13.11.2019

Suomen Uusyrityskeskukset ry:lle uusi johto

Suomen Uusyrityskeskukset ry:n hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala. Hallituksen varapuheenjohtajaksi yhdistyksen kokous valitsi Elinkeinoelämän keskusliiton Yrittäjyys-ryhmän vetäjän, johtavan asiantuntijan Jari Huovisen.

Suomen Uusyrityskeskukset ry:n tehtävänä on edistää kestävän ja kannattavan yritystoiminnan syntymistä Suomeen. Se toimii yhteistyö- ja palvelujärjestönä 30 eri puolella Suomea toimivalle Uusyrityskeskukselle. Lisäksi yhdistyksessä on jäseninä kymmeniä elinkeinoelämän ja yhteiskunnan järjestöjä sekä yrityksiä.

– Yrittäjyyden suosion ja yrittäjämäisen työn lisääntyminen tekee Uusyrityskeskusten puolueettomasta ja maksuttomasta sparrauksesta ja neuvonnasta entistäkin tärkeämpää. Uusyrityskeskukset ovat hyvä malli julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöstä, jolla syntyy merkittäviä tuloksia. Haluamme olla osaltamme vaikuttamassa siihen, että tällä työllä on vahva tuki ja hyvät resurssit, sanoo puheenjohtajaksi valittu Anssi Kujala.

Apu alkuvaiheessa antaa yritykselle kestävän pohjan

Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n alkuvuonna 2019 tekemän tutkimuksen mukaan Uusyrityskeskusten kautta perustetut yritykset työllistävät perustamisvaiheessa keskimäärin 1,3 henkilötyövuotta. Jopa 80 prosenttia yrityksistä toimii viiden vuoden kuluttua ja työllistää silloin keskimäärin 2,6 henkilötyövuotta.

Tänä vuonna Uusyrityskeskukset ovat palvelleet jo yli 12 000 yrittäjyyttä pohtivaa. Uusia yrityksiä on syntynyt vajaa 6000. Lisäksi yhä useampi on päätynyt aloittamaan yrittäjyyden erilaisten kevytyrittäjyyspalveluiden kautta.

– Uusyrityskeskukset tekevät tutkitusti ja tilastojenkin valossa vaikuttavaa työtä uusyrittäjyyden hyväksi. Tätä työtä on hienoa olla mukana tekemässä, toteaa varapuheenjohtajaksi valittu Jari Huovinen.

Neuvottelukunta uusyrittäjyyden foorumiksi

Suomen Uusyrityskeskukset ry:n yhdistyskokous valitsi kokouksessaan 13.11.2019 hallituksen lisäksi myös uuden neuvottelukunnan. Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia keskustelufoorumina uusyrittäjyyteen liittyvissä asioissa. Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi valittiin pitkäaikainen yrittäjyysvaikuttaja Jussi Peltonen Yrityskummit ry:n edustajana.

– Uusyrittäjyydessä vaikuttaa tällä hetkellä voimakkaasti useampikin erilainen muutostrendi. Esimerkiksi maahanmuuttajien yrittäjyys lisääntyy ja kevytyrittäjyys tuo uusia muotoja yrittäjämäisen työn tekemiselle. Suomen Uusyrityskeskukset ry:lle on luontevaa koota eri tahot yhteisen pöydän ympärille pohtimaan, miten yrittäjyysinto ohjataan kannattaviksi ja kasvaviksi yrityksiksi, tiivistää Suomen Uusyrityskeskukset ry:n toimitusjohtaja Susanna Kallama.

Liite: Suomen Uusyrityskeskukset ry:n hallitus ja neuvottelukunta vuodelle 2020