05.02.2024 | Maarit Laakso

Onko yritysideasi tavoitteena vaikuttaa yhteiskuntaan tai ympäristöön? Yhteiskunnallinen yrittäjyys voi sopia sinulle! 

Jos suunnittelet yritystä, jonka toiminnan ytimessä on luoda positiivista muutosta maailmaan, yhteiskunnallinen yrittäjyys on hyvä tapa toteuttaa missiosi. 

Yhä useampi aloitteleva yrittäjä haluaa vaikuttaa yrityksensä kautta johonkin itselleen merkitykselliseen yhteiskunnalliseen haasteeseen. Kipinä yhteiskunnalliseen yritystoimintaan voi syntyä vaikkapa halusta parantaa omassa työssä kohdattuja epäkohtia, luoda merkityksellisempää työelämää tai hyödyntää uusia digitaalisia ratkaisuja ympäristön tai ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Yhteiskunnallisen yrityksen tavoitteena voi olla esimerkiksi lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen, uusien ratkaisujen luominen kiertotalouteen, syrjäytymisen ehkäisy tai heikommassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistäminen.

Myös yrityksiin kohdistuvat odotukset yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisessa ovat kasvaneet. Asiakkaita, työntekijöitä ja rahoittajia kiinnostaa jatkuvasti enemmän se, minkälaisia vaikutuksia yrityksellä on ympäröivään yhteiskuntaan ja toimiiko se vastuullisesti. Menestyksekäs liiketoiminta nojaakin tulevaisuudessa yhä enemmän positiivisten yhteiskunnallisten vaikutusten aikaansaamiseen. 

Mikä erottaa yhteiskunnallisen yrityksen muista?

Yhteiskunnallisen yrityksen liiketoiminnan ensisijaisena päämääränä on positiivinen ja kestävä muutos jossakin sosiaalisessa tai ekologisessa haasteessa. Muutos, joka toiminnalla saadaan aikaan, on voittojen maksimoimista tärkeämpää. 

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö myös yhteiskunnallisen yritystoiminnan tulisi olla kannattavaa. Yhteiskunnalliset yritykset toimivat samoilla pelisäännöillä kuin muutkin yritykset, ja myös niiden on tehtävä kannattavaa liiketoimintaa voidakseen edistää yhteiskunnallista päämääräänsä. 

Toimiala tai yhtiömuoto eivät määritä yhteiskunnallista yritystä, vaan ne voivat toimia millä toimialalla ja yhtiömuodolla tahansa. Inspiroiviin esimerkkeihin erilaisista yhteiskunnallisista yrityksistä voit tutustua täällä

Yhteiskunnalliset yritykset käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen päämääränsä edistämiseen. Voitot voidaan käyttää esimerkiksi yrityksen toiminnan kehittämiseen, vaikuttavuuden kasvattamiseen tai lahjoituksiin. 

Mistä tukea yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen? 

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus tarjoaa tukea ja neuvontaa yhteiskunnallisen yrityksen perustamiseen. Jos haluat sparrailla yritysideaasi asiantuntijan kanssa, ota yhteyttä maksuttomiin neuvontapalveluihin tästä. Kannattaa kurkata myös muistilistamme yhteiskunnallisen yritysten perustajalle sekä Muutoksentekijän työkirja, joka sisältää runsaasti työkaluja yhteiskunnallisen yritysidean kehittämiseen. 

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksessa yrittäjien ja yritystä suunnittelevien kysymyksiin vastaa Jarmo Hänninen, jarmo.hanninen@pellervo.fi.

Maarit Laakso
Kirjoittaja toimii viestintäpäällikkönä Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO ryssä.