Liiketoimintasuunnitelmatyökalun rekisteriseloste

KÄYTTÖEHDOT

1    Yleistä

 • Liiketoimintasuunnitelmapalvelun (”Palvelu”) tavoitteena on mahdollistaa uusien yritysideoiden kehittäminen liiketoimintasuunnitelmiksi lisäämällä liikeidea Suomen Uusyrityskeskukset ry:n (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) ylläpitämään verkkopalveluun.
 • Palvelu on verkkopalvelu, joka mahdollistaa liiketoimintasuunnitelmien ja muiden yritystoimintaan liittyvien suunnitelmien tallentamisen tietokantapalveluun. Palvelusta voi olla myös palvelukuvauksia. Palvelu voi myös kehittyä ja näin palvelukuvaukset voivat muuttua.
 • Palvelun käyttäminen edellyttää kirjautumista ja käyttäjätilin luomista kohdan 6. (Kirjautuminen Palveluun) mukaisesti.
 • Ole hyvä, ja tutustu näihin käyttöehtoihin (”Ehdot”) ennen kuin teet ratkaisun Palvelun käyttämisestä ja Ehtojen hyväksymisestä. Aloittamalla palvelun käytön tai Kirjautumalla Palveluun vakuutat perehtyneesi näihin Ehtoihin ja hyväksyväsi ne sekä sitoutuvasi noudattamaan niitä. Mikäli et hyväksy näitä Ehtoja, älä ryhdy käyttämään Palvelua.
 • Näitä Ehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan tarjotessa Palvelua Käyttäjille. Nämä Ehdot liitteineen muodostavat koko sopimuksen (”Sopimus”) Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välille.

2    Määritelmät

 • Palvelussa ja Ehdoissa noudatetaan ainakin seuraavia määritelmiä:

Käyttäjällä tarkoitetaan jokaista, joka käyttää Palvelua.

Sisällöllä tarkoitetaan mitä tahansa Käyttäjän Palveluun missä tahansa muodossa lisäämää ja/tai ehdottamaa materiaalia kuten linkkejä sekä linkkien takana olevista sivustoista muodostettuja otsikoita ja lyhennelmiä

3    Palvelun käyttäminen

 • Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain näiden Ehtojen mukaiseen tarkoitukseen ja olemaan häiritsemättä Palvelun toimintaa. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua kulloinkin voimassa olevien Ehtojen, mahdollisten Palveluntarjoajan lisenssinantajien ehtojen sekä soveltuvan vallitsevan lainsäädännön mukaisesti.
 • Käyttäjä vastaa rajoituksetta kaikesta Ehtojen, mahdollisten Palveluntarjoajan lisenssinantajien ehtojen ja lainsäädännön tai hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä aiheutuneesta vahingosta.
 • Käyttäjän tulee siten käyttää Palvelua siten, että Palvelua ei hyödynnetä roskapostin, asiattoman tai lainvastaisen aineiston jakamiseen.

4    Sisällön lisääminen Palveluun

 • Käyttäjän lisätessä Sisältöä Palveluun, sitoutuu hän lisäämään vain Palvelun tarkoituksen mukaista Sisältöä, joka on asianmukaista, oikeaa ja ajantasaista. Käyttäjä pidättäytyy esimerkiksi jakamasta valheellista, loukkaavaa, herjaavaa, rikolliseen toimintaan liittyvää, lain tai hyvän tavan vastaista tai Palveluntarjoajalle, muille Käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle haitallista tai vahingollista Sisältöä.
 • Käyttäjä vastaa itse kaikesta Palveluun lisäämästään Sisällöstä.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus olla julkaisematta tai poistaa Sisältö, jonka Palveluntarjoaja katsoo olevan kohdan 4.1 vastaista.
 • Käyttäjän tulee ilmoittaa Palveluntarjoajalle havaitsemastaan Ehtojen vastaisesta Sisällöstä.

5    Palvelun ja verkkosivustojen hallinta

 • Palveluntarjoajalla on aina oikeus, mutta ei velvollisuutta:
 1. tutkia ja seurata Käyttäjien Palvelun käyttöä selvittääkseen, rikkooko käyttö Palvelun Ehtoja tai lakia sekä noudattaakseen vallitsevaa lainsäädäntöä tai viranomaisten pyyntöjä tai määräyksiä;
 2. estää, poistaa tai rajoittaa käyttöoikeuksia ja tilejä Käyttäjiltä, jotka rikkovat Ehtoja tai lainsäädäntöä;
 3. vastata Käyttäjän tekemiin tuki- ja tietopyyntöihin;
 4. estää ja torjua rikoksia ja väärinkäytöksiä sekä turvallisuuteen ja tekniikkaan liittyviä asioita muokkaamalla ja muuttamalla Palvelua ja sen käyttöä; ja
 5. hallinnoida muutoin verkkosivuja ja niiden toimintaa parantaakseen Palvelun asianmukaista käyttöä ja suojatakseen omia oikeuksiaan sekä yhteistyökumppaneiden, Käyttäjien ja kolmansien oikeuksia.

