17.03.2020

Koronatietoa ja palveluja yrittäjille

Suomen Uusyrityskeskukset ry kokoaa tähän tiedotteeseen hyödyllisiä linkkejä ja palveluja, joita on tarjolla yrittäjille koronatilanteen tueksi.

Jos et ole varma, mitä toimenpiteitä sinun kannattaisi tehdä tai mitä tukia voit hakea, ota yhteyttä alueesi yrittäjille tarkoitettuun maksuttomaan korona-apuun. Yritysneuvojan kanssa voit rauhassa selvittää juuri sinun ja yrityksesi kannalta oikeat toimenpiteet ja rahoituskanavat. Yhteystiedot löydät täältä.

Uusyrityskeskukset tarjoavat tällä hetkellä etä- ja puhelinneuvontaa. Yritysneuvojat antavat nyt perustamisneuvonnan lisäksi neuvontaa myös toimiville yrittäjille koronatilanteesta selviämiseksi.

Suomen Yrittäjät
ylläpitää kattavaa Kaikki koronasta yrittäjälle -sivustoa https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle

Yrittäjillä on myös #ostapieneltä -tukiryhmä Facebookissa. https://www.facebook.com/groups/146241343315721/?ref=nf_target&fref=nf
Pienyrittäjät saavat ryhmässä vertaistuen lisäksi tukea Suomen Yrittäjien lakineuvojalta ja terapeutilta. Yrittäjien lakineuvoja vastaa kysymyksiin arkisin klo 15-20. Koronaviikkojen ajan psykoterapeutti moderoi ryhmää kolme tuntia päivässä.

Elinkeinoelämän keskusliitto
julkaisee sivuillaan ajankohtaista tietoa ja tutkimustuloksia koronapandemian vaikutuksista.

EK on julkaissut muun muassa
Yritysten varautumisen huoneentaulut suomeksi ja englanniksi

Varautumisen huoneentaulu (pdf)
10 Steps for Finnish companies to prepare for Corona virus (pdf)

Lista työnantajien toimialaliitoista (EK:n jäsenliitot)

Verot ja talous

Verohallinto
on julkaissut sivuillaan päivittyvän uutisen koronatilanteesta https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2020/korona/

Yrityksen veroilmoitukselle voi hakea lisäaikaa ja ilmoituksen myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä perustellusta erityisestä syystä (esim. sairastuminen). Jos yrityksellä on maksuvaikeuksia, voi veroille hakea maksujärjestelyä. Ennakkoveroon voi hakea muutosta OmaVerossa www.vero.fi/omavero, jos yrityksen tulos näyttää muodostuvan arvoitua pienemmäksi.

Pankit
tarjoavat koronajoustoja asuntolaina-asiakkailleen ja yrityksille.
Pankit päivittävät korona-sivuilleen muun muassa vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.
Kaikkien pankkien asiakaspalveluissa on ruuhkaa ja palvelukanavina suositellaan käyttämään puhelinta, verkkopalvelua tai mobiilia. Katso lisää oman pankkisi sivuilta.

Finnvera
on koonnut yhteen kysymyksiä ja vastauksia, miten yritys voi toimia koronaviruksen aiheuttamissa talousvaikeuksissa ja miten Finnveran rahoitusta voi hyödyntää.
https://www.finnvera.fi/finnvera/uutishuone/uutiset/kriisi-vaikuttaa-yrityksen-kassavirtaan-katso-kysymyksia-ja-vastauksia-koronan-vaikutuksiin-yrityksen-taloudessa 

Finnvera ja pankit joustavat maksujärjestelyissä, ja niistä kannattaa sopia oman pankin kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Jos Finnvera on taannut yrityksen pankkilainan, Finnvera myöntää pankille luvan antaa lyhennysvapaata takaamiinsa lainoihin. Jos yrityksellä on lainaa suoraan Finnverasta, voi yritys hakea kuuden kuukauden lyhennysvapaata sähköisellä hakemuksella sähköisessä asioinnissa.
Lyhennysvapaan aikana yritys maksaa vain korot ja kulut. Tarkemmat ehdot ja rajaukset löytyvät osoitteesta: www.finnvera.fi

Yritys-Suomi Talousapu -neuvontapalvelu
neuvoo ja auttaa selkeissä talous- ja maksuvaikeuksissa olevia yrittäjiä normaalin puhelun hinnalla. Talousapu-neuvonta palvelee suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi arkisin klo 9-16 numerossa +358 29 502 4880.

https://www.suomi.fi/palvelut/puhelinasiointi/yritys-suomi-talousapu-neuvontapalvelu-elinkeino-liikenne-ja-ymparistokeskus/1e2d4b82-36d7-4fa8-bdd6-4c5b46afc6bb

Rahoitus

Työ- ja elinkeinoministeriön toimintaohjeet korona-tilanteessa yrityksen koon mukaan.

