02.11.2018 | Ari Loukasmäki

Sivutoimisen yrittäjyyden riskittömyys on sen etu ja haaste

Etelä-Pohjanmaalla on tällä hetkellä Suomen paras työllisyystilanne. Palkkatyötä siis riittää, mutta silti yrittäjyys houkuttelee monia. Se näkyy meillä uusyrityskeskuksessa; perustettujen yritysten määrä ei ole juurikaan laskenut, mutta jo kolmannes perustetuista yrityksistä on sivutoimisia.

Sivutoiminen yrittäjyys on yhdelle vain harrastus, toiselle tapa ansaita hieman ylimääräistä ja kolmannelle tilaisuus kokeilla, kantaako oma yritysidea. Yritystoiminnan suunnittelu yritysneuvojan kanssa on joka tapauksessa aina hyödyllistä.

Sivutoimisen yrittäjyyden vähimmäisvaatimus

Toimimme alueella, jossa asuu verrattain vähän ihmisiä hyvin laajalla alueella. Markkinat palveluille ja tuotteille ovat ihan toista luokkaa kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla. Tämän vuoksi sivutoiminen yrittäjyys on erinomainen tapa testata, onko asiakaskuntaa riittävästi. Joillekin asiakkaille joudummekin suosittelemaan sivutoimista yrittäjyyttä päätoimisen sijaan, varsinkin jos asiakkaan suunnittelema palvelu on kovin kapea-alainen.

Sivutoimisen yrityksen ei tarvitse tuottaa yrittäjälle voittoa, jos elanto saadaan palkkatyön kautta. Monelle sivutoiminen yrittäjyys onkin vain mukava harrastus, johon on helppo ryhtyä, kun riskiäkään ei yleensä ole. Siinä ei menetä mitään, kunhan vain tulot kattavat menot. Se lieneekin sivutoimisen yrittäjyyden vähimmäisvaatimus.

Hinnoittelua mietittävä tarkkaan myös sivutoimisessa yrittäjyydessä

Kun perustaa sivutoimisen yrityksen, on hyvä ottaa huomioon tiettyjä asioita. Jos esimerkiksi on palkkatyössä, kannattaa aina keskustella asiasta työnantajan kanssa. Jos lähtee tekemään liian samankaltaista työtä yrittäjänä, on irtisanomisen vaara olemassa. Myös yrittäjyyden vaikutus työttömyysturvaan kannattaa selvittää, vaikka vielä olisikin ihan turvallisesti palkkatyössä.

Jos aikomuksena on laajentaa sivutoiminen yrittäjyys jossain vaiheessa päätoimiseksi, on erityisen tärkeää miettiä, mikä on oikea hinta myytävälle tuotteelle. Hinnan tulee olla sellainen, että sillä pärjää päätoimisenakin, koska hintojen jyrkkä korottaminen yhtäkkiä voi olla aika mahdotonta. Liian alhainen hintataso voi antaa sivutoimiselle yrittäjälle myös väärää signaalia markkinoiden riittävyydestä. Laajan asiakaskunnan rakentuminen voi olla seurausta alhaisista hinnoista, joilla sivutoiminen yrittäjä ei ikinä tulisi toimeen päätoimisena yrittäjänä, kun kulurakenne on ihan toista luokkaa.

Sivutoiminen yrittäjyys ei pakota mihinkään – hyvässä ja pahassa

Sivutoimista yrittäjyyttä on helppo suositelle kenelle tahansa, sillä se on yleensä täysin riskitöntä eikä edellytä esimerkiksi suuria sijoituksia tai lainoja. Se ei myöskään pakota mihinkään. Mutta juuri siinä piileekin myös sivutoimisen yrittäjyyden haaste, kun se ei todella pakota mihinkään. Riski on kuitenkin usein juuri se voima, joka ajaa ihmistä toimimaan yrittäjämäisesti. Saako ilman riskiä asioita aikaiseksi? Tuleeko markkinointiin ja asiakashankintaan panostettua riittävästi? Jos yrittäjyys sattuu olemaan lähinnä harrastus, ei silläkään tietysti ole väliä.

Työmarkkinat monimuotoistuvat ja uskon, että sivutoiminen yrittäjyys lisääntyy entisestään. Yrittäjyyden ja palkkatyön yhdistäminen on tulevaisuutta ja jatkossa yrittäjyyden merkitys toimeentulon lähteenä on varmastikin suurempi. Tätä kehitystä tuetaan parhaiten siten, että pidetään neuvontajärjestelmä kunnossa!

Kirjoittaja työskentelee toimitusjohtajana ja yritysneuvojana Etelä-Pohjanmaan Uusyrityskeskus Neuvoa-antavassa.