6    Kirjautuminen Palveluun

 • Kirjautuminen Palveluun tapahtuu Palveluntarjoajan kulloinkin käytössä olevan kirjautumiskäytännön mukaisesti.

7    Oikeudet Palveluun ja Sisältöön

 • Kaikki Palveluun liittyvät immateriaalioikeudet ja tekijänoikeudet, sisältäen muttei rajoittuen verkkosivuston, materiaalin, ohjelmistot ja ohjelmistopalvelut (ja niiden lähdekoodin sekä rajapinnat) kuuluvat yksinomaan Palveluntarjoajalle tai sen lisenssinantajille.
 • Käyttäjä ei saa tällä Sopimuksella mitään muita Palveluun liittyviä oikeuksia kuin rajoitetun oikeuden käyttää Palvelua näiden Ehtojen mukaisesti. Käyttäjällä (tai sen lisenssiantajalla) säilyy oikeudet itse Palveluun lisäämäänsä Sisältöön, kuten liiketoimintasuunnitelmiin. Palveluntarjoaja saa tehdä Sisällöstä (ml. liiketoimintasuunnitelmista) anonyymejä raportteja ja muita tilastoja (yhdessä ”Tilastodata”). Palveluntarjoajalla on oikeus muokata ja jatkokehittää Tilastodataa.
 • Tällä Sopimuksella tai Palvelua käytettäessä ei siirretä mitään oikeuksia Käyttäjän lisäämien linkkien takana oleviin sivustoihin tai niiden sisältöön. Palveluntarjoajalla ei myöskään ole mitään tekijänoikeuksia tai immateriaalioikeuksia Palveluun lisättyjen linkkien kautta tavoitettaviin sivustoihin tai niiden sisältöön.

8    Vastuunrajoitus

 • Palvelu tarjotaan ”sellaisena kuin se on”. Palvelua ja siihen sisältyviä tietoja muutetaan jatkuvasti. Palveluntarjoaja ei takaa Palvelun hyödynnettävyyttä, toimivuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen. Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjien Palveluun laatimien liiketoimintasuunnitelmien toteuttamiskelpoisuudesta tai muutoinkaan.
 • Käyttäjä käyttää Palveluun lisätyn Sisällön kautta tavoitettavia sivustoja, materiaaleja ja toimintoja omalla vastuullaan. Palveluun lisättyjen linkkien avaaminen siirtää Käyttäjän pois Palvelusta ja sen sivustolta sivustoille, joita Palveluntarjoaja ei omista tai hallitse. Palveluntarjoaja ei valvo eikä jatkuvasti tarkista kolmansien osapuolien sivustoja tai niiden sisältöä, eikä vastaa niiden oikeellisuudesta, hyväksyttävyydestä, lainmukaisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta. Palveluntarjoaja ei ole missään vastuussa kolmansien osapuolten, tiedoista, materiaaleista, tuotteista tai palveluista, eikä se suosittele niitä.
 • Palveluntarjoaja ei ole vastuussa vahingoista, joita Käyttäjälle aiheutuu kolmannen osapuolen sivuston, palvelun tai sisällön käytöstä.
 • Palvelun tai sen sisältämien linkkien kautta saatavia tietoja, ohjeita tai neuvoja ei ole tarkoitettu juridisiksi, kaupallisiksi, lääketieteellisiksi tai muun kaltaisiksi Palveluntarjoajaa sitoviksi tiedoiksi, ohjeiksi tai neuvoksi, eikä niihin siten voi vedota. Niiden perusteella ei myöskään voi esittää Palveluntarjoajaa kohtaan vaatimuksia.
 • Palveluntarjoaja ei ole vastuussa automaattisesti muodostettujen otsikoiden tai tiivistelmien oikeellisuudesta.
 • Palvelun Sisältö voi olla Palveluntarjoajasta itsenäisten Käyttäjien laatimia eivätkä ne silloin edusta Palveluntarjoajan mielipiteitä. alveluntarjoaja ei vastaa Sisällöstä mahdollisesti aiheutuneista vahingoista.
 • PALVELUNTARJOAJA EI OLE MISSÄÄN OLOSUHTEISSA VASTUUSSA KÄYTTÄJÄLLE TAI MILLEKÄÄN MUULLEKAAN TAHOLLE TULON- TAI TIEDONMENETYKSISTÄ TAI MISTÄ TAHANSA MUISTAKAAN EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, JOTKA OVAT SEURAUSTA TAI LIITTYVÄT TÄHÄN SOPIMUKSEEN TAI PALVELUUN, VAIKKA PALVELUNTARJOAJAA OLISI NIMENOMAISESTI HUOMAUTETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. PALVELUNTARJOAJAN KUMULATIIVINEN KOKONAISVASTUU TÄHÄN SOPIMUKSEEN, PALVELUUN TAI SEN KÄYTTÖÖN LIITTYEN RAJOITTUU KAIKISSA TILANTEISSA YHTEEN SENTTIIN (0,01€), MIKÄLI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ EI MUUTA JOHDU.

