28.10.2022

Uusien yritysten perustamisaktiivisuus laskenut – koronan jälkeen palataan taas työmarkkinoille

Uusia yrityksiä syntyi Uusyrityskeskusten kautta tammi-syyskuun aikana yhteensä 4 803. Tämä on neljä prosenttia vähemmän kuin vertailuajankohtana vuonna 2021 ja yksi prosentti vähemmän kuin ennen koronaa vuonna 2019. Syynä laskuun voi olla se, että koronalomautusten jälkeen työmarkkinat vetävät hyvin. Vaikka yritysperustanta on laskenut, neuvonnassa käydään aiempaa useammin ennen yrityksen perustamista.

Uusyrityskeskusten henkilökohtaisen yritysneuvonnan avulla perustettiin tammi-syyskuun 2022 aikana yhteensä 4 803 uutta yritystä. Tämä on lähes saman verran kuin koronaa edeltävän vuoden 2019 vertailujaksolla, jolloin yrityksiä perustettiin 4 871.

– Yrityksen perustamisaktiivisuudessa näkyy nyt todennäköisesti se, että koronan aiheuttamien lomautusten jälkeen on taas päästy palaamaan työmarkkinoille. Yrityksen perustaminen ei ehkä enää ollut yhtä tärkeä vaihtoehto omalle työllistymiselle kuin koronan aikana, kun monella alalla kärsitään työvoimapulasta. Lisäksi yleinen markkinaepävarmuus voi vaikuttaa uusyritysperustantaan, pohtii Suomen Uusyrityskeskukset ry:n toimitusjohtaja Piia Malmberg.

Yritysneuvonnan palveluita käytettiin runsaasti ja neuvonnassa käydään useammin kuin aiemmin

Uusyrityskeskusten tarjoamia maksuttomia neuvontapalveluita hyödynnettiin yli 20 300 kertaa tammi-syyskuun aikana. Vallitseva markkinaepävarmuus heijastuu myös yritysneuvontaan.

– Yrittäjyyteen liittyviä asioita halutaan pohtia tarkemmin ja neuvonnassa käydään useamman kerran ennen lopullisen päätöksen tekemistä. Myös käyntien pituus on pidentynyt, eli yritysneuvonnalle on nyt kova tarve, huomauttaa Malmberg.

Vaikka tilaisuudet verkon välityksellä ovat tulleet jäädäkseen, neuvontapalveluissa on osittain palattu myös kasvokkain järjestettäviin tapaamisiin. Pienillä paikkakunnilla toivotaan enemmän kasvokkain tapahtuvaa neuvontaa, kun taas keskuskaupungeissa halutaan palveluja etänä.

Neuvonnassa panostetaan myös omistajanvaihdosten edistämiseen

Suomen Uusyrityskeskukset ovat mukana Omistajanvaihdosfoorumin toiminnassa sekä siten edistämässä yrittäjyyttä myös yritysostojen myötä. Tavoitteena on, että yhä useampi yrittäjyyttä suunnitteleva ottaa yrityksen tai sen liiketoiminnan ostamisen yhdeksi varteenotettavaksi vaihtoehdoksi aloittaa oma yrittäjätaipaleensa.

– Suomessa on merkittävä määrä yrityksiä, joita uhkaa alasajo, jollei niille löydy jatkajaa. Uusyrityskeskuksissa teemme osamme omistajanvaihdosten edistämiseksi ja otamme esimerkiksi neuvonnassa aina puheeksi myös sen, että myös yritysostolla voi alkaa yrittäjäksi. Olemme aktiivisesti mukana myös Maaseutuyritysten omistajanvaihdospalvelut -hankkeessa, jota rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Aina yrittäjyystaipaletta ei tarvitse aloittaa tyhjästä, muistuttaa Malmberg.

LIITE Uusyrityskeskusvertailu 1.1. –30.9.2022

Lisätietoja:

Suomen Uusyrityskeskukset ry, toimitusjohtaja Piia Malmberg
piia.malmberg@uusyrityskeskus.fi, puh. 044 0309 850