26.03.2024

Suomen Uusyrityskeskukset ry: Yritysten sujuvat pankkipalvelut varmistettava  

Valtiovarainministeriö on hiljattain teettänyt selvityksen siitä, saavatko kansalaiset, yritykset ja järjestöt riittävän hyvin pankkipalveluja. Selvityksen mukaan yrityksillä ja yhdistyksillä on osin merkittäviäkin vaikeuksia saada pankkipalveluja, kun taas yksityishenkilöt saavat palveluita kohtuullisesti. 

Valtiovarainministeriö tiedotti asiasta 1.3.2024, että yritykset kohtaavat huomattavia ongelmia etenkin pankkipalveluiden saatavuudessa, vaikka palveluiden tarjonta on pääosin kohtuullista. Yritykset raportoivat melko laajasti ongelmia, jotka liittyvät tilien avaamisen ja sulkemiseen sekä palvelujen rahoittamiseen. Vaikeuksia on erityisesti mikro- ja pienyrityksillä, etenkin maahanmuuttajataustaisilla. 

Suomen Uusyrityskeskukset ry:n toimitusjohtaja Piia Malmberg pitää Valtionvarainministeriön selvityksen tulosta huolestuttavana. 

– Pankkipalveluiden sujuvuus ja saatavuus tulee varmistaa, jotta yritysten liiketoiminta ei häiriinny kohtuuttomasti. Valtiovarainministeriö arvioi selvityksissä, olisiko oikeutta peruspankkipalveluihin perusteltua harkita laajennettavaksi koskemaan yrityksiä, yhteisöjä ja elinkeinonharjoittajia. Tämä voisi olla kannatettava suunta, Malmberg toteaa.  

– Tällä hetkellä tilanne on se, että tilien avaamisessa voi mennä todella kauan, ja erityisesti maahanmuuttajataustaisten yrittäjien yritystilejä saatetaan sulkea yllättäen ilman, että asiaa perustellaan yrittäjälle ollenkaan. Yritysneuvontaorganisaatiotkin ovat kädettömiä asian suhteen, kun emme tiedä, mitä osaa yritystoiminnasta pankki pitää epäilyttävänä – vai onko kyse siitä, että pankit eivät usko esimerkiksi maahanmuuttajataustaisten yritysten tuovan heille tarpeeksi tuottoa, Malmberg pohtii. 

Suomen Uusyrityskeskukset ry on valtakunnallinen yhteisjärjestö Uusyrityskeskuksille ja yrityspalvelutoimijoille, joiden palveluiden piirissä on yli 80 % suomalaisista. Toimimme uusyrittäjyyden yhteistyöjärjestönä: ​vaikuttajana, kehittäjänä, edunvalvojana sekä​ aktiivisena keskustelijana.​Ylläpidämme ja luomme yhteyksiä yritystoimintaa edistävien toimijoiden ja elinkeinoelämän välillä.​ 35 toimintavuotemme aikana Uusyrityskeskusten kautta on perustettu noin 200 000 yritystä, joiden kautta on luotu arviolta 500 000 työpaikkaa.