31.03.2022 | Jukka Eklund

Avoin oppimisympäristö tuoteturvallisuudesta apuna yrityksen vastuullisuustyössä

Olemme Tukesilla kehittäneet Tunnen tuotteeni -kokonaisuutta avuksi kulutustavaroiden maahantuojille, valmistajille ja jakelijoille. Avoimella ja vapaasti käytettävällä alustalla voi parantaa tuoteturvallisuuden osaamista, testata sen tenteillä ja osoittaa asiakkaille ja sidosryhmille vastuullisuutta hyödyntämällä Tunnen tuotteeni -merkkiä. Vuonna 2021 julkaisimme tenttikokonaisuuden ja nyt maaliskuussa 2022 olemme saaneet valmiiksi ensimmäisen version avoimesta oppimismateriaalista.

Opintomateriaali sisältää yrityksen toimintaa koskevaa yleistä materiaalia liittyen laadunhallintaan ja talouden toimijan roolin tunnistamiseen. Tuoteryhmäkohtaiset kokonaisuudet löytyvät henkilönsuojaimista, koneista, leluista, kaasulaitteista, sähkölaitteista ja yleiset kulutustavarat. Tuoteryhmissä sisältö kattaa esimerkiksi kohdat vaatimustenmukaisuudesta, turvallisuudesta, merkinnöistä, asiakirjoista, yrityksen velvollisuuksista – ja paljon muuta tuoteryhmäkohtaista.

Oppimisympäristön sisältöä voi hyödyntää esimerkiksi uutta yritystä perustaessa, henkilöstön perehdyttämisessä, hankintatoiminnassa ja asiakaspalvelussa. Oppimisympäristöön kootut tiedot tukevat myös Tunnen tuotteeni -tentteihin valmistautumisessa. Kaikki materiaali julkaistaan lähiviikkoina myös ruotsiksi ja englanniksi.

Vastuullisuus kilpailuvalttina myös verkkokaupassa

Verkkokaupan perustaminen ja tuotteiden tilaaminen globaalisti on nykyisin melko helppoa. Tuotteiden turvallisuudesta ovat vastuussa kaikki jakeluketjun roolin mukaisesti, myös muut kuin tuotteiden valmistajat. Kulutustavarakaupan riskejä on mahdollista pienentää huolehtimalla, etteivät vaaralliset tuotteet päädy myyntiin asti.  Tunnen tuotteeni -oppimisympäristö antaa työvälineitä ja neuvoja tässä onnistumiseksi.

Tunnen tuotteeni -merkin suorittamalla on mahdollista erottua kilpailijoista, muutoinkin kuin tuotteiden hinnoittelun tai tuotevalikoiman kautta. Tunnen tuotteeni -tentit ja suoritettu merkki ovat konkreettisia osoituksia yrityksen panostamisesta tuoteturvallisuuteen, niin asiakkaille kuin kilpailijoillekin. Tunnen tuotteeni -merkkiä on mahdollista käyttää yrityksen yleisessä markkinoissa ja läpäisseiden yritysten tiedot ovat nähtävillä Tunnen tuotteeni -sivustolla.   

Avoin oppimisympäristö kehittyy yhdessä käyttäjien kanssa

Toivottavasti nyt julkaistu oppimisympäristö hyödyttää mahdollisimman monia yrityksiä oman toiminnan kehittämisessä ja vastuullisen liiketoiminnan rakentamisessa. Jatkossakin Tunnen tuotteeni -kokonaisuutta kehitetään käyttäjien palautteiden perusteella. Kerro meille, mistä aiheista kaipaisit lisää tietoa oppimisympäristöön: tunnentuotteeni@tukes.fi. Kaikki muutkin kehityspalautteet ovat aina tervetulleita!

Jukka Eklund
Kirjoittaja toimii digitalisaation asiantuntijana Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) Tuotteet-yksikössä.