18.04.2024

Veronkorotukset heikentävät yrittäjyyden edellytyksiä

Suomen Uusyrityskeskukset katsoo, että Suomen taloudellinen tilanne on erittäin huolestuttava.

– Toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi tarvitaan, ja hallitus onkin tehnyt useita oikeansuuntaisia päätöksiä velkaantumiskehityksen korjaamiseksi. Yrittäjyyden edellytyksiä heikentävät päätökset voivat kuitenkin heikentää tavoitteita työllisyysasteen nostamisesta ja talouden tasapainottamisesta, toimitusjohtaja Piia Malmberg huomauttaa.

Hallitus on jo aiemmin päättänyt noin kuuden miljardin euron sopeutustoimista, ja huhtikuussa kehysriihi päätti kolmen miljardin euron uusista toimista. Tähän sisältyy verotoimia 1,4 miljardin euron edestä. Hallituksen mukaan kokonaisveroaste ei kiristy. Osana verotoimia yleistä arvonlisäverokantaa nostetaan 25,5 prosenttiin. Lisäksi hallitus päätti supistaa kotitalousvähennystä 100 miljoonalla eurolla, mutta sen tarkka mekanismi ei ole vielä tiedossa.

Vaikka arvonlisäveron nostaminen on ansiotulo- ja yritysverotuksen kiristyksiin verrattuna vähemmän haitallinen, se vaikuttaa kuitenkin merkittävästi erityisesti pieniin yrityksiin, joita on valtaosa Suomen yrityksistä.

– Yrittäjä joutuu joko viemään korotuksen hintoihinsa, joka voi vähentää kysyntää, tai hän joutuu maksamaan korotuksen omasta pussistaan, joka heikentää yrityksen kannattavuutta. Joka tapauksessa yrittäjä kärsii. Pienituloisten heikennyksistä ollaan aina kollektiivisesti huolissaan, mutta myös merkittävä määrä yrittäjistä on hyvin pienituloisia, toimitusjohtaja Piia Malmberg muistuttaa.

Yrittäjyyspolitiikan tulisi Suomen Uusyrityskeskusten näkemyksen mukaan olla yrittäjyyteen kannustavaa ja mahdollistavaa. Mikäli yrittäjillä on hyvät toimintaedellytykset ja ihmisten on mahdollisuus elättää itsensä omalla työllään, se hyödyttää koko yhteiskuntaa. Hallituksella on kunnianhimoisia tavoitteita esimerkiksi työllisyysasteen nostamisesta ja yrittäjyyden toimintaedellytysten turvaaminen tulee olla merkittävä osa näitä toimia ja tavoitteita.

– Esimerkiksi maahanmuuttajilla yrittäjyys on usein paitsi tapa elättää itsensä, myös merkittävä tapa integroitua osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Kaikilla yrittäjyyden heikennyksillä voi siten olla kauaskantoiset seuraukset myös maahanmuuttajien kotoutumiseen, Malmberg sanoo.

Uusyrityskeskukset katsoo, että hallituksen tuleekin painokkaasti jatkaa rakenteellisia uudistuksia, jotka vastaavat alati heikentyvän huoltosuhteen tarpeisiin. Vaikka päätökset ovat kipeitä, ne ovat välttämättömiä, jotta Suomen talous tervehtyy. Yrittäjyyden toimintaedellytyksiin kajoaminen ei kuitenkaan auta pitkällä tähtäimellä talouden tasapainottamisessa. Yritykset ja yrittäjät luovat Suomeen sitä vaurautta, jota yhteiskunnan pyörittäminen vaatii.