9    Palvelun tarjoaminen

 • Palveluntarjoaja pyrkii huolehtimaan Palvelun häiriöttömästä toiminnasta, mutta ei takaa sitä.
 • Palveluntarjoajalla on aina oikeus tehdä muutoksia Palveluun (tai sen osiin) kehittääkseen ja parantaakseen sitä.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Palvelu tai osa Palvelua käytöstä ilman etukäteisilmoitusta. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden lopettaa Palvelun, dokumentaation ja päivitysten toimittamisen milloin tahansa ja mistä tahansa syystä ilman etukäteisilmoitusta.

10  Tietoturva ja luottamuksellisuus

 • Palveluntarjoaja pyrkii tarjoamaan Palvelua mahdollisimman korkeaa tietoturvan tasoa noudattaen. Käyttäjä ymmärtää, ettei internet ole kaikilta osin täysin tietoturvallinen. Tietoturvaa on kuvattu myös Palveluntarjoajan tietosuojakäytännössä: https://uusyrityskeskus.fi/tietosuoja-ja-evasteet/ Palveluntarjoaja käsittelee liiketoimintasuunnitelmia ja muuta luottamuksellista Sisältöä luottamuksellisesti.

11  Irtisanominen tai purkaminen

 • Käyttäjä voi irtisanoa Ehdot koska tahansa lopettamalla Palvelun käytön ja poistamalla mahdollisen käyttäjätilinsä Palvelusta.
 • Palveluntarjoaja voi estää Käyttäjän pääsyn Palveluun koska tahansa mikäli Käyttäjän todetaan rikkoneen (tai on kohtuullisia perusteita epäillä Käyttäjän rikkoneen) näitä Ehtoja.
 • Käyttäjä hyväksyy sen, että hänen Palveluun lisäämänsä Sisältö jää Palveluun näiden Ehtojen irtisanomisesta tai käyttäjätilin poistamisesta huolimatta. Käyttäjä voi kuitenkin pyytää Palveluntarjoajaa poistamaan mahdolliset Käyttäjän tunnistetiedot hänen Palveluun lisäämänsä ja Palvelussa edelleen olevan Sisällön yhteydestä. Palveluntarjoajan on toteutettava tällainen pyyntö kulloisenkin prosessinsa mukaisesti.
 • Sopimuksen päättymisestä huolimatta kohtien 7 ja 8 mukaiset velvollisuudet ja vastuut jäävät voimaan.
 • Ehtojen sitovuus
  • Sillä, että joku tai jotkin Ehdoista katsotaan lain tai muun määräyksen vastaisena pätemättömäksi tai muutoin oikeudellisesti sitomattomaksi, ei ole vaikutusta muiden Ehtojen pätevyyteen tai sitovuuteen.

13  Sopimuksen keskeinen perusta; olennaisten edellytysten lakkaaminen

 • Käyttäjä ymmärtää, että Palveluntarjoaja on sitoutunut Sopimukseen luottaen tässä kuvattuihin määräyksiin vastuun rajoittamisesta. Kyseiset määräykset ovat Sopimuksen keskeinen perusta ja olennainen osa. Käyttäjät hyväksyvät, että vastuunrajoitukset säilyvät voimassa ja soveltuvat siitäkin riippumatta, että jokin Sopimuksen olennaisista edellytyksistä muodostuisi pätemättömäksi, muutoin sitomattomaksi tai katsottaisiin rauenneen. Riippumatta yllä todetusta, mikään tässä todettu ei rajoita Palveluntarjoajan vastuuta sellaisista vahingoista, jotka se on aiheuttanut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

14  Muutokset Ehtoihin

 • Tämä Sopimus sisältää kaiken, mitä osapuolet ovat tässä asiassa sopineet. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa ja muokata Ehtoja sekä lisätä tai poistaa niiden kohtia. Muokatut Ehdot sisällytetään Palveluun, ja lisäksi Palveluntarjoaja ilmoittaa muuttuneista Ehdoista Palvelun verkkosivuilla. Muutokset tulevat voimaan välittömästi, kun niistä on ilmoitettu Palvelun verkkosivustolla. Jos Käyttäjä ei hyväksy muutoksia hänellä on oikeus päättää Sopimus (siten kuin näissä Ehdoissa on kuvattu).
 • Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää tämä Sopimus kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen kolmannelle osapuolelle. Mahdollisesta siirrosta ilmoitetaan Palveluntarjoajan verkkosivuilla.

