14.02.2019

Uusien yritysten määrä kasvussa kolmatta vuotta peräkkäin

TIEDOTE 14.2.2019

Uusyrityskeskusten maksuttoman yritysneuvonnan avulla perustettiin viime vuonna lähes 8 000 uutta yritystä. Uusien yritysten määrä kasvoi jo kolmatta vuotta peräkkäin. Nyt kasvua oli neljä prosenttia. Eniten yrityksiä perustivat 2630-vuotiaat, ja yrittäjäksi siirryttiin useimmiten yksityisen työnantajan palveluksesta.

Vuoden 2018 aikana perustettiin maamme uusyrityskeskuksissa yhteensä 7771 uutta yritystä, mikä on neljä prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Vaikka perustettujen yritysten määrä kasvoi, oli uusia asiakkaita uusyrityskeskuksissa aavistuksen verran vähemmän kuin aikaisemmin. Samansuuntainen kehitys on jatkunut jo muutaman vuoden ajan.

– Tämä kertoo yrittäjyyttä suunnittelevien tahtotilasta. Yrityksen perustamista ja liikeideaa on pohdittu huolella ja yrittäjyys on selkeästi valinta, joka halutaan toteuttaa. Lukuihin vaikuttaa todennäköisesti myös hyvä työllisyystilanne, toteaa Suomen Uusyrityskeskukset ry:n toimitusjohtaja Susanna Kallama.

Kuva: Vuoden 2015 notkahduksen jälkeen perustettujen yritysten määrä on ollut koko ajan nousussa ja uusien asiakkaiden määrä hienoisessa laskussa.

Perustamisneuvonnalla selvä vaikuttavuus

Viime vuonna perustetuista 7771 yrityksestä yli 6200 yrityksen voidaan olettaa olevan toiminnassa vielä vuosien kuluttuakin. Uusyrityskeskusten neuvonnalle myönnetty ISO 9001:2015 -laatusertifikaatti nimittäin edellyttää, että 80 prosenttia uusyrityskeskusten kautta perustetuista yrityksistä on toiminnassa vielä viiden vuoden kuluttua perustamisesta. Vastaava luku kaikista Suomessa perustetuista yrityksistä on 50 prosenttia.

– Tavoite on kova, mutta seurantamme mukaan se toteutuu. Uusyrityskeskusten vaikuttavuus on merkittävä paitsi yksittäisen yrittäjän myös koko yhteiskunnan kannalta. Kestävää kasvua syntyy vain kannattavissa yrityksissä, Susanna Kallama toteaa.

Nuoret ja ammattikoulutetut vahvasti edustettuina

Suurin osa (18 %) viime vuoden aikana yrittäjäksi ryhtyneistä oli 26–30-vuotiaita. Lähes yhtä suuri osuus (17 %) oli 31–35-vuotiaita. Kaiken kaikkiaan nuoria (alle 36–vuotiaita) oli yrityksen perustaneista puolet. Kolme prosenttia perustaneista oli yli 65-vuotiaita.

Lähes kolmanneksella (32 %) yrittäjäksi ryhtyneistä oli ammattikoulututkinto ja noin viidenneksellä (19 %) ammattikorkeakoulututkinto. Pelkän kansa- tai peruskoulun käyneitä oli joukossa viisi prosenttia.

Vajaa kolmannes (30 %) viime vuonna yrityksen perustaneista oli työttömiä. Useimmiten yrittäjäksi lähdettiin yksityisen työnantajan palveluksesta (35 %). Joka kymmenes yrityksen perustaneista oli opiskelijoita.

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2019 on juuri julkaistu

Suomen uusyrityskeskusten verkosto julkaisee vuosittain päivitetyn oppaan alkaville yrittäjille ja yrittäjyyttä suunnitteleville. Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2019 on julkaistu ystävänpäivänä ja siitä löytyy ajantasaisin tieto yrityksen perustamiseen ja yrittäjänä toimimiseen liittyen.

Perustamisopas jaetaan kaikille yrittäjiksi aikoville maamme uusyrityskeskusten kautta ja sähköisen version voi ladata maksutta osoitteesta www.perustamisopas.fi. Opas toimii yhtenä yritysneuvonnan työkaluna, mutta pelkästään sen varaan ei yrittäjyyttä suunnittelevan kannata jättäytyä.

– Jokainen yritysidea ja jokainen yrittäjäkandidaatti on ainutlaatuinen ja menestymisen edellytykset tulee punnita jokaisen tapauksen kohdalla erikseen. Uusyrityskeskuksen yritysneuvojalta ja eri alojen asiantuntijoilta yrittäjäksi aikova saa maksutta parhaat arviot ja neuvot juuri omaan tilanteeseensa, Kallama tähdentää.

Liite: Uusyrityskeskusten_toimintatilasto_2018

Lisätietoja:
Susanna Kallama, toimitusjohtaja
Suomen Uusyrityskeskukset ry
puh. 040 587 2445
susanna.kallama@uusyrityskeskus.fi

Suomen 29 uusyrityskeskusta tarjoaa maksutonta ja luottamuksellista yritysneuvontaa alkaville yrittäjille ja yrittäjyyttä suunnitteleville. Uusyrityskeskusverkoston taustatukena on yli 1500 yrityselämän asiantuntijaa. Uusyrityskeskusten neuvonnalla on ISO 9001:2015 -laatusertifikaatti. Laatukriteerit edellyttävät, että kahden vuoden kuluttua yli 90 prosenttia ja viiden vuoden kuluttua vähintään 80 prosenttia uusyrityskeskusten kautta toimintansa aloittaneista yrityksistä on edelleen toiminnassa. Suomen Uusyrityskeskukset ry on paikallisten uusyrityskeskusten yhteistoimintajärjestö.