16.04.2021

Eläketurvakeskus ja Accountor yhteistyöhön Suomen Uusyrityskeskusten kanssa

Eläketurvakeskus sekä talous- ja henkilöstöratkaisuja tarjoava Accountor Oy ovat liittyneet Suomen Uusyrityskeskukset ry:n jäseniksi. Yhteistyössä Eläketurvakeskuksen kanssa pyritään lisäämään alkavien yrittäjien tietoutta yrittäjän eläkevakuutuksesta (YEL). Accountorin kanssa tavoitteena on tuoda esiin taloushallinnon sähköisen toimintamallin hyödyt yritystoiminnassa.

Yrittäjälle pakollista YEL-vakuutusta ei tunneta kunnolla

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen eläkeyhtiöiden ja erillislaitosten keskuselin, jonka tehtävänä on toimia kestävän, luotettavan, oikeudenmukaisen ja tehokkaasti järjestetyn työeläketurvan puolesta. Eläketurvakeskus haluaa välittää yrittäjille tietoa yrittäjän eläke- ja sosiaaliturvaan vaikuttavasta YEL-vakuutuksesta.

YEL-vakuutuksen kivijalkana toimiva työtulo, joka määrää myös vakuutusmaksun suuruuden, määritellään usein turhan matalalle tasolle. Eläketurvakeskuksen mukaan on tärkeää, että yrittäjille voidaan tarjota tietoa YEL:n merkityksestä juuri silloin, kun he suunnittelevat yritystoimintaansa.

– Jäsenyys Suomen Uusyrityskeskusten verkostossa tukee viestintäämme yrittäjille. Voimme yhteistyön avulla tavoittaa paremmin aloittavia yrittäjiä ja tarjota tietoa YEL-vakuutuksesta. Näin yrittäjä voi jo yritystoimintaa suunnitellessaan huomioida eläkevakuuttamisen, sanoo viestintäjohtaja Tuovi Rautjoki Eläketurvakeskuksesta.

Myös Uusyrityskeskuksissa on huomattu, että alkavat yrittäjät määrittelevät YEL:n tason monesti liian matalalle, koska vakuutusmaksu on suuri menoerä yritykselle. Vakuutuksen sisältöä ei useinkaan tunneta kunnolla.

– Meillä on Eläketurvakeskuksen kanssa yhteinen tavoite. Toivomme, että yrittäjäksi ryhtyvät ymmärtävät YEL-vakuutuksen merkityksen yrittäjän kaikkien elämänvaiheiden, ei pelkästään eläkeiän, turvaajana, toteaa Suomen Uusyrityskeskuksen ry:n toimitusjohtaja Susanna Kallama.

Sähköiset taloushallinnon toimintatavat helpottavat yrittäjän arkea

Accountor on talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistoratkaisuihin sekä ulkoistuspalveluihin erikoistunut konserni. Yhtiö auttaa asiakkaitaan hyödyntämään modernin teknologian ja digitalisoinnin tarjoamia mahdollisuuksia. Konsernin tarjoamat palvelut on tarkoitettu pienimmillekin yrittäjille ja konsernilla on monia alkaville yrittäjille osoitettuja etuja.

Yksi Accountor-konserniin kuuluvista yrityksistä, ohjelmistoyritys Isolta Oy, on kuulunut jo vuosien ajan Suomen Uusyrityskeskusten verkostoon.

– Isoltalla on positiivisia kokemuksia yhteistyöstä Suomen Uusyrityskeskusten kanssa ja yhteistyön hyödyt on tahdottu nyt valjastaa koskemaan koko Accountor-konsernia. Uusyrityskeskusten kautta saamme alkaville yrittäjille tietoa tuotetarjonnasta ja eduista. Lisäksi voimme auttaa Accountorin laajalla asiantuntemuksella alkavia yrittäjiä kumppanuutemme kautta, kertoo Isolta Oy:n kaupallinen johtaja ja jatkossakin Accountoria Uusyrityskeskusyhteistyössä edustava Reino Meriläinen.

Suomen Uusyrityskeskukset rohkaisevat yrittäjiä hyödyntämään sähköisiä järjestelmiä yrityksen hallinnollisissa tehtävissä.

– Olemme tehneet Isoltan kanssa pitkään hyvää yhteistyötä ja olen iloinen siitä, että yhteistyö on nyt laajentunut koko Accountor-konsernin tasolle. Accountorilla on tarjolla arkea helpottavia sähköisiä palveluja, joita yrittäjän kannattaa ottaa käyttöön heti alkumetreillä, Kallama suosittelee.