15  Soveltuva laki ja oikeuspaikka

 • Näihin Ehtoihin sovelletaan ja niitä tulkitaan yksinomaan Suomen lakien mukaisesti, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset. Kaikki Ehdoista, niiden rikkomisesta, päättämisestä tai voimassaolosta aiheutuvat ja niihin tai Palveluun liittyvät riidat ratkaistaan lopullisesti (mikäli sovinnollista ratkaisua ei saavuteta) Helsingin käräjäoikeudessa.
 • Se, että Palveluntarjoaja luopuu vetoamasta johonkin näihin ehtoihin perustuvaan oikeuteensa, ei tarkoita oikeuksista luopumista, eikä estä Palveluntarjoajalta myöhemmin vastaavanlaisissa tilanteissa vetoamasta tällaiseen näihin Ehtoihin perustuvaan oikeuteen.

16  Liitteet

 • Ehdot hyväksymällä Käyttäjä hyväksyy samalla, että Käyttäjän henkilötietoja voidaan käsitellä Sopimuksen täyttämiseksi Palveluntarjoajan sivuilla olevan tietosuojakäytännön mukaisesti: https://uusyrityskeskus.fi/tietosuoja-ja-evasteet/

ANVÄNDARVILLKOR

1    Allmänt

 • Målet för affärsplanstjänsten (Tjänsten) är att göra det möjligt att utveckla nya företagsidéer till affärsplaner genom att affärsidéer läggs till i en e-tjänst som administreras av Nyföretagarcentralerna i Finland rf (nedan benämnd Tjänsteleverantören).
 • Tjänsten är en e-tjänst för att lagra affärsplaner och andra planer för företagsverksamhet i en databastjänst. Dessutom är det möjligt att servicebeskrivningar om tjänsten finns att tillgå. Tjänsten kan också vidareutvecklas och därmed kan servicebeskrivningarna ändras.
 • Användning av tjänsten kräver att Användaren ska logga in och skapa ett användarkonto enligt punkt 6 (Logga in i Tjänsten).
 • Vänligen läs dessa användarvillkor (Villkoren) innan du beslutar dig för att använda Tjänsten och godkänna Villkoren. Genom att börja använda Tjänsten eller genom att logga in i Tjänsten försäkrar du att du har läst Villkoren, godkänner dem och förbinder dig att följa dem. Om du inte godkänner Villkoren ska du inte använda Tjänsten.
 • Villkoren gäller när Tjänsteleverantören tillhandahåller Tjänsten till Användarna. Villkoren jämte bilagor utgör hela avtalet (Avtalet) mellan Tjänsteleverantören och Användaren.

2    Definitioner

 • Åtminstone följande definitioner iakttas i Tjänsten och Villkoren:

Med Användare avses alla som använder Tjänsten.

Med Innehåll avses allt material som Användaren i någon form lägger ut och/eller föreslår i Tjänsten, till exempel länkar samt rubriker och förkortningar från webbplatser bakom länkarna.

3    Använda Tjänsten

 • Användaren förbinder sig att endast använda Tjänsten för ändamål som är förenliga med Villkoren och att inte störa Tjänstens funktion. Användaren förbinder sig att använda Tjänsten enligt gällande Villkor, eventuella villkor från Tjänsteleverantörens licensgivare och tillämplig gällande lagstiftning.
 • Användaren ansvarar utan begränsningar för all skada som orsakas av användning av Tjänsten i strid med Villkoren, eventuella villkor från Tjänsteleverantörens licensgivare och lagstiftningen eller god sed.
 • Användaren ska därför använda Tjänsten så att Tjänsten inte används för att dela ut skräppost eller obehörigt eller lagstridigt material.

4    Lägga ut innehåll i Tjänsten

 • När Användaren lägger ut innehåll i Tjänsten förbinder sig Användaren att endast lägga ut innehåll som är förenligt med Tjänstens syfte, adekvat, korrekt och aktuellt. Användaren avstår till exempel från att dela ut falskt, kränkande eller skymfande Innehåll, Innehåll som har samband med brottslig verksamhet eller strider mot lag eller god sed eller Innehåll som är skadligt för Tjänsteleverantören, andra Användare eller tredje part.
 • Användaren ansvarar själv för allt Innehåll som Användaren lagt ut i Tjänsten.
 • Tjänsteleverantören har rätt att avstå från att publicera eller radera innehåll som Tjänsteleverantören anser strida mot punkt 4.1.
 • Användaren ska informera Tjänsteleverantören om det Innehåll som Användaren har upptäckt och som strider mot Villkoren.

