04.12.2020

Suomen Uusyrityskeskukset ry lähtee uuden hallituksen voimin vahvistamaan uusyrittäjyyttä

Uusyrityskeskuksissa synnytetään yrityksiä, jotka luovat uusia työpaikkoja

Uusyrityskeskusten identiteetti ja strategia uudistuvat. Tavoitteena on lisätä verkoston tunnettuutta niin, että enemmistö yrittäjyyttä suunnittelevista hyödyntäisi Uusyrityskeskusten tarjoaman maksuttoman yritysneuvonnan. Lisäksi pyritään vahvistamaan verkoston vetovoimaisuutta ja vakauttamaan toiminnan rahoitusta.

Toiselle vuodelle Suomen Uusyrityskeskukset ry:n puheenjohtajaksi valitun Anssi Kujalan mukaan verkoston uusi brändilupaus ”Yhdessä yritys onnistuu” kiteyttää Uusyrityskeskusten ydintehtävän.

− Yritysneuvoja kohtaa jokaisen yrittäjäksi aikovan henkilökohtaisesti ja auttaa kehittämään tämän yritysideasta kannattavaa liiketoimintaa, Kujala toteaa.

Henkilökohtaisen neuvonnan merkitys korostuu koronan heikentämässä työllisyystilanteessa.

− Suomi tarvitsee vahvoja uusia yrityksiä, jotta koronan kaivamasta kuopasta päästään ylös. Uudet yritykset luovat uusia työpaikkoja. Sijoitus yritysneuvontaan on sijoitus valoisampaan tulevaisuuteen, korostaa puheenjohtaja Anssi Kujala.

Hallituksessa laajaa asiantuntemusta

Puheenjohtajaksi hallitukseen vuodelle 2021 valittiin Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala ja varapuheenjohtajaksi Elinkeinoelämän keskusliiton johtava asiantuntija Jari Huovinen. Tuleva vuosi on molemmille toinen vuosi puheenjohtajistossa.

Varsinaisia jäseniä yhdistykseen valittiin yhdeksän. Uusina jäseninä hallitukseen liittyvät Eeva Pihlajaniemi Lappeenrannan kaupungin Wirma yrityspalveluista, Timo Saranpää Suomen Ekonomit ry:stä, Tuija Aitto-oja Oulun seudun Uusyrityskeskus ry:stä ja Reino Meriläinen Isolta Oy:stä. Aitto-oja ja Meriläinen ovat olleet aikaisemmin hallituksessa asiantuntijajäseninä.

Hallituksessa on varsinaisten jäsenten lisäksi 12 asiantuntijajäsentä, jotka osallistuvat hallituksen kokouksiin ilman äänivaltaa. Uusiksi asiantuntijajäseniksi valittiin Markku Jääskeläinen Omapaja Oy:stä, Carita Orlando Suomen Yrittäjänaiset ry:stä, Minna Sillanpää Oma Säästöpankki Oyj:stä sekä Jarl Sundqvist Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia Oy:stä.

Hallituksessa on laaja skaala yrittäjyyttä edistävien järjestöjen edustajia sekä elinkeinoelämän edustajia.

− Hallitukseen oli tänä vuonna ilahduttavan paljon halukkuutta. On hienoa, että työskentely yrittäjyyden hyväksi nähdään tärkeänä ja kiinnostavana. Hallitukseemme on valittu rautaisia asiantuntijoita, joiden kanssa on ilo lähteä uudelle toimintakaudelle, puheenjohtaja Kujala iloitsee.

Neuvottelukunta uusyrittäjyyden keskustelufoorumina

SUK ry:n neuvottelukunnan tehtävänä on toimia keskustelufoorumina uusyrittäjyyteen liittyvissä asioissa. Se kokoaa eri tahot yhteen pohtimaan, miten yrittäjyysinto ja -potentiaali kanavoidaan kannattavaksi yrittäjyydeksi.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana jatkaa vuonna 2021 toista vuotta Jussi Peltonen Suomen Yrityskummit ry:n edustajana ja varapuheenjohtajana Tarja Pöyhönen Kuopion seudun Uusyrityskeskus ry:stä.

Neuvottelukuntaan valittiin puheenjohtajiston lisäksi 42 jäsentä Suomen Uusyrityskeskukset ry:n jäsenorganisaatioista.

− Uusyrityskeskuksissa on tehty tärkeää työtä kannattavan yritystoiminnan synnyttämiseksi jo yli 30 vuoden ajan. Verkostossa on paljon toimijoita, jotka yhdessä mahdollistavat sen, että yrittäjäksi aikovilla on saatavillaan paras mahdollinen asiantuntemus liiketoimintansa suunnittelun tueksi. Nyt meidän täytyy vielä yhdessä tehdä töitä sen eteen, että neuvontamme tulee tunnetummaksi, Peltonen toteaa.

Katso hallitus.

Katso neuvottelukunta.

Lisätietoja antavat:

Suomen Uusyrityskeskukset ry
Susanna Kallama, toimitusjohtaja
puh. 040 587 2445
susanna.kallama@uusyrityskeskus.fi


Anssi Kujala, puheenjohtaja
puh. 0400 567 925
anssi.kujala@yrittajat.fi