28.09.2020 | Juha Ylä-Autio

Laatu on suorityskykyä

Kun puhutaan laadusta yrityksen kilpailutekijänä, ajatellaan usein laatusertifikaatteja ja sitä, mitä ne todistavat asiakkaalle yrityksen toiminnasta. Sertifikaattien tuoma vakuuttavuus on toki yksi kilpailuvaltti markkinoilla, mutta todellisuudessa laatu on yrityksen toiminnassa paljon kokonaisvaltaisempi etu. Sillä on positiivinen vaikutus muun muassa yrittäjän ajanhallintaan ja hyvinvointiin.

Mitä laatu on ja miksi yrityksen kannattaa panostaa siihen?

Laatu on suorituskykyä ja johtamista. Se on sitä, että toiminta prosessoidaan ja asiat tehdään niin kuin ne on kuvattu ja yhdessä sovittu. Prosessin mukaisesti toimiminen tekee liiketoiminnasta selkeää ja tehokasta. Turha sählääminen jää pois kokonaan ja sinulle jää yrittäjänä enemmän aikaa tehdä tuottoa.

Prosessointi siis säästää aikaa ja euroja. Ja kun toiminta on tehokasta ja selkeää, sinulla säilyy hallinnan tunne omasta tekemisestäsi. Tämä tukee jaksamistasi, ja energiaa säästyy perustoimintojen lisäksi yritystoiminnan kehittämiseen.

Kun toiminta on hallittua, se näkyy myös asiakkaallesi. Asiakas saa tehokkaasti sen, mitä hänelle luvataan. Hän vakuuttuu yrityksesi toimintaprosessista ja pysyy asiakkaanasi. Tehokkuus, yrittäjän hyvä toimintakapasiteetti sekä myönteinen asiakaskokemus ovat kaikki yrityksen ehdottomia menestystekijöitä. Ne on mahdollista saavuttaa melko helposti, kun vain keskittyy yritystoiminnan laatuun.

Tiedän, mistä puhun, sillä olen toiminut aikoinani yhteisöissä, joita kohtasi kriisit ja jouduimme tehostamaan toimintaa. Tilanne pakotti prosessoimaan toimintaa niin, että pärjäsimme henkilöstön vähentyessä. Ja se todella onnistui. Lopulta saavutimme parempaa tulosta pienemmällä väkimäärällä.

Mistä lähteä liikkeelle?

Alkavalla yrittäjällä on usein monta asiaa pohdittavanaan ja hoidettavanaan. Laatuasiat kannattaa kuitenkin huomioida heti yritystoiminnan käynnistyessä. Tässä voi onneksi lähteä liikkeelle aika pienestä ja omin voimin. Selvitä itsellesi ihan ensiksi:

Mitkä ovat yrityksesi perusprosessit?

Perusprosesseja voivat olla esimerkiksi tuotanto-, asiakas- ja reklamointiprosessi.

Miten organisoit perusprosessit mahdollisimman tehokkaasti?

Aloita siitä, että kuvaat prosessin esimerkiksi vuokaavion muodossa. Kun kuvannat kaiken tekemisesi, näet selvemmin, oletko tekemässä jotakin turhaa.

Kun olet määritellyt perusprosessit, voit pohtia, tarvitsetko ulkopuolista arviota siihen, toimitko prosessien mukaisesti ja miten prosesseja voisi kehittää. Tässä vaiheessa voit tutustua koulutuksiimme. Kun olet päässyt kunnolla vauhtiin toimintasi laadun varmistamisessa, voi seuraava luonteva askel olla esimerkiksi sertifikaatin tavoittelu. Tärkeintä on kuitenkin, että oivallat, miksi sinun kannattaa panostaa laatuun yritystoiminnassasi.

Kirjoittaja on Laatukeskuksen toimitusjohtaja. Laatukeskus on Suomen Laatuyhdistys ry:n liiketoimintayhtiö, joka keskittyy organisaatioiden ja osaamisen kehittämiseen sekä suorituskyvyn parantamiseen. Suomen Laatuyhdistys ry on Suomen Uusyrityskeskukset ry:n jäsen.