5    Hantera Tjänsten och webbplatser

 • Tjänsteleverantören har alltid rätt, men inte skyldighet att
 1. undersöka och följa upp Användarnas användning av Tjänsten i syfte att utreda om användningen bryter mot Villkoren för Tjänsten eller lag och i syfte att följa gällande lagstiftning eller myndigheternas begäran eller föreskrifter,
 2. förhindra, ta bort eller begränsa åtkomsträttigheter och konton tillhörande Användare som bryter mot Villkoren eller lagstiftningen,
 3. svara på Användarens begäran om stöd och information,
 4. förebygga och bekämpa brott och missbruk samt säkerhetsincidenter och tekniska problem genom att redigera och ändra Tjänsten och användningen av Tjänsten,
 5. i övrigt administrera webbplatsen och dess funktion i syfte att förbättra en behörig användning av Tjänsten och skydda sina egna rättigheter samt samarbetspartners, Användares och tredje parters rättigheter.

6    Logga in i Tjänsten

 • Inloggning i Tjänsten sker enligt Tjänsteleverantörens gällande inloggningspraxis.

7    Rättigheter till Tjänsten och Innehållet

 • Alla immateriella rättigheter och upphovsrätten till Tjänsten, inbegripet men inte begränsat till, webbplatsen, material, programvara och programvarutjänster (och deras källkod och gränssnitt) tillhör enbart Tjänsteleverantören eller dess licensgivare.
 • Genom detta Avtal får Användaren inga andra rättigheter till Tjänsten än en begränsad rätt att använda Tjänsten enligt Villkoren. Användaren (eller dess licensgivare) har själv rättigheter till det Innehåll som Användaren lagt ut i Tjänsten, till exempel affärsplaner. Tjänsteleverantören får sammanställa anonyma rapporter om Innehållet (inklusive affärsplaner) och annan statistik (tillsammans ”Statistiken”). Tjänsteleverantören har rätt att redigera och vidareutveckla Statistiken.
 • Genom detta Avtal eller när Tjänsten används överförs inga rättigheter till sådana webbplatser eller innehåll på webbplatserna som finns under länkar som Användaren har lagt ut. Tjänsteleverantören har inte heller någon upphovsrätt eller immateriella rättigheter till sådana webbplatser eller innehåll på webbplatserna som kan nås under de länkar som lagts ut i Tjänsten.

8    Ansvarsbegränsning

 • Tjänsten tillhandahålls ”i befintligt skick”. Tjänsten och informationen i den ändras kontinuerligt. Tjänsteleverantören garanterar inte att Tjänsten är användbar, fungerar eller är lämplig för ett visst ändamål. Tjänsteleverantören ansvarar inte för genomförbarheten av affärsplaner som Användare har gjort upp i Tjänsten, och inte heller för övrigt.
 • Användaren använder på eget ansvar webbplatser, material och funktioner som kan nås via det Innehåll som lagts ut i Tjänsten. När Användaren öppnar de länkar som lagts ut i Tjänsten dirigeras Användaren från Tjänsten och dess webbplats till webbplatser som inte ägs eller administreras av Tjänsteleverantören. Tjänsteleverantören övervakar inte och kontrollerar inte heller kontinuerligt tredje parts webbplatser eller deras innehåll och ansvarar inte för deras riktighet, godtagbarhet, laglighet, tillförlitlighet eller informationssäkerhet. Tjänsteleverantören ansvarar inte för tredje parts information, material, produkter eller tjänster och eller rekommenderar inte dem.
 • Tjänsteleverantören är inte ansvarig för skador som orsakas Användaren till följd av användning av en tredje parts webbplats, tjänster eller innehåll.
 • Information, anvisningar eller råd som tillhandahålls via Tjänsten eller länkarna i den är inte avsedda som juridiska, kommersiella, medicinska eller andra upplysningar, anvisningar eller råd som är bindande för Tjänsteleverantören, och kan därför inte åberopas. Det är inte heller möjligt att utifrån dem ställa krav på Tjänsteleverantören.
 • Tjänsteleverantören ansvarar inte för att de rubriker eller sammanfattningar som skapas automatiskt är korrekta.
 • Innehållet i Tjänsten kan vara utformat av Användare som är oberoende av Tjänsteleverantören och representerar då inte Tjänsteleverantörens åsikter. Tjänsteleverantören ansvarar inte för eventuella skador som orsakas på grund av Innehållet.
 • TJÄNSTELEVERANTÖREN ÄR INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER ANSVARIG GENTEMOT ANVÄNDAREN ELLER NÅGON ANNAN PART FÖR FÖRLUST AV INKOMST ELLER INFORMATION OCH INTE HELLER FÖR NÅGON INDIREKT SKADA SOM ÄR EN FÖLJD AV ELLER HAR SAMBAND MED DETTA AVTAL ELLER DENNA TJÄNST, ÄVEN OM TJÄNSTELEVERANTÖREN UTTRYCKLIGEN HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV EN SÅDAN SKADA. TJÄNSTELEVERANTÖRENS KUMULATIVA TOTALANSVAR FÖR AVTALET, TJÄNSTEN ELLER ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTEN ÄR I ALLA SITUATIONER BEGRÄNSAT TILL EN CENT (0,01 €), OM INGET ANNAT FÖLJER AV TVINGANDE LAGSTIFTNING.

