24.10.2023

Uusyrityskeskukset mukana omistajanvaihdosneuvonnan hakupalvelussa 

Suomen Uusyrityskeskukset ry on mukana edistämässä yritysten omistajanvaihdoksia sitä varten erityisesti perustetun hakupalvelun avulla. Kyseessä on uusi tuote, jolla voidaan jatkossa palvella uudella tavalla omistajanvaihdoksen kautta yrittäjiksi ryhtyviä.  

Hakupalvelu on osa hanketta, jonka tavoitteena on, että omistajanvaihdokset lisääntyvät määrällisesti ja toteutuvat laadukkaammin. Hakupalvelun myötä toivotaan elinvoimaisten yritysten lopettamisten vähentyvän.  

Palvelu kokoaa yhteen omistajanvaihdosneuvontaa tarjoavat asiantuntijat. Neuvonta on tarkoitettu yrityksen ostamista, myymistä tai sukupolvenvaihdosta suunnitteleville ja yrittäjyyttä suunnitteleville henkilöille, ja se on asiakkaalle maksutonta. Neuvoja auttaa yrittäjää omistajanvaihdoksessa eteenpäin, sekä löytämään tarvittavat asiantuntijapalvelut omistajanvaihdoksen toteuttamiseen. 

– Haluamme, että matalan kynnyksen omistajanvaihdosten neuvontapalvelut ovat paremmin saavutettavissa. Uusi hakupalvelu vastaa tarpeeseen siitä, että neuvontapalvelua tarjoavat ovat nykyistä tiiviimmin verkostoituneet, ja muodostavat näin ollen valtakunnallisen palvelu- ja yhteistyöverkoston, toteaa Uusyrityskeskukset ry:n toimitusjohtaja Piia Malmberg.  

Malmbergin mukaan Uusyrityskeskusten rooli matalan kynnyksen palvelupaikkana korostuu osana uutta palvelukonseptia.  

– Tavoitteemme on, että yritykset tulisivat tietoisemmiksi omistajanvaihdosmahdollisuudesta ja siihen valmistautumisesta, sekä ohjautuvat ajoissa omistajanvaihdosten matalan kynnyksen neuvontapalvelujen piiriin. Olemme tähän asti olleet tunnettuja uusien yritysten perustamispaikkana. Olemme kuitenkin uusien yrittäjien neuvontapaikka perustamistavasta huolimatta, sillä yrittäjäksi voi alkaa myös yritysoston kautta. Palveluitamme voivat siis käyttää myös ne, jotka jatkavat olemassa olevien yritysten toimintaa, Malmberg sanoo.  

Mukana on yli 120 neuvojaa, joiden joukossa Uusyrityskeskusten lisäksi on Suomen Yrittäjien aluejärjestöjä, kuntien elinkeinotoimia ja -yhtiöitä, ProAgria, Metsäkeskus sekä muita omistajanvaihdosneuvontaa antavia julkisia ja yksityisiä tahoja. Neuvontapalvelut kattavat kaikki Manner-Suomen kunnat. 

Maaseutuyritysten omistajanvaihdoshanke (MOP-hanke) on yhteishanke, jossa mukana ovat Seinäjoen Ammattikorkeakoulu, Suomen Uusyrityskeskukset, Suomen Yrittäjät sekä Maa- ja metsätalouden keskusliitto.