09.06.2020

Elinkeinoelämän tuki uudelle yrittäjyydelle auttaa Suomea pääsemään jaloilleen koronakriisistä

Suomen 30 Uusyrityskeskusta neuvoo maksutta alkavia yrittäjiä ja yrittäjyyttä suunnittelevia. Koronakeväästä huolimatta, ja toisaalta juuri sen takia, perustamisneuvonnalle riittää kysyntää eri puolilla Suomea. Elinkeinoelämän tuki uusyrityskeskustoiminnalle on ensiarvoisen tärkeää. Verkoston uusimmat jäsenet, Oma Säästöpankki Oyj, markkinointitoimisto Redland Oy sekä viestintätoimisto Kumppania Oy, liittyivät verkostoon, koska yrittäjyys on keskeinen arvo yritysten omassa toiminnassa.

Suomi tarvitsee yrittäjyyttä ja uusia alkuja

Koronakevään aiheuttamat lomautukset ja irtisanomiset ovat asettaneet monet palkansaajat tilanteeseen, jossa yrittäjyydestä on tullut yksi työllistymisen vaihtoehto. Historia on osoittanut, että taantumien aikana kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan lisääntyy ja asiakasmäärät Uusyrityskeskuksissa kasvavat.

Uusyrityskeskusverkosto syntyi Suomeen 1990-luvun laman seurauksena. Silloin oivallettiin, että uudet yritykset synnyttävät uusia työpaikkoja ja Uusyrityskeskusverkosto valjastettiin avuksi Suomen jälleenrakentamisessa. Yrittäjyys on myös koronakriisin jälkeisen jälleenrakennuksen tärkein voimavara.

– Suomi tarvitsee kestäviä yrityksiä ja suomalaiset ansaitsevat tukea yrittäjyysunelmilleen. Uusyrityskeskuksissa on taito ja työkalut tehdä unelmista kannattavaa liiketoimintaa ja sitä kautta auttaa alueita ja koko maata vaurastumaan, toteaa Suomen Uusyrityskeskukset ry:n toimitusjohtaja Susanna Kallama.

Uusyrityskeskusten kautta perustetut yritykset ovat tutkitusti kestävämpiä kuin ilman neuvontaa perustetut yritykset. Viiden vuoden jälkeen kaikista Suomessa perustetuista yrityksistä on toiminnassa vain puolet, mutta Uusyrityskeskusten kautta perustetuista jopa 80 prosenttia.

”Tämä on hieno tapa osoittaa tukea yrittäjyydelle ja Suomelle”

Yritysneuvonta on asiakkaalle maksutonta jäsenten maksamien jäsenmaksujen ja kunnilta tulevan tuen ansiosta. Jäsenyrityksissä on asiantuntijoita, jotka osallistuvat myös neuvontaprosessiin talkootyönä. Alkavat yrittäjät saavat maksutta neuvontaa muun muassa tilitoimistoilta, mainostoimistoilta ja lakiasiantoimistoilta. Yhteistyö on luontevaa myös esimerkiksi pankkien ja vakuutusyhtiöiden kanssa, sillä niiden asiakkaissa on paljon yrittäjiä.

Uusimpina jäseninä Suomen Uusyrityskeskusten verkostoon ovat liittyneet Oma Säästöpankki, markkinointitoimisto Redland sekä viestintätoimisto Kumppania.

– Yhteistyö Suomen Uusyrityskeskusten kanssa tuntuu luontevalta, sillä meillä on samoja tavoitteita ja yhtenäinen maantieteellinen peitto. Tämä on myös hieno tapa osoittaa tukea yrittäjyydelle ja Suomelle, kertoo Oma Säästöpankin viestintäjohtaja Minna Sillanpää.

Myös Redlandissa nähdään, että yhteistyö Uusyrityskeskusverkoston kanssa hyödyttää sekä omaa yritystoimintaa että laajemmin Suomen tilannetta.

– Olemme lähteneet innolla tekemään tätä yhteistyötä. Toivomme, että voimme näin omalta osaltamme auttaa Suomea ja pienyrittäjiä, toteaa Redland Oy:n toimitusjohtaja Mari Masalin.

Kumppaniassa pidetään yritysunelmien eteen tehtävää työtä erittäin tärkeänä.

– Viestintäkin on unelmien selkiyttämistä, sanoittamista ja niiden näkyväksi tekemistä. Se tekee liikeideoista konkreettisia. Yhteistyössä on voimaa, sanoo Kumppania Oy:n toimitusjohtaja Leena Roskala.

Yritykset voivat auttaa omaa aluettaan tai koko Suomea

Yritysten on mahdollista liittyä joko paikallisen Uusyrityskeskuksen jäseneksi tai valtakunnalliseksi jäseneksi Suomen Uusyrityskeskukset ry:n kautta.

– Jos yritys tahtoo panostaa oman alueensa hyvinvointiin, sen kannattaa ehdottomasti liittyä paikallisen Uusyrityskeskuksen jäseneksi. Se on erityisen tärkeää nyt, kun kuntien rahaa pitäisi ohjata niin moneen osoitteeseen. Valtakunnallisena jäsenenä voi tukea koko verkostomme toimintaa laajamittaisesti, Kallama kiteyttää.

Suomen Uusyrityskeskukset ry on paikallisten Uusyrityskeskusten yhteistoimintajärjestö, joka pitää huolta Uusyrityskeskusten toimintaedellytyksistä, kouluttaa yritysneuvojia, markkinoi maksuttomia neuvontapalveluja ja julkaisee muun muassa vuosittain päivittyvää, maksutonta Perustamisopas alkavalle yrittäjälle -julkaisua.

Kaikki Uusyrityskeskus®-verkoston toimintaa tukevat jäsenyritykset ja -yhteisöt ovat listattuna sivulla https://www.uusyrityskeskus.fi/suk-ry/jasenet-ja-yhteistyokumppanit/.

Lisätietoja:

Suomen Uusyrityskeskukset ry
Susanna Kallama, toimitusjohtaja
puh. 040 587 2445
susanna.kallama@uusyrityskeskus.fi

Oma Säästöpankki Oyj
Minna Sillanpää, viestintäjohtaja
puh. 050 66592
minna.sillanpaa@omasp.fi

Redland Oy
Mari Masalin, toimitusjohtaja
puh. 040 553 6433
mari.masalin@redland.fi

Kumppania Oy
Leena Roskala, toimitusjohtaja
puh. 040 508 1100
leena.roskala@kumppania.fi