9    Tillhandahålla Tjänsten

 • Tjänsteleverantören strävar efter att sörja för att Tjänsten fungerar utan störningar, men garanterar det inte.
 • Tjänsteleverantören har alltid rätt att göra ändringar i Tjänsten (eller delar av Tjänsten) i syfte att vidareutveckla och förbättra den.
 • Tjänsteleverantören har rätt att ta bort Tjänsten eller en del av Tjänsten utan förhandsmeddelande. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att när som helst och av vilket som helst skäl utan förhandsmeddelande upphöra med att tillhandahålla Tjänsten, dokumentationen och uppdateringarna.

10  Informationssäkerhet och sekretess

 • Tjänsteleverantören strävar efter att tillhandahålla Tjänsten på högsta möjliga säkerhetsnivå. Användaren förstår att internet inte är helt säkert i alla avseenden. Informationssäkerheten beskrivs också i Tjänsteleverantörens policy för integritetsskydd: https://uusyrityskeskus.fi/sv/integritetspolicy/. Tjänsteleverantören behandlar affärsplaner och annat konfidentiellt Innehåll på ett konfidentiellt sätt.

11  Uppsägning eller hävning

 • Användaren kan säga upp Villkoren när som helst genom att sluta använda Tjänsten och ta bort sitt eventuella användarkonto från Tjänsten.
 • Tjänsteleverantören kan när som helst blockera Användarens åtkomst till Tjänsten, om Användaren konstateras ha brutit mot Villkoren (eller om det finns en rimlig anledning att misstänka att Användaren har brutit mot Villkoren).
 • Användaren godtar att det Innehåll som Användaren lagt ut i Tjänsten står kvar i Tjänsten trots att Villkoren har sagts upp eller användarkontot tagits bort. Användaren kan dock be Tjänsteleverantören radera Användarens eventuella identifieringsuppgifter, som Användaren lagt ut i Tjänsten och som finns i anslutning till det Innehåll som förblir i Tjänsten. Tjänsteleverantören ska genomföra en sådan begäran i enlighet med sin gällande process.
 • Trots att Avtalet har gått ut förblir skyldigheterna och ansvaret enligt punkterna 7 och 8 gällande.
 • Villkorens bindande verkan
  • Det faktum att ett av Villkoren anses vara ogiltigt eller på något annat sätt icke rättsligt bindande på grund av att villkoret strider mot lag eller någon annan föreskrift påverkar inte giltigheten eller den bindande verkan av de övriga Villkoren.

13  Relevant grund för Avtalet, upphörande av väsentliga förutsättningar

 • Användaren förstår att Tjänsteleverantören har förbundit sig till Avtalet med tillit till de bestämmelser om ansvarsbegränsning som beskrivs här. De bestämmelserna utgör en relevant grund och en väsentlig del av Avtalet. Användarna godtar att ansvarsbegränsningarna förblir giltiga och är tillämpliga oberoende av om ett av de relevanta villkoren för Avtalet blir ogiltigt, i övrigt icke bindande eller anses ha upphört. Oavsett vad som angetts ovan begränsar inget av det som angetts här Tjänsteleverantörens ansvar för skador som Tjänsteleverantören orsakat uppsåtligen eller av grov oaktsamhet.

14  Ändringar av Villkoren

 • Detta Avtal innehåller allt som parterna har avtalat i denna fråga. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att ändra och redigera Villkoren samt att lägga till eller stryka punkter i dem. De ändrade Villkoren inkluderas i Tjänsten och dessutom meddelar Tjänsteleverantören om de ändrade Villkoren på webbplatsen för Tjänsten. Ändringarna träder i kraft omedelbart efter det att ett meddelande om ändringarna har lagts ut på webbplatsen. Om Användaren inte godtar ändringarna har Användaren rätt att avsluta Avtalet (såsom det beskrivs i Villkoren).
 • Tjänsteleverantören har rätt att överföra detta Avtal inklusive alla rättigheter och skyldigheter till tredje part. Information om en eventuell överföring läggs ut på Tjänsteleverantörens webbplats.

15  Tillämplig lag och forum

 • Med undantag för bestämmelserna om lagkonflikt tillämpas enbart Finlands lagar på Villkoren, och Villkoren tolkas enbart enligt Finlands lagar. Alla tvister som beror på Villkoren, brott mot Villkoren, avslutande av Villkoren eller Villkorens giltighet samt tvister som har samband med Villkoren eller Tjänsten avgörs slutligt vid Helsingfors tingsrätt (om en förlikning inte kan nås).
 • Det faktum att Tjänsteleverantören avstår från att åberopa någon av sina rättigheter enligt dessa villkor innebär inte att Tjänsteleverantören avstår från sina rättigheter och hindrar Tjänsteleverantören inte från att senare i liknande situationer åberopa en sådan rättighet som bygger på Villkoren.

