04.02.2022

Suomen merkittävimmät yrittäjyyskasvattajat mukaan Uusyrityskeskus-verkostoon

Nuori Yrittäjyys ry, Suomen 4H-liitto sekä Talous ja Nuoret TAT ry ovat liittyneet Suomen Uusyrityskeskukset ry:n jäseniksi. Yhteistyön tavoitteena on tukea yrittäjyyskasvatuksen toimijoita yrittäjyysinnon synnyttämisessä ja ohjata yrittäjyydestä innostuneita nuoria Uusyrityskeskusten maksuttomaan yritysneuvontaan siinä vaiheessa, kun varsinainen yrittäjyys tulee ajankohtaiseksi.

Suomen Uusyrityskeskukset ovat tehneet aiemminkin jonkin verran yhteistyötä yrittäjyyskasvatuksen toimijoiden kanssa, mutta jatkossa yhteistyötä tehdään tiiviimmin ja tavoitteellisemmin.

– Olemme hyvin iloisia siitä, että olemme saaneet nämä merkittävät yrittäjyyskasvatuksen toimijat mukaan verkostoomme. Näiden järjestöjen toiminta on aivan keskeisessä asemassa suomalaisten yrittäjyyskipinän sytyttämisessä, ja Uusyrityskeskusten neuvontapalvelut ovat hyvä jatkumo sille, kommentoi Suomen Uusyrityskeskukset ry:n toimitusjohtaja Susanna Kallama.

Vuosi yrittäjänä kouluiässä viitoittaa tietä yrittäjyyteen

Nuori Yrittäjyys ry tarjoaa lasten ja nuorten yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitoja tukevia ohjelmia kouluille ja oppilaitoksille. Lukukaudella 2020–2021 ohjelmiin osallistui 49 000 lasta ja nuorta, joista 4 500 pyöritti lukuvuoden ajan omaa yritystä. Järjestön tavoitteena on, että kaikilla lapsilla ja nuorilla Suomessa on mahdollisuus harjoitella työelämätaitoja ja tunnistaa omia vahvuuksiaan.

Suomen Uusyrityskeskukset ry on ollut mukana perustamassa järjestöä 20 vuotta sitten. Toimintaa yhdistää uuden yrittäjyyden tukeminen.

– Toivomme, että yhteistyön tuloksena saamme laajemmin Uusyrityskeskukset ympäri Suomen mukaan tukemaan nuorten yrittäjyyttä jo kouluaikana. Voimme esimerkiksi järjestää viimeisille Vuosi yrittäjänä -ohjelman oppitunneille Uusyrityskeskuksen esittelyn, joka rohkaisee nuoria hyödyntämään Uusyrityskeskuksen tarjoamaa yritysneuvontaa, toteaa Nuori Yrittäjyys ry:n talous- ja kumppanuuspäällikkö Tanja-Maria Hyppänen.

Harrastustoiminta voi johtaa itsensä työllistämiseen

Suomen 4H-liitto on valtakunnallinen lapsi- ja nuorisojärjestö, jolla on noin 50 000 jäsentä. Järjestön tavoitteena on harrastustoiminnan kautta työllistää ja kouluttaa nuoria 4H-yrittäjyyteen. Vuosittain tuhannet nuoret työllistyvät paikallisyhdistyksiin eri tehtäviin ja noin 2 000 nuorta toimii 4H-yrittäjänä. 4H-yrittäjän vuosituloraja on 8 000 euroa.

Uusyrityskeskus on myös 4H-yrittäjälle luonteva osoite siinä vaiheessa, kun toiminta on laajentumassa 4H-yrittäjyyttä suuremmaksi.

– Joka vuosi kymmenet nuoret ylittävät 4H-yrittäjyyden tulorajan, minkä vuoksi haluamme tukea nuoria löytämään lisää apua yritystoiminnan laajentamiseen. Tässä työssä Uusyrityskeskus on meille tärkeä kumppani, jotta nuori voisi jatkaa yrittäjyyttä myös 4H-yrittäjyyden jälkeen, kertoo Suomen 4H-liiton toimitusjohtaja Tomi Alakoski.

Kokemuksia yrittäjyydestä matalalla kynnyksellä

Talous ja Nuoret TAT tarjoaa opetussuunnitelman mukaisia talous- ja työelämäosaamisen sekä yrittäjyyskasvatuksen sisältöjä, palveluita ja opettajankoulutusta peruskoulusta toiselle asteelle. Tavoitteena on, että jokainen nuori innostuu työelämästä, oppii hallitsemaan omaa talouttaan ja tahtoo toimia yritteliäänä yhteiskunnan jäsenenä.

TAT:n kattavin ja tunnetuin palvelu on Yrityskylä. Yrittäjyyttä tekee tutuksi myös Kesäyrittäjä-ohjelma, joka tarjoaa 17–29-vuotiaille turvallisen, matalan kynnyksen mahdollisuuden saada kokemuksia yrittäjyydestä.

TAT iloitsee mahdollisuudesta hyödyntää Uusyrityskeskusten asiantuntijuutta nuorten hyväksi.

– On tärkeää, että palveluidemme kautta yritysidean saaneet tai esimerkiksi kesäyrittäjyyden myötä yrittäjyydestä innostuneet saavat tukea myös yrittäjyytensä jatkotaipaleelle, sanoo Talous ja Nuoret TAT ry:n toimitusjohtaja Jenni Järvelä.

Nuorille helppo reitti yritysneuvontaan

Yrittäjyyskasvatuksen toimijoiden työ tähtää vahvasti uuden yrittäjyyden syntymiseen Suomessa. Jotta nuoriin istutettu yrittäjyyden kipinä voisi johtaa kannattaviin uusiin yrityksiin, on tärkeää, että nuoria ohjataan tekemään oikeita toimenpiteitä ja ratkaisuja siinä vaiheessa, kun yrittäjyyskokeilut johtavat totisempaan yrittämiseen.

– Nuori Yrittäjyys ry:n, Suomen 4H-liiton sekä Talous ja nuoret TAT ry:n kautta tavoitamme suoraan juuri yrittäjyydestä kiinnostuneita nuoria. On tärkeää, että nuoret tuntevat Uusyrityskeskusten neuvontapalvelun ja tietävät, mihin mennä, kun tarvitsevat sparrausta ja ohjausta yritystoimintaansa, Kallama toteaa.

Lisätietoja:

Suomen Uusyrityskeskukset ry, toimitusjohtaja Susanna Kallama
susanna.kallama@uusyrityskeskus.fi, puh. 040 587 2445