Yksinyrittäjille tukea kunnalta

Yksinyrittäjä voi hakea kunnalta rahoitusta koronaviruksen aiheuttamiin vaikeuksiin. Tukea voi hakea yksin taloudellista toimintaa harjoittava, Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta.

Yksinyrittäjäksi määritellään yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät.

Kunnat tiedottavat yrittäjille, mistä ja milloin tukea voi hakea. Tuen suuruus on 2000 euroa. Yrittäjä voi hakea sekä yksinyrittäjän tukea että työttömyysturvaa. Niitä ei soviteta yhteen, eli toisen saaminen ei vaikuta toisen saamiseen tai sen määrään.

Lue lisää: https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yksinyrittajista

ELY-keskukset
myöntävät yrityksen kehittämisavustusta, yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta, alueellista kuljetustukea ja yritysten kehittämispalveluja. ELY-keskusten myöntämiä avustuksia voi hakea normaalisti. Myös avustusten ja tukien myöntäminen ja maksaminen tapahtuvat normaaliin tapaan.

Käynnissä oleviin kehittämishankkeisiin voi saada joustavasti muutoksia aikatauluun ja sisältöön. Myös maksatuksia voi hakea nopeammassa aikataulussa. Muutoksista sovitaan oman ELY-keskuksen kanssa ja hakemus tehdään ko. hankkeen asiointipalvelussa.

ELY-keskukset ovat saaneet lisärahoitusta myönnettäväksi yrityksen kehittämisavustuksiin koronavirusepidemian aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä kärsiville yrityksille koko maassa. Lue lisää.

Business Finland (Haku päättynyt 8.6.)

Business Finlandista voi hakea Liiketoiminnan rahoitusta häiriötilanteissa https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/ Rahoituspalvelut on tarkoitettu Suomessa toimiville pk- ja Midcap-yrityksille, joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta. Business Finland voi rahoittaa kehittämistä, jossa ratkotaan koronaviruksen aiheuttamia ongelmia. Kannattaa tutustua rauhassa Business Finlandin kattaviin ohjeisiin.

Rahoitusta ei voida myöntää, jos kyseessä on:• suuri yritys
• toiminimi, yksityinen elinkeinonharjoittaja
• julkinen organisaatio, säätiö, yhdistys
• ahvenanmaalainen yritys.

Suomen Yrittäjien ohjevideo Business Finlandin rahoituksen hakemiseen.

Joustoa starttirahaan

Starttirahaa saavalle yrittäjälle voidaan maksaa starttirahaa myös niiltä päiviltä jolloin yrittäjä ei voi koronavirusepidemiasta johtuen työskennellä yrityksessään. Asetusta sovelletaan starttirahaan, joka maksetaan 16.3.-30.6.2020 väliseltä ajalta.

Lisäksi koronavirusepidemiasta johtuen starttirahan enimmäiskestoa on pidennetty väliaikaisesti 12 kuukaudesta 18 kuukauteen. Starttirahaa myönnetään edelleen kuuden kuukauden jaksoissa eikä starttirahakausi jatku automaattisesti. Yrittäjä hakee jatkoa TE-toimistosta, joka päättää jatkon myöntämisestä tapauskohtaisesti. Muutos koskee yrittäjiä, joiden starttirahakausi on meneillään tai alkaa viimeistään 30.6.2020. Lakimuutos on voimassa 30.6.2021 saakka.

Lue lisää: https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/starttiraha-turvaamaan-yrittajien-toimeentuloa-toiminnan-keskeytyessa-tai-tyomaaran-va-hentyessa

YEL ja TyEL

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut TyEL- ja YEL-vakuutusehtoihin poikkeussäännön, joka antaa työeläkeyhtiöille mahdollisuuden myöntää asiakkailleen 3 kuukautta pidemmän viivästyskorottoman maksuajan. Kukin työeläkevakuuttaja informoi omia asiakkaitaan.

Yrittäjän työttömyysturva

Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Ratkaisu koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta. Laki on voimassa 30.6.2020 asti.

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että

 • yrittäjän päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai
 • yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti
 • päätoimisen työskentelyn päättyminen tai tulon vähentyminen johtuu koronavirusepidemiasta.

Tuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista.

Jos yrittäjä on ilmoittautunut TE-palveluihin työttömäksi työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020, hän voi hakea työmarkkinatukea takautuvasti 16.3.2020 alkaen, vaikka työnhaku ei olisi ollut vielä silloin voimassa. Työttömyysetuuksien takautuva hakuaika on 3 kuukautta.

Kela voi maksaa tukea siitä lähtien, kun yrittäjän tilanne on täyttänyt työmarkkinatuen ehdot. TE-palvelut selvittää ehtojen täyttymisen.

Lue lisää: https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-yrittajien-oikeudesta-tyottomyysturvaan.

Suomen yrittäjäin työttömyyskassa SYT
kertoo sivuillaan mm.

