01.02.2022

Suomen Uusyrityskeskukset mukana maaseutuyritysten omistajanvaihdospalveluiden kehittämisessä  

Maaseutuyritysten omistajanvaihdosekosysteemin kehittäminen – Valtakunnallinen matalan kynnyksen palveluverkosto myyjille ja ostajille -hanke vastaa tunnistettuun haasteeseen yritysten jatkaja- ja ostajapulasta erityisesti maaseudulla. Maaseutuyrityksiä ovat toimialasta riippumatta kaikki yritykset, jotka sijaitsevat EU:n maaseuduksi määrittelemällä alueella. Suomesta peräti 95 prosenttia on tämän määritelmän mukaan maaseutua. 

Maaseutuyritysten omistajanvaihdospalvelut -hankkeen tavoitteena on luoda toimintamallit maaseutuyritysten myyjien ja ostajien ohjautumisesta omistajanvaihdospalvelujen aktiivisiksi käyttäjiksi. 

Suomen Uusyrityskeskukset ry on mukana rakentamassa konseptia, jolla voidaan palvella omistajanvaihdoksen kautta yrittäjiksi ryhtyviä ja vahvistaa yrityskaupan kiinnostavuutta tienä yrittäjäksi.  

– Haluamme herätellä yrittäjyyttä suunnittelevia ja varmistaa, että yrityskauppa nousee nykyistä vahvemmin esiin polkuna yrittäjyyteen. Toivomme, että hankkeen myötä Uusyrityskeskus-verkoston rooli matalan kynnyksen palvelupaikkana, joka auttaa myyjiä ja ostajia löytämään toisensa, vahvistuu, sanoo Suomen Uusyrityskeskukset ry:n toimitusjohtaja Susanna Kallama

Vuoden 2022 alusta käynnistyneen hankkeen hankekoordinaattoriksi on 1.2.2022 nimitetty Ilona Ukkonen, joka toimii yritysneuvojana Suomen Uusyrityskeskukset ry:ssä. Hankekoordinaattorin tehtävien lisäksi Ilona suunnittelee ja toteuttaa omistajanvaihdoksiin liittyviä yrittäjyysinfoja sekä tuottaa tukimateriaalia hankkeen ja yritysneuvojien käyttöön. 

Hankkeen päävastuullinen toteuttaja ja koordinaattori on Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK). Lisäksi hankekumppaneina ovat Suomen Yrittäjät sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK). Hankkeen rahoittaa Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma. 

Maaseutuyritysten omistajanvaihdosekosysteemin kehittäminen – Valtakunnallinen matalan kynnyksen palveluverkosto myyjille ja ostajille 1.1.2022-29.2.2024