15.09.2021

Nuorten luoma peli madaltaa yrittäjyyden kynnystä

Suomen Uusyrityskeskukset ovat lanseeranneet uuden yrittäjyyspelin. Peli on ensisijaisesti nuorille suunnattu matalan kynnyksen väline oman yrittäjätyypin selvittämiseen ja yrittäjyystietämyksen testaamiseen. Pelin ovat luoneet LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijat yhteistyössä Uusyrityskeskusten, Lahden kaupungin, Lahden seudun kehitys LADEC Oy:n ja City as a Service -projektin kanssa.

Pelistä tietoa yrittäjyysinnon tueksi

Yrittäjyyspelin tavoitteena on antaa pelaajalle kokonaiskuva siitä, mitä yrittäjänä toimiminen edellyttää. Tarinallisessa pelissä valloitetaan Yrittäjyyden vuori, jossa lähdetään liikkeelle Valmiuksien kylästä ja edetään Markkinoinnin polun ja Paperisodan kautta Yrittäjyyden kaivostielle ja Ideavyöryyn. Matkan aikana selviää pelaajan oma yrittäjätyyppi sekä yrittäjyystietämyksen lähtötaso.

Yrittäjyyspeli tehtiin, jotta kuka tahansa voisi helposti tutustua yrittäjyyden perusasioihin. Peli tuo esiin, mitä asioita yrittäjäksi ryhtyvän on hoidettava kuntoon ja mistä saa apua yrityksen perustamiseen.

Uusyrityskeskuksissa on huomattu sekä yleisesti kasvava yrittäjyysinto että nuorten hakeutuminen yrittäjyystiedon äärelle. Suomen 31 Uusyrityskeskuksen asiakkaista noin puolet on alle 36-vuotiaita.

– Yrittäjyysintoa on tärkeää ruokkia erityisesti nyt, kun tarvitsemme nuoria uusien yritysten perustajiksi ja toimivien jatkajiksi. Yrittäjyyspelimme on erinomainen kokonaisuus tähän tarkoitukseen, toteaa Suomen Uusyrityskeskukset ry:n toimitusjohtaja Susanna Kallama.

Nuorten tekemä, mielenkiintoinen ja informatiivinen peli tarjoaa yrittäjyystietoa helposti omaksuttavassa muodossa ja on myös innostava työkalu yrittäjyyskasvatukseen.

– Hienointa on ollut kuulla pelin testaajilta palautetta siitä, että pelin pelaaminen voi todella madaltaa kynnystä yrittäjyyteen. Se oli meidän yhteinen tavoitteemme, ja siinä onnistuimme, kertoo yksi pelin tekijöistä, nyt jo muotoilijaksi valmistunut Tiina Hirvanen.

Lahdesta valtakunnalliseen levitykseen

Yrittäjyyspeli sai alkunsa, kun joukko LAB-ammattikorkeakoulun palvelumuotoilun opiskelijoita kehitti konsepteja Lahden kaupungin yrityspalveluille osana City as a Service -hanketta. Lahden kaupunki ja alueen Uusyrityskeskuksena toimiva kehitysyhtiö LADEC totesivat, että nuorten ideoima peli voisi sopia Uusyrityskeskusten palveluihin. Suomen Uusyrityskeskukset ry lähti innolla mukaan yhteistyöhön ja näin paikallisesta hankkeesta tuli valtakunnallinen.

– Digipalveluissa skaalautuvuus on ydinasia. Yhteistyössä Uusyrityskeskus-verkoston kanssa se onnistuu, iloitsee Lahden kaupungin elinkeinopäällikkö Miikka Venäläinen.

Myös Uusyrityskeskusten verkosto iloitsee yhteistyöstä:

– Olemme todella innoissamme siitä, että Lahdessa lähdettiin kehittämään peliä ja että se haluttiin levittää Uusyrityskeskus-verkoston kautta koko valtakuntaa palvelevaksi, Kallama kertoo.

Pelin seitsenhenkiseen tuotantotiimiin kuului muotoilija-, tradenomi- ja insinööriopiskelijoita. Tuotantotiimiä olivat tukemassa asiantuntijat Suomen Uusyrityskeskukset ry:stä, LADEC:sta, Lahden kaupungilta ja LAB-ammattikorkeakoulusta.

– Esimerkiksi oppilaitosten ympäri Suomen kannattaa hyödyntää peliä yrittäjyyskursseillaan, sanoo Lahden seudun kehitys LADEC Oy:n johtaja Päivi Karttunen.

Tutustu peliin osoitteessa uusyrityskeskus.fi/yrittajyyspeli.

Lisätietoja:

Suomen Uusyrityskeskukset ry
toimitusjohtaja Susanna Kallama
p. 040 587 2445
susanna.kallama@uusyrityskeskus.fi

Lahden kaupunki
elinkeinopäällikkö Miikka Venäläinen
p. 044 018 7378
miikka.venalainen@lahti.fi

Lahden seudun kehitys LADEC Oy
johtaja Päivi Karttunen
p. 050 568 7446
paivi.karttunen@ladec.fi

LAB-ammattikorkeakoulu
palvelumuotoilun asiantuntija Anna Palokangas
p. 040 7234 765
anna.palokangas@lab.fi