savon Uusyrityskeskus. Redan efter ett par möten hade Juhani Rouvinen, dåvarande vd:n för Itä‑Savon Uusyrityskeskus, övertygats av det han hade hört.

– Jag såg snabbt att företaget har goda möjligheter att lyckas. Jag hjälpte Anne‑Mari att ta fram affärs‑ och finansieringsplaner och visade var det kunde finnas eventuella risker. Anne‑Maris och hennes kompanjoners målmedvetna och framtidsoptimistiska inställning fick mig också att tro på framgång, beskriver Juhani.

Företaget har haft en jämn tillväxt. Redan det första året nådde man sitt omsättningsmål, och företaget har varit lönsamt ända från början.

– Det är sällsynt för ett nytt företag – ibland får man vänta i flera år på avkastning, förklarar Juhani.

Satsar på service

För Anne‑Mari var det viktigt att planera och förbereda sig inför sämre tider. Från Nyföretagscentrumet fick företaget tips om hur verksamheten kunde planeras. Tack vare noggrann konkurrensutsättning och genomtänkta upphandlingar har företaget stått på en stabil grund ända från början. Verksamheten har ända från början byggts upp på ett förnuftigt sätt samt med hänsyn till kundernas åsikter.

– För mig är det viktigt att vi ger kunderna bästa möjliga service och att vi inte fattar beslut bara för att tjäna pengar, påminner Anne‑Mari.

Den positiva inställningen har tagit dem långt. Tack vare en stabil ekonomi och ett starkt varumärke som skapades redan innan man slog upp dörrarna har företaget klarat sig även genom corona‑pandemin.

–  Vi har helt fantastiska kunder och kunnig personal, och allt har gått bra ända från början.  Vi är en lågtröskelklinik och erbjuder våra kunder precis den service som de behöver. I det avseendet tycker jag att vi har lyckats alldeles utmärkt!