09.04.2020

Maksuton etäneuvonta auttaa yrittäjää koronakriisissä

Yrittäjillä on hätä, jonka kanssa ei pidä jäädä yksin. Yritysneuvojat Uusyrityskeskuksissa, kehitysyhtiöissä sekä kuntien elinkeinotoimissa ympäri Suomen tarjoavat kaikille yrityksille ja yrittäjille maksutonta yritysneuvontaa puhelimitse ja etäyhteydellä. 

On paljon toimenpiteitä, joita yrittäjä voi tehdä tilanteensa helpottamiseksi, ja rahoitustakin koronan aiheuttamaan poikkeustilanteeseen on haettavissa. Yrittäjän voi olla hankala toimia tehokkaasti tilanteessa, jossa huoli tulevasta on suuri ja ohjeistukset hajallaan eri lähteissä.

Suomen Yrittäjät, Kuntaliitto, Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES sekä Suomen Uusyrityskeskukset ry tekevät koronatilanteessa yhteistyötä ja ovat koonneet kaikki maksutonta yritysneuvontaa tarjoavat tahot valtakunnalliseen listaan. Yrittäjän on näin helppo löytää apua omalta alueeltaan. Mukana on yhteensä noin 500 yritysneuvojaa eri puolilta Suomea.

Apua yrityksen asioiden järjestelyyn ja rahoituksen hakemiseen

Neuvontatilanteessa yritysneuvoja ja yrittäjä muodostavat kokonaiskuvan yrityksen taloustilanteesta, arvioivat kassavirran ja sen riittävyyden, etsivät oikeat rahoitustuet ja listaavat tarvittavia toimia, esim. maksuaikajärjestelyjä. Yritysneuvoja auttaa tarvittaessa myös rahoitushakemuksen laatimisessa.

Markkinoille on tullut maksullisia toimijoita, jotka tekevät esimerkiksi yrittäjän puolesta koronarahoitushakemuksia melko huomattavaa korvausta vastaan. Se ei ole kiellettyä, mutta tilanteessa, jossa yritysten varat ovat muutenkin ehtymässä, on tärkeää tietää, että myös maksutonta apua on saatavilla.

– Yrittäjille tulee nyt saada levitettyä tehokkaasti tietoa tästä maksuttomasta ja luotettavasta yritysneuvonnasta, jota on tarjolla, korostaa Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala.

Kujala muistuttaa myös, että julkisen rahoituksen hakeminen on pyritty tekemään koronatilanteessa mahdollisimman helpoksi, jotta tuen saaminen ei jäisi byrokratiasta kiinni.

– Yritysneuvojat ovat arjessakin yrittäjän ensimmäinen kontakti ongelmakohdissa ja kehittämishankkeissa. Koronakriisin aikana yrityksille on tehostetusti tarjolla apua tästä tutusta lähteestä, lisää SEKESin toiminnanjohtaja Jaakko Helenius.

Yritysneuvonnassa näkyy ja saa näkyä musertava huoli

Osa yrittäjistä on ottanut yhteyttä alueensa yritysneuvojaan varmistaakseen, että on tehnyt kaiken mahdollisen ja toiminut oikein. Monien yrittäjien kanssa on kuitenkin lähdetty liikkeelle tilanteen rauhoittamisesta.

– Osalle keskustelu yritysneuvojan kanssa on ollut hätähuuto, koska kriisin keskellä ei ole ollut mahdollista laatia yksin listaa tarvittavista toimista. Keskustelu on selkiyttänyt ajatukset, ja tuloksena on syntynyt toimintasuunnitelma, kertoo Suomen Uusyrityskeskukset ry:n toimitusjohtaja Susanna Kallama.

Alueiden elinkeinotoimijat tahtovat muistuttaa, että syyksi yhteydenottoon ja neuvonta-ajan varaamiseen riittää myös halu puhua ja purkaa tilanteen aiheuttamia tuntemuksia. Yritysneuvojan työ on auttaa yrittäjää ja etsiä ratkaisuja yhdessä tämän kanssa.

Lisätietoja:

toiminnanjohtaja Jaakko Helenius, SEKES, puh. 0500 498 020

toimitusjohtaja Susanna Kallama, Suomen Uusyrityskeskukset ry, puh. 040 587 2445

varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät, puh. 040 056 7925