17.06.2022 | Juha Sihvonen

Hyvän tilitoimistosuhteen elementtejä

Tilitoimisto on yrityksen tärkeimpiä kumppaneita, joten sen valintaan ja suhteen jatkuvuudesta huolehtimiseen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Hyvä, luotettava ja yrityksen tarpeita palveleva asiakassuhde ei ole itsestäänselvyys. Mutta mistä osatekijöistä se sitten muodostuu, ja mihin seikkoihin yrityksen pitäisi osata kiinnittää huomioida taloushallinnon kumppanin osalta?

Kysyimme* asiaa yli tuhannelta suomalaiselta organisaatiolta, ja vastaukset ovat yksiselitteisiä:

  • Osaamisen taso
  • Sujuva yhteistyö palveluntarjoajan kanssa
  • Palvelun laatu

On tärkeää varmistua siitä, että tilitoimistolla on osaaminen kunnossa. Yrityksen taloudenhoitoa määrittelevät lukemattoman monet lait, säännöt ja ohjeet, eikä niiden osaamisesta voi tinkiä. Taloushallinnon ammattilaisten onkin jatkuvasti huolehdittava siitä, että vahva ja ajantasainen osaaminen säilyy. Asiakkaalle näkyviä merkkejä osaamisen tasosta ja sen ylläpidosta ovat esimerkiksi suoritetut alan sertifioinnit ja tutkinnot. Kysy tilitoimistoltasi, miten he kouluttautuvat ja ylläpitävät omaa osaamistaan! Paraskaan alan ammattilainen ei kuitenkaan voi hallita kaikkea tietoa itse, vaan tilitoimistolla onkin syytä olla toimiva asiantuntijaverkosto käytössään. Tarkista siis myös, millä tavoin palveluntarjoajasi on verkottunut muiden toimijoiden kanssa.

Taloushallinnon ammattilaisen tärkein tehtävä on tuottaa asiakasyritykselle tukea ja neuvoja, jotta tämä voi tehokkaasti keskittyä omaan ydinliiketoimintansa. Hyvin hoidettu taloushallinto luokin osaltaan puitteet yrityksen kasvulle ja kannattavuudelle. Henkilökohtaista palvelua toivotaan, ja hyvät neuvot ovat arvokkaita. Moni yritys kaipaa säännöllistä keskustelukumppania taloudellisissa kysymyksissä, ja keskustelukumppanin tavoittaminen on tärkeää. Jos asiakkaana et tiedä keneen ottaa yhteyttä tai et saa vastauksia ajallaan, yhteistyö alkaa nopeasti tuntua hankalalta. Proaktiivisuus, joustavuus ja ”can do”-asenne ovat useimpien asiakkaiden arvostamia ominaisuuksia taloushallinnon palveluissa.

Asiantuntijapalvelun koettu laatu on usean tekijän summa – ja usein myös ainakin jossain määrin tunnepohjaista. Luottamus asioiden sujuvuuteen ja osaamisen tasoon rakentuvat asiakassuhteessa vähitellen, mutta myöskään ensivaikutelman merkitystä ei voi vähätellä. Asiat ovat usein sitä miltä ne näyttävät ja tuntuvat, sanotaan. Valintatilanteessa palveluntarjoajaa kannattaakin kuulostella ja ”fiilistellä” monelta kantilta. Pyydä referenssejä ja näyttöjä osaamisesta, keskustele ja kysele – ja pyri muodostamaan kokonaiskuva omalle yritykselle parhaalta tuntuvasta kumppanista. Lisävinkkejä saat myös esimerkiksi Taloushallintoliiton julkaisemasta taloushallinnon palveluiden ostajan oppaasta.

*)Taloushallinnon ulkoistaminen Suomessa – tutkimus. Taloushallintoliitto, 2022

Juha Sihvonen
Kirjoittaja toimii asiakkuudet ja kehitys -alueen johtajana Taloushallintoliitossa