27.03.2020 | Leena-Liisa Lehikoinen

Tilinpäätös määräajassa kaupparekisteriin – uudet ohjeet prh.fi-sivuilla

Osakeyhtiön ja osuuskunnan täytyy aina ilmoittaa tilinpäätöksensä kaupparekisteriin, jota Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) ylläpitää. Lisäksi on monia muita yritysmuotoja, jotka ilmoittavat tilinpäätöksen.

Yksityisen elinkeinonharjoittajan (toiminimiyrittäjän) ei yleensä tarvitse ilmoittaa tilinpäätöstään kaupparekisteriin.

Asunto-osakeyhtiön, asumisoikeusyhdistyksen, asunto-osuuskunnan ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön ei tarvitse koskaan ilmoittaa tilinpäätöstä kaupparekisteriin.

Tilinpäätös ilmoitetaan jokaiselta tilikaudelta

Yritys vastaa tilinpäätöksen sisällöstä. Sen vastuulla on myös ilmoittaa tilinpäätös kaupparekisteriin määräaikaan mennessä. Määräaika alkaa yrityksen tilikauden päättymisestä ja vaihtelee yritysmuodoittain.

Yrityksen täytyy myös ilmoittaa tilinpäätös, vaikka sillä ei ole liiketoimintaa tai toiminta on keskeytynyt. Siis ”pöytälaatikkofirmatkin” tekevät ilmoituksen kaupparekisteriin.

Tilinpäätöksen ilmoittaminen on maksutonta kahdeksan kuukauden ajan siitä, kun tilikausi on päättynyt. Jos ilmoitus on myöhässä, maksu on 85 euroa.

Jos yritys ei ilmoita tilinpäätöstään kaupparekisteriin, PRH voi velvoittaa yrityksen vastuuhenkilön ilmoittamaan tilinpäätöksen sakon uhalla tai määrätä yrityksen selvitystilaan tai poistaa sen kaupparekisteristä. Kun yritys on poistettu kaupparekisteristä, se ei voi harjoittaa yritystoimintaa.

Osakeyhtiön ja osuuskunnan tilinpäätös kaupparekisteriin veroilmoituksen mukana

Osakeyhtiöt ja osuuskunnan voivat ilmoittaa tilinpäätöksen kaupparekisteriin veroilmoituksen mukana, jolloin tilinpäätös liitetään veroilmoitukseen täsmälleen Verohallinnon ohjeiden mukaan. Kun tilinpäätös on ilmoitettu Verohallinnon ohjeiden mukaan, Verohallinto lähettää noin viikossa tilinpäätöksen kaupparekisteriin.

Jos ilmoitusta ei ole liitetty täsmälleen Verohallinnon ohjeiden mukaisesti, niin silloin tilinpäätös täytyy ilmoittaa suoraan kaupparekisteriin.

PRH:n Virre-palvelussa voi tarkistaa, onko tilinpäätös rekisteröity kaupparekisteriin.

Tilinpäätös kaupparekisteriin ilmoitetaan lomakkeella ja liitteinä tilinpäätösasiakirjat

Täytetty tilinpäätöksen rekisteröintilomake ja kaikki rekisteröitävät tilinpäätösasiakirjat lähetetään samalla kertaa joko sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona osoitteella tilinpaatokset@prh.fi tai postitse osoitteella Patentti- ja rekisterihallitus, Tilinpäätökset, 00091 PRH.

Kun tilinpäätös on rekisteröity kaupparekisteriin, PRH lähettää yritykselle rekisteriotteen yrityksen kaupparekisteriin merkittyyn postiosoitteeseen.

Tilinpäätöksen tiedot ovat julkisia, ja ne löytyvät PRH:n Virre-palvelusta. Myös erilaiset palveluntarjoajat käyttävät tilinpäätöstietoja.

Uudet ohjeet ilmoittamisesta verkkosivustolla

PRH on uudistanut ohjeet tilinpäätöksen ilmoittamiseen kaupparekisteriin suomeksi ja ruotsiksi prh.fi-verkkosivustolla. Englanninkieliset ohjeet julkaistaan keväällä.

Uudet ohjeet tehtiin yhteistyössä Verohallinnon kanssa.

PRH haastatteli tilinpäätösilmoituksen jättäneitä yrittäjiä ja tilitoimistoja ja teki verkkokyselyn, jotta osattaisiin parantaa ohjeita oikealla tavalla.

Asiakkaiden näkemysten perusteella tehtiin tilinpäätöksen ilmoittamiselle aikajana sekä erilliset ohjeet tilinpäätöksen ilmoittamisesta veroilmoituksen mukana ja ilmoittamisesta suoraan kaupparekisteriin. Myös tehtiin ohjeet toimimattomille yrityksille sekä ohjeet lopputilityksestä osakeyhtiöille. Lisäksi kehitettiin ohjeistusta siihen, miten toimitaan, kun tilinpäätös on myöhässä.

Ohjeet tilinpäätöksen ilmoittamisesta kaupparekisteriin löytyvät osoitteesta: https://www.prh.fi/fi/tilinpaatokset.html

Podcast tilinpäätöksen ilmoittamisesta kaupparekisteriin

PRH on julkaissut podcastin Tilinpäätös kaupparekisteriin: mitä, miksi ja milloin?

Sanna Mämmi haastattelee tarkastaja Sari Laajarantaa ja erityisasiantuntija Juho Mäkistä. Podcastin kesto on 12 minuuttia.

Arvokasta tietoa -sarjan podcastin tilinpäätösjaksoon pääset tästä linkistä.

Kirjoittaja on Patentti- ja rekisterihallituksen viestintäpäällikkö.