14.02.2022

Woimaa osaamisesta ja verkostoista

Juho Haukkalalle yrittäjyys tuli eteen pyytämättä ja yllättäen. Nyt Metsän Woiman toimitusjohtajana hän näkee tulevaisuuden olevan mahdollisuuksia täynnä, sillä sekä bioenergia että kiertotalous ovat kasvavia aloja.

Juho kutsuu yrittäjäksi ryhtymistä ”ura-ajautumiseksi”.

–  Lapsuudenkodissani yrittäjyydestä oli huonoja kokemuksia. Olen kuitenkin tehnyt aina yrittäjämäisesti töitä, ja kun uusia töitä oli keksittävä, yrityksen perustaminen oli yksi hyvä vaihtoehto, hän kertoo.

Palkkatyö päättyivät pörssiyhtiön yt-neuvotteluissa, ja Juho alkoi etsiä osaamistaan vastaavaa tehtävää. Kun täysipäiväistä työtä ei ollut tarjolla, hän päätti perustaa metsä- ja bioenergia-alan asiantuntijayrityksen.

Myöhemmin porukkaan tulivat mukaan Mari Koivisto ja Tomi Bremer, ja yhdessä kolmikko kävi läpi perusteellisen strategiaprosessin. Nyt Metsän Woima tarjoaa polttoainetoimituksia lämpö- ja voimalaitoksille.

Muutos liikeideassa syntyi, kun toimitusketjujohtamista koko uransa tehneet ammattilaiset päättivät keskittyä ydinosaamiseensa.

– Tunnemme koko alan ja meillä oli valmiit verkostot. Otimme yhteyttä tuttuihin asiakkaisiin ja kysyimme, mitä tarpeita heillä on.

”Maailma muuttuu nopeasti”

Samaan aikaan markkinassa tapahtui muutoksia. Fossiilisten polttoaineiden käytöstä pyritään luopumaan, mikä on kasvattanut uusiutuvien biopolttoaineiden kysyntää. Koska bioenergia ja kiertotalous ovat kasvavia trendejä, Juho näkee yrityksen olevan pitkäjänteisesti mukana muutoksessa.

– Maailma muuttuu nopeasti ja paljon molemmilla aloilla. Vaikka haasteitakin varmasti riittää, niin riittää myös mahdollisuuksia.

Suin päin kohti tulevaa ei kuitenkaan ole tarkoitus sännätä. Juho kertoo, että Metsän Woimalle oli alusta asti tärkeää luoda strategia ja suunnitelma siitä, miten liiketoimintaa halutaan viedä eteenpäin ja millaisilla tavoitteilla.

Uusyrityskeskus Ensimetri oli apuna yrityksen perustamisessa. Juhon mukaan hän sai vastauksia kysymyksiinsä ja vinkkejä siitä, mitä yrityksen alkuvaiheessa on syytä huomioida. Taloudellista apua eli esimerkiksi starttirahaa hän ei saanut, koska asiakkaita oli jo valmiina.

– Siinä vaiheessa tukea olisi kyllä kaivannut, kun muutoin oli monella tavalla tyhjän päällä.

Tahtoa kasvaa ja kehittyä

Ensimetrin yritysneuvoja Taina Koivula uskoo Metsän Woiman tiimiyrittäjyyden luovan yritykselle vahvaa sisäistä osaamista. Kilpailuetu syntyy ammattitaidon, verkoston ja keskustelukumppaneiden yhdistelmästä.

– Liikeidean terävöittämisessä tärkeää on tunnistaa oman toimialan markkinatilanne ja asiakaskohderyhmän tarpeet. Metsän Woiman yrittäjillä on tahtoa kehittää ja kasvattaa yritystään, Taina kehuu.

Juhon tavoin Taina uskoo alan kasvuun. Samalla esimerkiksi teknologiavaatimukset ja toimintamallit muuttuvat jatkuvasti. Juhon mukaan digitalisaatio on osaltaan jo vauhdittanut Metsän Woiman alkutaivalta. Kun kaikki on tehty alusta asti sähköisesti, mitään erillistä digiloikkaa ei tarvinnut tehdä.

– Pystyimme suoraan lähtemään kaikkeen sähköisesti. Siitä on ollut selkeästi apua, ja datasta on varmasti hyötyä jatkossakin.