SYT on avannut myös uuden neuvontapuhelinnumeron, joka on auki arkipäivisin klo 11-16.00. Neuvontanumerosta 050 534 0444 saa yleisluontoista tietoa koronaviruksen vaikutuksesta yritystoimintaan ja työttömyysturvaan.

Neuvontapalvelussa voit tiedustella:

 • Yrittäjän ansiosidonnaisen päivärahan saamisen edellytyksistä
 • Ansiosidonnaisen päivärahan hakuprosessista
 • SYT-kassan jäsenmaksulaskutuksesta
 • Kassaan liittymisen edellytyksistä
 • Tietoa yrittäjille suunnatuista tukitoiminnoista

ja lisäksi saat perustietoa Kelan maksamista etuuksista.

Muut KELAn etuudet

On hyvä muistaa, että yrittäjälläkin on oikeus asumistukeen ja perustoimeentulotukeen.

Asumistuki: Pienituloinen ruokakunta voi saada Kelasta yleistä asumistukea. Ruokakunnan muodostavat samassa asunnossa asuvat henkilöt ja asumistuki myönnetään ruokakunnalle yhteisesti. Myös ruokakunta, johon yrittäjä kuuluu, voi saada asumistukea.

Perustoimeentulotuki: Yrittäjä voi saada perustoimeentulotukea. Ennen sen hakemista tulee kuitenkin selvittää mahdollisuus saada ensisijaisia etuuksia, esim. työttömyysetuutta. Lisätietoja.

Yrityksen ilmoitukset

Patentti- ja rekisterihallitus
PRH:n käyntiasiakaspalvelu on suljettu toistaiseksi, sähköiset palvelut toimivat normaalisti.

Asiakaspalvelun puhelinnumero on 029 509 5050 (avoinna ma-pe klo 9.00-16.15), ja sähköiset asiointi- ja tietopalvelut löytyvät prh.fi-sivustolta, kohdasta Palvelut netissä.

PRH:n koronatilanne -verkkosivuilla kerrotaan ajankohtaista tietoa muun muassa:

 • PRH:n asiakaspalvelun toiminnasta
 • kaupparekisteri-ilmoitusten määräajoista
 • yritysten ja asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokouksista
 • yhdistysten sääntömääräisistä kokouksista
 • kokousten ja päätösten pätevyydestä
 • osakeyhtiön lopettamisesta
 • tavaramerkki- ja malliasioihin liittyvistä päätöksistä ja asiakirjoista.

Verkkokauppa helposti ja ilman kuukausimaksua kuuden kuukauden ajaksi

Jäsenyrityksemme MyCashflow tukee koronavirustilanteesta kärsiviä yrittäjiä kampanjalla, jossa verkkokaupan saa pystyyn nopeasti ja ilman kuukausimaksua kuuden (6) kuukauden ajaksi.

https://www.mycashflow.fi/artikkelit/mycashflow-tukee-koronavirustilanteesta-karsivia-yrittajia

Yrittäjien kokemuksia koronatilanteessa

Y-Studio
on julkaissut juttuja, joissa eri alojen yrittäjät kertovat, miten korona vaikuttaa heidän arkeensa.

Yrittäjät kertovat: Näin korona vaikuttaa arkeen
Korona muutti yhdessä yössä kaiken: ”Ensin tuli kiukku, nyt on uusi draivi”
Kasvuyritys ei tingi tavoitteestaan: Liikevaihto on tarkoitus tuplata muutamassa vuodessa
Laura Salonen aloitti yrittäjänä kolme kuukautta ennen koronaa: Ei kaduta

Ohjeita työnantajayrittäjälle, mm. lomautukset

Lomautus alle 20-hengen yrityksissä: Itä-Savon Uusyrityskeskuksen kokoama ohjeistus ja malli-ilmoitus.

Kun yrittäjä tarvitsee neuvoja työsuhdeasioissa tai lomautuksissa, kannattaa katsoa löytyykö apua Suomen Yrittäjien kokoamasta tietopankista.

Jos yritys kuuluun työnantajaliittoon, kannattaa ehdottomasti tutustua ko. liiton ohjeistuksiin ja hyödyntään sieltä saatava apu. Lista työnantajien toimialaliitoista (EK:n jäsenliitot)

Elinkeinoelämän liittotoimijat

Palvelualojen työnantajat PALTA
kokoaa korona-asiaa palvelualojen näkökulmasta omalle sivustolleen
https://www.palta.fi/tag/koronavirus/

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTKon koonnut https://www.mtk.fi/korona -sivulle tietoa maatilojen varautumiseksi koronaviruksen leviämisen ehkäisyyn ja mahdollisiin tartuntatilanteisiin.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer
on antanut sivuillaan ohjeen koronaviruksen leviämisen estämiseen työpaikoilla https://www.superliitto.fi/viestinta/ajankohtaista/nain-tyopaikoilla-ehkaistaan-koronaviruksen-leviamista/

Taloushallintoliitto
kertoo järjestävänsä mahdollisimman moneen koulutukseensa etäyhteyden
https://koulutus.taloushallintoliitto.fi/