31.05.2022 | Hannu Mattila ja Jaakko Kuustonen

Tunnen tuotteeni -oppimisympäristö luotsaa yrityksiä vastuullisuuteen

Tuotteiden turvallisuudelle ja vaatimustenmukaisuudelle on runsaasti vaatimuksia, jotka yrityksessä on tunnettava. Yritys on vastuussa siitä, että sen myymät tuotteet ovat vaatimusten mukaisia. Erilaiset vaatimukset vaativat osaamista ja varsinkin aloittelevan uuden yrityksen voi olla vaikeaa tai ainakin työlästä tunnistaa, mitä kaikkea pitäisi osata ottaa huomioon. Yrittäjät voivat kartuttaa tuoteturvallisuuden osaamistaan uudessa Tunnen tuotteeni-oppimisympäristössä. Maksuttoman oppimisympäristön on toteuttanut Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). 

Maaliskuussa 2021 avattu Tunnen tuotteeni -oppimisympäristö on tarkoitettu yrityksille, jotka valmistavat, maahantuovat tai jakelevat kulutustavaroita (lelut, henkilönsuojaimet, kaasulaitteet, koneet, sähkölaitteet tai yleiset kulutustavarat). Oppimisympäristön käyttäminen on yrityksille vapaaehtoista ja ilmaista. Oppimisympäristö löytyy täältä.

Tukes haluaa tukea yrityksiä tuoteturvallisuuden osaamisen kehittämisessä. Tunnen tuotteeni -oppimisympäristö auttaa osaltaan yrittäjiä selviytymään lainsäädäntöviidakossa. Yritystoimintaa tuotemarkkinoilla aloittavan kannattaa aloittaa Tunnen tuotteeni -oppimisympäristöön tutustuminen Roolin tunnistus -osiosta, josta selviää, onko yrityksen roolina markkinoilla valmistajan, maahantuojan, jakelupalveluiden tarjoajan vai jakelijan rooli. Osiosta selviävät myös kuhunkin rooliin keskeisesti liittyvät, tuotevaatimusten täyttämistä koskevat velvoitteet.

Varsinkin aloittelevaa yrittäjää voivat askarruttaa myös seuraavanlaiset kysymykset: Mikä on CE-merkki ja mihin tuotteisiin se kuuluu kiinnittää, millaisia vaatimuksia on tuotteen mukana toimitettaville käyttöohjeille tai kuinka kuuluu toimia, jos selviää, että myydystä tuotteesta aiheutuu vaaraa? Kaikkiin näihin ja moniin muihin yritystoiminnassa vastaan tuleviin kysymyksiin saa vastauksia tutustumalla Tunnen tuotteeni -oppimisympäristöön.

Oppimisympäristön lisäksi Tunnentuotteeni.fissä on myös tenttiosio, jossa yritys voi suorittaa tuotealuettaan koskevat tentit ja siten osoittaa, että yritys tuntee tuotteitaan koskevat vaatimukset sekä hallitsee vastuullisen yritystoiminnan periaatteet. 

Tentin suoritettuaan yritys saa käyttöönsä Tunnen tuotteeni -tunnuksen ja todistuksen. Lisäksi yritys saa käyttöönsä markkinointipaketin, jonka avulla merkistä voi viestiä asiakkaille. Merkki on osoitus yrityksen halusta toimia vastuullisesti, mikä puolestaan voi olla erottautumistekijä kilpailijoista ja kehittää näin liiketoimintaa positiivisesti. Merkillä ei voida osoittaa yksittäisen tuotteen turvallisuutta eikä se ole viranomaisen virallinen hyväksyntä tuotteelle. Tunnen tuotteeni -tunnus on voimassa kolme vuotta tentin suorituspäivästä. Lista yrityksistä, joilla on voimassa oleva Tunnen tuotteeni -tunnus, on nähtävillä tunnentuotteeni.fissä.

Mikäli kiinnostuit aiheesta, tutustu myös aiempaan blogiin, Tunnen tuotteeni -sivustoon tai ole rohkeasti yhteydessä Tukesin Tunnen tuotteeni projektipäällikköön Jukka Eklundiin (tunnentuotteeni@tukes.fi).

Hannu Mattila ja Jaakko Kuustonen
Kirjoittajat toimivat ryhmäpäälliköinä Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa ja ovat ohjanneet Tunnen tuotteeni -oppimisympäristön rakentamista.