16  Bilagor

 • Genom att godkänna villkoren godkänner Användaren samtidigt att Användarens personuppgifter kan behandlas för att fullgöra Avtalet i enlighet med policyn för integritetsskydd på Tjänsteleverantörens webbplats: https://uusyrityskeskus.fi/sv/integritetspolicy/

TERMS AND CONDITIONS

1    General

 • The purpose of the business plan service (“Service”) is to enable the development of new business ideas into business plans by including the business idea in an online service maintained by the Finnish Enterprise Agencies (“Service Provider”).
 • The Service is an online service that enables business plans and other business-related plans to be stored in a database. There may also be service descriptions of the Service. The Service may be developed further, meaning that the service descriptions may change.
 • Using the Service requires signing up and creating a user account in accordance with section 6 (“Signing up for the Service”).
 • Please study these terms and conditions (“Terms”) before using the Service and approving the Terms. By using or signing up for the Service, you confirm that you have studied these Terms, approve them and agree to comply with them. Do not use the Service if you do not approve these Terms.
 • These Terms apply when the Service Provider provides the Service to Users. These Terms and their appendices constitute the entire agreement (“Agreement”) between the Service Provider and the User.

2    Definitions

 • The Service and the Terms comply with at least the following definitions:

User refers to everyone who uses the Service.

Content refers to any material added in any format by the User to the Service and/or any material suggested by them for the Service, such as links or headings and summaries created from linked websites.

3    Using the Service

 • The User agrees to use the Service solely for the purpose provided in these Terms. They also agree not to interfere with the operation of the Service. The User agrees to use the Service in accordance with the applicable Terms, any licence terms concerning the Service Provider and the applicable laws.
 • The User is responsible for any damage caused by using the Service in violation of the Terms, any licence terms concerning the Service Provider, the law or good practice.
 • The User must therefore use the Service in such a way that the Service is not used to share spam or any inappropriate or illegal material.

4    Adding Content to the Service

 • When a User adds Content to the Service, they agree to only add Content that complies with the purpose of the Service and that is appropriate, accurate and up to date. The User agrees not to share any Content that is false, offensive, defamatory, related to criminal activity or in violation of the law or good practice or that is harmful for the Service Provider, other Users or third parties.
 • The User is responsible for any Content they add to the Service.
 • The Service Provider has the right not to publish or to remove Content that they deem to be in violation of section 4.1.
 • The User must notify the Service Provider of any Content that they find to be in violation of the Terms.

5    Managing the Service and website

 • The Service Provider always has the right, but no obligation, to:
 1. Study and monitor the use of the Service to determine whether a User is violating the Terms of the Service or the law and to comply with the applicable laws or requests or orders by the authorities
 2. Block, remove or restrict access rights and accounts for Users who violate the Terms or the law
 3. Respond to requests for support and information by Users
 4. Prevent and combat crime and abuse, as well as issues related to security and technology, by modifying and amending the Service and its use
 5. Otherwise manage the website and its operation to improve the proper use of the Service and safeguard their rights and the rights of partners, Users and third parties.

6    Signing up for the Service

 • Users sign up for the Service in accordance with the registration practice followed by the Service Provider at the time of registration.

7    Rights to the Service and Content

 • All intellectual property rights and copyrights related to the Service, including but not limited to the website, material, software or software services (and their source code and interfaces), are reserved exclusively to the Service Provider or its licensors.
 • Under this Agreement, the User is not provided with any rights related to the Service other than the limited right to use the Service in accordance with these Terms. The User (or their licensor) retains the rights to the Content they add to the Service (e.g. business plans). The Service Provider has the right to create anonymous reports and other statistics (collectively “Statistical Data”) based on the Content (including business plans). The Service Provider has the right to modify and further develop Statistical Data.
 • Under this Agreement or when using the Service, no rights are transferred concerning the websites behind the links added by the User, or concerning the content of the websites. The Service Provider has no copyright or intellectual property rights concerning the websites that can be reached through the links added to the Service, or concerning the content of the websites.

