01.03.2021 | Anssi Kujala

Uusyrittäjyys pitää pintansa

Lukujen valossa yrityksen perustaminen on pitänyt pintansa. Juuri julkistetun Uusyrittäjyyskatsauksemme perusteella uusien asiakkaiden määrä yritysneuvonnassa oli viime vuonna 12 039, mikä on 11 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019. Yli puolet (52 %) asiakkaista perusti yrityksen.

Suomen 30 Uusyrityskeskuksen avulla perustettiin yhteensä siis 6 283 yritystä. Määrä on toki 10 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna, mutta pidän lukuja yllättävän suurina huomioiden kaikki viime vuoden haasteet. Toisaalta pitää ymmärtää, että monella suomalaisella muuttunut elämäntilanne saattoi vaikuttaa perustamisaikeisiin. Toiseksi yleisin tausta neuvontaan tulevilla (24 %) oli työttömyys.

Joka tapauksessa yrityksen perustamisajankohta on ollut haastava. Koko maailmaa kohdanneen kriisin vaikutukset eivät luoneet varmoja näkymiä monillekaan toimialoille. Kun koronapandemia on jatkunut pian lähes vuoden, voi olla, että suunnitelmat yrityksen perustamisen jälkeen ovat muuttuneet. Monen yrittäjän tilanne on vaikea.

Juuri tämänhetkisessä tilanteessa oleellista on, että käsittelyssä olevan kustannustuki kolmosen speksit osuvat nyt totisesti kohdalleen.

Vaatimus 30 % liikevaihdon laskusta on kova. Se on erityisen kova pienille yrityksille ja yksinyrittäjille, joiden liikevaihto on normaaliolosuhteissakin pieni, usein pienten kiinteiden kulujen lisäksi yrittäjän oman työn palkka. Suomen Uusyrityskeskukset ry onkin lausunut, että vaatimusta lasketaan 20 prosenttiin. Tämä kohdistaisi kustannustukea paremmin yhä useammalle yrittäjälle.

Lakiesitys ei myöskään huomioi riittävästi uusia yrittäjiä. Jos yrityksen on perustanut vaihtoehtoisella vertailukaudella 1.1.2020–28.2.2020 tai sen jälkeen, ei kustannustukea käytännössä voisi saada.

Odotamme hallituksen vielä muuttavan ehtoja ennen lopullisen lakiesityksen antamista.

Kuntakokeilussa varmistettava perustamisneuvonta

Uusyrityskeskus-toimintaan liittyy myös koronasta riippumattomia haasteita ja mahdollisuuksia. Juuri nyt maaliskuun alussa alkaneiden ns. kuntien työllisyyskokeilujen kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka eivät ole ansiosidonnaisen työttömyysturvan piirissä, kaikki alle 30-vuotiaat nuoret ja kaikki maahanmuuttajat, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapalveluissa hankealueiden TE-toimistoissa. Yrittäjyys ja yrittäjämäinen työnteko pitäisi tunnistaa työllistymiskeinona erityisesti maahanmuuttajien ja nuorten kohderyhmissä.

Kokeilu on laaja ja vaikuttava. Tällä hetkellä uudet yrittäjäksi aikovat saavat eri puolilla maata erilaista palvelua eri toimijoiden toimesta. Kattavin verkosto kera laatujärjestelmän on Uusyrityskeskus-verkostossa, mutta myös muita toimijoita on.

Nyt kuntakokeilualueilla on syytä varmistaa mekanismit, jossa yrittäjäksi aikova saa yrittäjyyteen liittyvän perusneuvonnan ja tasapuolisesti samoin edellytyksin julkisen tuen yritystoimintansa aloittamiseen.

Kannustankin, että tartumme tähän ja jokaisen Uusyrityskeskuksen alueella käydään keskustelu kuntakokeilujen vastuuhenkilöiden kanssa siitä, miten yhdessä toimitaan uusien yritysten perustamisneuvonnassa. Uudet yritykset luovat uusia työpaikkoja.

Työllämme on kysyntää ja kantoa. Se on myös vastuullista ja luotettavaa. Nyt jos koskaan yrittäjäksi aikovan kannattaa olla yhteydessä Uusyrityskeskukseen.

Anssi Kujala
Kirjoittaja on Suomen Uusyrityskeskukset ry:n hallituksen puheenjohtaja.