07.07.2020 | Saara Haapala

Kolme vinkkiä työkyvyn heikentyessä

Kesäkuun blogitekstissämme listasimme neljä tärkeää asiaa yrittäjän työkyvyn ylläpitämiseksi. Sopiva työ ja palautuminen ovat yrittäjän työkyvyn ylläpidon keskiössä. Tavoitteena on, että voimavarojen ja työn välillä vallitsisi mahdollisimman vakaa tasapaino. Aina se ei ole mahdollista, vaan työkyky voi heikentyä äkillisesti tai pikkuhiljaa hiipien.

Työkyvyn keskiössä on sopiva työ ja näin ollen työkyvyn heikentyessä on tärkeää tarkastella, onko työ työkyvylle sopivaa. Asiaa voi selvittää seuraavien kolmen kohdan avulla.

1. Olisiko työ tuunattavissa?

Työkyky on aina suhteessa työhön, niin on myös työkyvyttömyys. Työkyvyttömyyttä voi aiheuttaa fyysisen tai psyykkisen toimintakyvyn lasku, osaamisen vanhentuminen tai puuttuminen tai esimerkiksi arvoristiriita omien arvojen ja työn kohteen välillä. Näistä tunnistetuimmat työkykyyn vaikuttavat asiat ovat ensiksi mainitut terveydentilaan ja toimintakyvyn laskuun liittyvät haasteet. On kuitenkin hyvä huomioida, ettei muuttunut terveydentila ole yksinomaan syypää työkyvyn haastetilanteissa. Yhtä hyvin kivenä kengässä voi olla esimerkiksi se, että oma osaaminen on jäänyt jälkeen työssä tarvittavasta.

Seuraaviin kysymyksiin vastaaminen auttaa juurisyiden tunnistamisessa:

  • Tunnistatko mikä työnkuvassa ja työkyvyssä osuvat kivuliaasti yhteen?
  • Voitko muokata työnkuvaasi tilanteellesi sopivammaksi, voitko delegoida tai ulkoistaa asioita, jotka eivät suju toimintakykysi kanssa yhteen?
  • Voitko päivittää tai hankkia kokonaan uutta osaamista, joka tukee työn sujumista?

Yrittäjälle mahdollisia tukiväyliä ei aina tunnisteta kovin hyvin. Aivan yksin ei yrittäjänkään tarvitse työkyvyn heikentyessä pärjätä, vaan apuja voi hakea esimerkiksi kuntoutuksen kautta.

2. Onnistuisiko ammatillinen kuntoutus?

Vakuutusyhtiö tai työeläkeyhtiö voi tukea yrittäjälle ammatillista kuntoutusta työkyvyn alentuessa. Ammatillisen kuntoutuksen tarkoituksena on aina saada työkyky ja työnkuva kohtaamaan.

Jos sattuu työtapaturma tai liikennevahinko, puhutaan usein äkillisestä työkyvyn menetyksestä joko hetkellisesti tai pitempiaikaisesti. Vakuutukset ovat turvaamassa yrittäjää monella tavoin taloudellisesti, mutta myös menetetyn työkyvyn osalta. Jos jotain sattuu, ei välttämättä ole mahdollista palata samaan työnkuvaan yrittäjänä.

Sama tilanne voi tulla sairauden tai muun terveydentilan heikentymisen myötä, jolloin työeläkeyhtiö voi lähteä tukemaan ammatillista kuntoutusta.

Työnkuvaa omassa yrityksessä on muutettava vastaamaan paremmin muuttunutta tilannetta terveyden suhteen. Eteen voi tulla myös liiketoiminnan suunnan muutos, jotta yrittäjänä voi jatkaa olemassa olevalla työkyvyllä. Lisätietoja ammatillisesta kuntoutuksesta löydät oman työeläkeyhtiösi verkkosivuilta tai vakuutusyhtiösi verkkosivuilta.

3. Entä muiden kuntoutuspalveluiden hyödyntäminen?

Myös muut kuntoutuspalvelut kannattaa hyödyntää. KELAlla on monenlaisia sairausryhmäkohtaisia sopeutumisvalmennuskursseja, joiden tavoitteena on tukea elämää ja toimintakyvyn ylläpitoa muuttuneen terveydentilan kanssa. KELAn Kiila – palvelussa on yrittäjille tarkoitettuja kuntoutuksen muotoja. Kiilassa tarkastellaan työtä ja sen sujumista. Kaikista KELAn palveluista löytyy lisätietoa KELAn verkkosivuilta.

Tärkeintä on, ettet yrittäjänä jää työkykyhaasteiden kanssa yksin ja hyödynnät niitä keinoja, jotka käytettävissäsi on.

Kirjoittaja on työeläkekuntoutuksen palveluvastaavana KK-Verve Oy:ssä.