17.10.2022 | Jukka Eklund & Jaakko Kuustonen

Miten välttyä ikäviltä yllätyksiltä tuotteita ostaessa ja myydessä – ota viranomaistieto hyötykäyttöön!

Kaupankäynnin kansainväistyminen ja ostotoiminnan suuntautuminen ulkomaille voivat haastaa erityisesti aloittelevia yrittäjiä, mutta myös pidempään yritystoimintaa harjoittaneita. Tuoteväärennökset ja muu rikollinen toiminta on arkipäivää monilla tuotealueilla. Omalla osaamisella ja toiminnalla voi kuitenkin hallita riskejä merkittävästi. Tästä blogista löydät markkinavalvontaviranomaisen ajankohtaiset vinkit helpottamaan turvallista yritystoimintaa.

Tuotteiden turvallisuudelle ja vaatimustenmukaisuudelle on runsaasti vaatimuksia, jotka yrityksessä on tunnettava. Lainsäädäntöä ja standardeja on paljon ja väistämättä vastaan tulee käsitteitä, kuten sertifikaatti, tyyppitarkastustodistus, vaatimuksenmukaisuusvakuutus ja CE-merkintä. Koska yritys on vastuussa siitä, että sen myymät tuotteet ovat vaatimusten mukaisia, erityisen tärkeää on tuntea rooli (kuten maahantuoja tai jakelija), jossa yritys toimii ja keskeiset tuotevaatimusten täyttämistä koskevat velvoitteet. Tässä työssä erinomainen apu on maksuton Tunnen tuotteeni oppimisympäristö, jonka on toteuttanut Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).

Viranomaisvalvonnan yhteydessä syntyy paljon sellaista julkista tietoa, jota on mahdollista hyödyntää yrityksen ostotoiminnassa ja ilman suuria ponnisteluja. Viranomaiset julkaisevat muun muassa tietoa vaarallisiksi havaituista tuotteista kansallisesti Vaarallisettuotteet.fi-palvelussa ja EU-tasolla komission ylläpitämällä Safety Gate-sivustolla. Nämä ovat rekisterejä, jotka pursuavat käyttökelpoista tietoa hyödynnettäväksi yritystoiminnassa. Tuoteväärennöksiin liittyen lisätietoa tarjoaa Tulli.

Miten näitä palveluita voi konkreettisesti hyödyntää toiminnassa?

Yrityksessä voidaan tarkastella esimerkiksi hakutoiminnoilla eri tuoteryhmiin tai yksittäisiin tuotteisiin liittyviä, valvonnassa yleisimmin havaittuja vaaroja. Tämä on käyttökelpoinen tapa vaikkapa silloin, kun hankitaan uudenlaisia, itselle vieraampia tuotteita. Menettely helpottaa myös lainsäädäntöön ja yksityiskohtaisempiin standardeihin tutustumista. Kun vaatimukset ovat tutumpia, yritys voi pyytää valmistajalta testaustulokset tuotteen osalta ennen hankintaa ja varmistua, että tuote on testattu kattavilta osin.

Myös tilanteessa, jossa vastaan tulee tuote, jota kukaan muu ei vielä myy Suomessa ja liikeidea vaikuttaa loistavalta, kannattaa pysähtyä ja ensin katsoa, ettei syy tälle löydy näistä vaarallisia tuotteita listaavista rekistereistä. Vain pienelle osalle tuotteita tehdään viranomaisten ennakkohyväksyntää ja siksi myynnissä voi hyvinkin olla myös sellaisia tuotteita, jotka eivät sinne kuulu vaarallisuutensa vuoksi.

Mainittujen palveluiden avulla voi myös selvittää, onko yrityksen valikoimassa vaaralliseksi todettuja tuotteita. Vaarallisten tuotteiden osalta pääsääntö on, mitä nopeammin näihin kykenee reagoimaan, sen edullisempaa se on yritykselle. Tiedonhaun voi myös automatisoida, niin että uusista oman tuotealueen havainnoista saa tiedon sähköpostiin esimerkiksi viikoittain.

Pienen toimijan näkökulmasta valmistajien ja tavarantoimittajien auditoinnit ovat haastavia toteuttaa varsinkin, jos toimittajia on useita. Tästä näkökulmasta järjestelmistä on löydettävissä yritys- ja historiatietoa, jota voi hyödyntää ostotoiminnan tukena. Näin toimimalla voi pienentää riskiä välttyä hankkimasta vaarallisia tuotteita. Tärkeää on myös huomioida toimittajien kanssa tehtävissä sopimuksissa vastuukysymykset, ettei yrittäjä jää yksin korvausvelvolliseksi esimerkiksi takaisinvetotilanteissa.

Mikäli näiden muutamia esimerkkien kautta kiinnostuit aiheesta ja jäit kaipaamaan lisää vinkkejä turvallisuustyön tueksi, tutustu myös aiempiin Tukesin blogeihin, Tunnen tuotteeni sivustoon tai ole rohkeasti yhteydessä Tukesissa Jukka Eklundiin.

Jukka Eklund & Jaakko Kuustonen
Kirjoittajista Eklund toimii Tukesissa Tunnen tuotteeni -oppimisympäristön projektipäällikkönä ja Kuustonen Kuluttajatuotteet -ryhmän päällikkönä ja on ollut ohjaamassa oppimisympäristön rakentamista.