8    Limitation of liability

 • The Service is provided “as is”. The Service and the information included in the Service are modified continuously. The Service Provider does not guarantee the usability or functionality of the Service or its suitability for a specific purpose. The Service Provider is not responsible for the feasibility of the business plans created by Users for the Service or otherwise.
 • The User is responsible for their use of the websites, material and functionalities that can be reached through the Content added to the Service. When opening links that have been added to the Service, the User leaves the Service and its website for sites that are not owned or controlled by the Service Provider. The Service Provider does not monitor or regularly check third-party sites or their content, and is not responsible for their accuracy, acceptability, legality, reliability or information security. The Service Provider is not responsible for third-party information, material, products or services, and does not recommend them.
 • The Service Provider is not liable for any damage incurred by the User as a result of using a third-party website, service or content.
 • Information, instructions or advice obtained through the Service or any links included in the Service are not intended to be legal, commercial, medical or other information, instructions or advice that is binding on the Service Provider. Therefore, such information, instructions or advice cannot be referred to or used to present any claims against the Service Provider.
 • The Service Provider is not responsible for the accuracy of automatically created headings or summaries.
 • The Content of the Service may be prepared by Users independent of the Service Provider and does not represent the opinion of the Service Provider. The Service Provider is not liable for any damage arising from the Content.
 • UNDER NO CIRCUMSTANCES IS THE SERVICE PROVIDER LIABLE TO THE USER OR ANY OTHER PARTY FOR LOSS OF INCOME OR DATA OR ANY OTHER INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGE ARISING FROM OR RELATED TO THIS AGREEMENT OR SERVICE, NOT EVEN IN CASES WHERE THE SERVICE PROVIDER HAS BEEN EXPRESSLY ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. THE CUMULATIVE TOTAL LIABILITY OF THE SERVICE PROVIDER CONCERNING THIS AGREEMENT, THE SERVICE OR THE USE OF THE SERVICE IS LIMITED TO ONE CENT (EUR 0.01) IN ALL CIRCUMSTANCES, UNLESS MANDATORY LAW PROVIDES OTHERWISE.

9    Providing the Service

 • The Service Provider seeks to ensure but does not guarantee the uninterrupted operation of the Service.
 • The Service Provider is always entitled to make changes to the Service (or parts thereof) to further develop and improve the Service.
 • The Service Provider has the right to disable the Service or part of the Service without prior notice. The Service Provider reserves the right to discontinue the provision of the Service, documents and updates at any time and for any reason without prior notice.

10  Information security and confidentiality

 • The Service Provider seeks to ensure that the information security level of the Service is as high as possible. The User understands that the Internet is not fully secure in all aspects. Information security is also described in the Service Provider’s privacy policy: https://uusyrityskeskus.fi/en/data-protection-policy/. The Service Provider processes business plans and other confidential Content in a confidential manner.

11  Termination

 • The User can terminate the Terms at any time by discontinuing their use of the Service and deleting their user account from the Service.
 • The Service Provider may prevent the User from accessing the Service at any time if the User is found to have violated (or there are reasonable grounds for believing that the User has violated) these Terms.
 • The User agrees that any Content they have added to the Service will remain in the Service despite the termination of these Terms or the deletion of their user account. However, the User has the right to ask the Service Provider to remove any identification information in connection with Content that they have added to the Service and that is still available in the Service. The Service Provider must fulfil such a request in accordance with the process it is using at the time.
 • Obligations and responsibilities in accordance with sections 7 and 8 will remain valid despite the termination of the Agreement.
 • Validity of the Terms
  • If one or some of the Terms are deemed invalid or otherwise legally non-binding based on a law or other provision, this will not render the other Terms invalid or non-binding.

13  Essential basis of the Agreement; discontinuation of essential conditions

 • The User understands that the Service Provider is committed to the Agreement in accordance with the provisions described herein for limitation of liability. These provisions are the essential basis and an integral part of the Agreement. The User agrees that the limitations of liability will remain valid and applicable even in cases where an essential condition of the Agreement becomes invalid or otherwise non-binding or is deemed to have expired. Regardless of the above, nothing stated herein will limit the liability of the Service Provider for any damage it has caused intentionally or through gross negligence.

14  Amending the Terms

 • This Agreement contains everything that the parties have agreed on this matter. The Service Provider reserves the right to amend and modify the Terms and to add or remove items. The modified Terms will be included in the Service, and the Service Provider will also announce the modified Terms on the website of the Service. The changes will come into effect immediately after they have been announced on the website of the Service. If the User does not agree to the changes, they have the right to terminate the Agreement (in accordance with these Terms).
 • The Service Provider has the right to transfer this Agreement with all rights and obligations to a third party. Any transfer will be announced on the Service Provider’s website.

15  Applicable law and jurisdiction

 • These Terms are governed and interpreted in accordance with the laws of Finland, excluding any conflict-of-law provisions. All disputes that arise from the Terms or their violation, termination or validity or that are related to the Terms or the Service will be settled definitively (if agreement cannot be reached through negotiations) by the Helsinki District Court.
 • If the Service Provider chooses not to refer to a right based on these Terms, this does not constitute a waiver of rights, nor will it prevent the Service Provider from later referring to such a right under these Terms in similar circumstances.

16  Appendices