23.03.2021 | Tommi Virkama

Liiketoimintasuunnitelma viitoittaa yrittäjän tietä

Kaikki lähtee ideasta. Loppuun asti mietitty idea, monta muttaa sisältävä idea, aivan alkutekijöissään oleva idea – ideoita on yhtä monenlaisia kuin on yrittäjiäkin. Idean ei tarvitse olla valmiiksi hiottu, sillä se jalostuu kyllä, kun ryhdyt työstämään ideaasi suunnitelmaksi. Selkeä suunnitelma viitoittaa tietäsi yrittäjänä ja auttaa etenemisessä.

Liiketoimintasuunnitelman laatimiseen kannattaa ehdottomasti pyytää apua vaikkapa Uusyrityskeskuksen yritysneuvojalta. Yritysneuvoja pystyy ulkopuolisena henkilönä ajattelemaan asioita eri näkökulmista ja voi kokemuksensa pohjalta nostaa esiin sellaista, mitä et itse olisi tullut ajatelleeksi.

Suunnittele huolella – liiketoimintasuunnitelma on yrittäjän tarkistuslista

Liiketoimintasuunnitelmasta muodostuu ikään kuin tarkistuslista, jonka kohtia pohtimalla, selvittämällä ja toteuttamalla edetään kohti suunniteltua tavoitetta. Siihen kuuluu olennaisena osana liikeidean vahvuuksien ja heikkouksien arvioiminen. Myös erilaiset mahdollisuudet ja uhat otetaan huomioon. Samalla liikeidea jalostuu ja löytää lopullisen muotonsa.

Liiketoimintasuunnitelmassa arvioidaan valitun toimialan kysyntää ja kilpailutilannetta sekä suunnitellaan käytettäviä myyntikanavia ja markkinointikeinoja. Mitä kaikkea teet itse, mitä olisi syytä ulkoistaa? Entä tarvitsetko toimitiloja tai välineitä?

Taloudelliset laskelmat toiminnan suunnittelun rinnalla

Toiminnan suunnittelun yhteydessä on luonnollista laatia taloudelliset laskelmat ja ennusteet kuntoon. Paljonko yritykselläsi on oltava myyntiä pystyäkseen toimimaan kannattavasti?

Liiketoimintasuunnitelman on sisällettävä tietyt elementit, joita esimerkiksi pankit ja rahoituslaitokset vaativat ennen lainan tai rahoituspäätöksen myöntämistä. Uusyrityskeskuksilla käytössä olevat liiketoimintasuunnitelmapohjat ohjaavat laatimaan suunnitelman siten, että se sisältää tarvittavat osa-alueet.

Mittaa toimintaa, muuta tarvittaessa kurssia

Tavataan sanoa hieman kärjistäen, että liiketoimintasuunnitelma vanhenee heti, kun yritystoiminta käynnistetään. Liiketoimintasuunnitelman tärkeys korostuukin yritystoiminnan alkuvaiheessa, mutta harvoin asiat menevät juuri niin kuin on toivottu ja suunniteltu.

Siksi toimintaa kannattaakin jatkuvasti mitata ja verrata tehtyihin suunnitelmiin ja laskelmiin. Joskus voi todeta, että alkuperäinen suunnitelma ei syystä tai toisesta olekaan paras tapa edetä, ja silloin kannattaa muuttaa kurssia. Me yritysneuvojat olemme tukenasi myös suunnitelmien muuttuessa!

Tommi Virkama
Kirjoittaja on Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startian johtaja ja yritysneuvoja.