29.05.2020

Yrittäjyyttä suunnittelevan maksuttomat palvelut turvattava

Suomen etsiessä tietä ulos koronakriisistä on välttämätöntä tunnustaa uuden yrittäjyyden merkitys jälleenrakennuksessa. Uudet yritykset luovat työtä ja kasvua. Suomen Uusyrityskeskukset ry:n neuvottelukunta painottaa kannanotossaan, että uusyrityskeskustoiminnan rahoitus on turvattava kansallisella tasolla.

Suomen Uusyrityskeskukset ry:n neuvottelukunta hyväksyi kokouksessaan kannanoton ja esittää seuraavaa:

  • Työ- ja elinkeinoministeriön tulee rahoittaa alkavan yrittäjän maksuton neuvonta kansallisesti osana Suomen koronakriisin exit-suunnitelmaa.
  • Starttirahan käytäntöjen yhdenmukaisuus ja uusyrityskeskusten palvelujen hyödyntäminen pitää varmistaa työllisyyden kuntakokeiluissa.

Uudet yritykset luovat työtä – Uusyrityskeskusten kautta syntyy vuosittain jopa 10 000 työpaikkaa

Uusyrityskeskusverkosto syntyi 1990-luvun lamassa, kun yritykset halusivat auttaa Suomea kasvuun. Syntyi julkisen ja yksityisen yhteistyönä rahoitettu verkosto, joka tarjoaa yrittäjyyttä suunnitteleville maksuttoman ja puolueettoman neuvonnan. Yhteensä Uusyrityskeskus-neuvonnan kautta on perustettu Suomeen jo lähes 150 000 uutta yritystä.

Uusyrityskeskustoiminnan rahoitus rakentuu jäsenyritysten ja kuntien varaan. Kuntatalouden koronakriisin myötä väistämättä kohtaamat haasteet luovat varjon maksuttoman neuvonnan rahoitukselle. Kestävää uutta yrittäjyyttä luova uusyrityskeskustoiminta on kuitenkin tulevaisuusinvestointi, jonka rahoitus on turvattava kansallisella tasolla.

Tällä hetkellä uusyrityskeskusten neuvonnan tukemana perustetaan vuosittain noin 7 500–8 000 yritystä. Näihin yrityksiin syntyy jo aloitusvuonna 10 000 työpaikkaa. Viiden vuoden kuluttua yrityksistä 80 prosenttia toimii ja työntekijämäärä on kaksinkertaistunut. Kolmannen sektorin hyödyntäjänä uusyrityskeskusverkosto on ylivoimaisen kustannustehokas tapa yrittäjyyden edistämiseen!

Työllisyyden kuntakokeilut eivät saa heikentää starttirahan käyttöä

Starttiraha on merkittävä alkavan yrittäjän kannustin. Se antaa henkilölle rohkeutta aloittaa ja toteuttaa yrittäjyyssuunnitelmansa. Starttirahan haasteena on ollut vaihtelevat käytännöt eri puolilla Suomea. Työllisyyden kuntakokeilujen myötä starttirahojen myöntäminen saattaa pirstaloitua entisestään.

Pidämme tärkeänä, että starttirahassa huolehditaan kaikkien yrittäjiksi aikovien yhdenvertaisesta kohtelusta ja ennen starttirahan myöntämistä on riittävästi selvitetty uuden yritysidean realistisuus. Korostamme, että kuntien ja ELY-keskusten tulee hyödyntää yrittäjyyttä suunnittelevan neuvonnassa ja yritysidean arvioinnissa uusyrityskeskusten vahvaa osaamista.

Lisätietoja:
Susanna Kallama, Suomen Uusyrityskeskukset ry, toimitusjohtaja, puh. 040 587 2445

Suomen Uusyrityskeskukset ry:n neuvottelukunta toimii keskustelufoorumina uusyrittäjyyteen liittyvissä asioissa. Neuvottelukuntaan on koottu eri tahoja yhteisen pöydän ympärille pohtimaan, miten yrittäjyysinto ohjataan kannattaviksi ja kasvaviksi yrityksiksi. Neuvottelukunnan jäsenet https://www.uusyrityskeskus.fi/suk-ry/hallitus-ja-edustajisto/