07.02.2023

Samanlaiset arvot yrittäjyyden ytimenä 

Oulun alueella toimivat Suvi Siekkinen (kuvassa vasemmalla) ja Heli Kinnunen (keskellä) arvostavat sekä asiakkaitaan että omaa tekemistään. Halusta tehdä entistä parempaa lastensuojelua syntyi yhteinen työpaikka, Arvostava Oy. 

Suvilla ja Helillä on kummallakin vankka ammattitaito lastensuojelussa. Suvi on sosionomi (YAMK) ja Heli puolestaan terveydenhoitaja ja psykiatrinen sairaanhoitaja. He tutustuivat toisiinsa Helin tehdessä työharjoitteluaan Suvin silloisessa työpaikassa. Yrittäjäksi ryhtyminen oli luonteva ajatus, kun he huomasivat, kuinka hyvin työt yhdessä sujuivat.  

– Mehän voitaisiin tehdä tätä työtä itsellekin, kun kummatkin tykätään ja osataan tämä homma, tuumasi Suvi Helille ja niin ajatus yhteisestä yrityksestä lähti kypsymään. 

Rohkeasti tuumasta toimeen 

Yrittäjyydessä oleva vastuu ja vapaus kiehtoivat kumpaakin, vaikka taloudellinen riski aluksi arvelutti. He saivat kuitenkin kannustavaa palautetta ja korvaamatonta apua Oulun Seudun Uusyrityskeskukselta muun muassa liiketoimintasuunnitelman sekä kannattavuuslaskelmien tekemiseen. Kun myös pankki suhtautui yrityksen perustamiseen myönteisesti, Arvostava Oy sai alkunsa. 

Arvostavan liiketoiminta lähtee yrityksen arvoista, kuten sen nimikin jo kertoo. Vahvat arvot ja kannattava liiketoiminta eivät ole ristiriidassa keskenään. 

– Suvilla ja Helillä on koulutuksen ja työkokemuksen kautta hankittu vankka osaaminen sekä selkeä visio siitä, miten he haluavat työtä tehdä. Heillä on keskenään hyvä henkilökemia ja rohkeutta tarttua toimeen, kiittää yritysneuvoja Anneli Rinta-Paavola yrittäjäkaksikkoa. 

Yrittäminen vaatii omistautumista 

Yrityksen virallinen perustaminen kävi nopeasti. Lupabyrokratia sen sijaan yllätti ja itse lastenkodin avautumiseen meni noin vuosi. Niissä hetkissä kysyttiin todellista yrittäjyyttä ja Suvi ja Heli keksivätkin laajentaa palveluvalikoimaa myös lapsiperheiden kotipalveluun. Näin he saivat työllistettyä itsensä myös odotteluaikana. Kotipalvelu jäi pysyväksi osaksi Arvostavan toimintaa ja työllistää tällä hetkellä kolme työntekijää. 

– Arvostamme jokaista työntekijäämme, teemme kaikki työtämme suurella sydämellä. Ilman arvoihimme sitoutuneita työntekijöitä ei olisi menestyvää yritystäkään, toteavat Suvi ja Heli yhteen ääneen. 

Ihan kaikkea ei kuitenkaan tarvitse tehdä itse. Yrittäjät ovat ottaneet avukseen tilitoimiston, joka hoitaa mm. palkanmaksun ja muutenkin auttaa taloushallinnon tehtävissä. Näin Suvi ja Heli pystyvät paremmin keskittymään siihen, minkä he kokevat tärkeimmäksi ja osaavat parhaiten: asiakkaiden – perheiden ja lasten – kanssa tehtävään työhön.  

– Yrittäjän on hyvä seurata jatkuvasti toimintaympäristöään, niin asiakkaita kuin kilpailijoita, ja oltava valmis reagoimaan niissä tapahtuviin muutoksiin. Riskinsietokyky ja toimialatuntemus ovat tärkeitä, kuten Arvostavan Suvilla ja Helillä. Monia yrittäjätaitoja, esimerkiksi myyntiä ja markkinointia, voi myös opiskella, muistuttaa Anneli. 

Yrittäjyydessä on omat haasteensa, mutta rakkaus siihen mitä tekee, kannustaa Suvia ja Heliä joka päivä tekemään parhaansa lastensuojelun parissa. Yrittäjyys on heille arvovalinta.