05.05.2020 | Anna Laaksonen

Yhteisellä agendalla eteenpäin

SUK ry:n jäsenyhteistyön ytimessä on verkoston toimijoiden halu edistää kestävän ja kannattavan yrittäjyyden syntymistä Suomeen.

Jäsenyys tarjoaa mahdollisuuden verkottumiseen myös B2B-tasolla. Tästä oivana esimerkkinä toimii Mediatalo Keskisuomalaisen (Meks) ja verkkokauppaohjelmistoa tarjoavan MyCashflow´n yhteistyö, jonka koronapandemia polkaisi käyntiin lyhyellä varoitusajalla.

Yhteinen agenda

Koronakriisi on näkynyt kummankin yrityksen arjessa, kertovat niin Kim Qvick Mediatalo Keskisuomalaisesta kuin Pekka Juntunen MyCashflow´lta. Kivijalkakaupan asiakasvirtojen vähenemisen myötä uusia verkkokauppoja on perustettu ennätysmäärä. Toisaalta epävarmuus tulevasta on jarruttanut yritysten markkinointitoimenpiteitä ja toisaalta yritykset aktiivisesti etsivät uusia keinoja asiakkaiden tavoittamiseen.

Modernit verkkokauppa- ja mediaratkaisut sopivat toistensa pareiksi erinomaisesti.

”Yhteistyömme lähti käyntiin SUK ry:n toimiston vinkistä. He ohjasivat Kim Qvickin meidän puheillemme. Huomasimme Kimin kanssa heti, että meillä on yhteinen agenda: miten auttaa uusia yrittäjiä markkinoimaan itseään ja tuotteitaan”, kertoo Pekka Juntunen.

Monet yrittäjät ovat aiemmin toimineet vain perinteisten myyntikanavien kautta. Koronan vuoksi useat kivijalkamyymälät joutuivat nopeutetulla aikataululla laajentamaan toimintaansa verkkokaupan puolelle. Kokemusta verkossa toimimisesta ei välttämättä ole ollut juuri lainkaan, joten avun tarve on ollut suurta.

”Yhdistimme voimamme uusien verkkokauppiaiden tukemisessa. Etenimme nopeasti, sillä sekä MyCashflow´lla että meillä on kokemusta erikokoisten asiakkaiden kanssa työskentelystä ja löysimme helposti oikean otteen yhteistyölle. Muun muassa ilmainen materiaalituotanto oli kummankin mielestä etu, joka varmasti auttaisi verkkokaupan mainonnan aloittamisessa”, taustoittaa Kim Qvick.

Kampanjaetuna lisänäkyvyyttä uudelle verkkokaupalle

Yhteistyöllä pyritään tarjoamaan verkkokauppiaille paremmat mahdollisuudet pärjätä kireässä kilpailutilanteessa. MyCashflow´ssa verkkokaupan perustaminen käy helposti ja Mediatalo Keskisuomalaisen edut hyödyntämällä myös markkinointi hoituu ilman valtavia ponnisteluita.

Edut ovat voimassa 21.4.-15.6.2020 ja koskevat yli 500 euron arvoisia kampanjoita:
  1. Ilmainen bannerivalmistus kampanjan yhteydessä, kun kuva- ja tekstimateriaali tulevat asiakkaalta.
  2. Display-kampanjoille tuplamainosnäytöt.
  3. Remarketing-kampanjoille tuplamainosnäytöt.

Katso tarkemmat tiedot Mediatalo Keskisuomalaisen kampanjasivustolta.

Jäseneksi Uusyrityskeskusten verkostoon?

Koronapandemia muutti maailman nopeammin kuin kukaan osasi aavistaa. Kriisi ei kuitenkaan jatku ikuisesti. Nyt jos koskaan tarvitaan Uusyrityskeskusten palveluita, sillä kestävä yrittäjyys on yksi yhteiskunnan tukipilareista.

Verkostomme tukee yrittäjyyden tietojen, taitojen ja valmiuksien jakamista sekä luo ja vahvistaa toimintaedellytyksiä kannattavalle yrittäjyydelle.

Jäsenemme saavat mahdollisuuden hyödyntää Suomen Uusyrityskeskusten viestintäkanavia ja tapahtumia oman alansa palveluista, tarjoamista ja uutisista tiedottamiseen. Konkreettisten jäsenetujen lisäksi jäsenyhteisöt saavat mielikuvallista arvoa yrittäjyyttä edistävänä ja kannustavana organisaationa sekä yrittäjyyttä edistävien tekojen tekijänä.

Kannustamme jäseniämme myös keskinäiseen B2B-verkostoitumiseen. Tarjolla voi hyvinkin olla yhteistyömahdollisuuksia, jotka eivät muutoin nousisi esiin. Autamme SUK ry:n toimistolla mielellämme uusien kontaktien löytämisessä yhteisestä verkostostamme.

Kirjoittaja on verkostokoordinaattori Suomen Uusyrityskeskukset ry:ssä.