26.08.2021

Kutsumus löytyi ikäihmisten kotihoidosta

Taija Tetri-Kivikangas halusi tarjota kiireetöntä ja ennaltaehkäisevää kotihoitoa ikäihmisille. Aluksi hän työllisti toiminimellä vain itsensä. Nyt Taijalla on osakeyhtiö Terveydelle Oy, joka työllistää 12 ihmistä.

Hyvinkääläinen Taija oli päättänyt ryhtyä yrittäjäksi vuonna 2017. Hän oli opintovapaalla terveydenhoitajan virastaan ja perusti toiminimen Kotiterveydenhoito Tetri. Iltalenkeillään Taija jakoi esitteitä postilaatikoihin ja vieraili senioreiden kerhoissa.

– Löysin kutsumukseni ikäihmisten parista. Kotihoidon on oltava ennaltaehkäisevää ja virkistävää.

Taija on yrittäjäsuvun kasvatti. Hän haki aloittavan yrittäjän starttirahaa ja otti yhteyttä YritysVoimalaan.

– Lähdin liikkeelle jostain ja katsoin, mihin se riittää. Olen luonteeltani impulsiivinen optimisti.

Asiakaskunta kasvoi vauhdikkaasti. Puolen vuoden kuluttua Taijan oli joko palkattava työntekijä tai ryhdyttävä kieltäytymään uusista asiakkaista. Hän haki ja sai palkkatukea toisen henkilön palkkaamiseen.

– Starttiraha ja palkkatuki olivat tarpeellisia, kuten myös yritysneuvojan rohkaisut. Olen saanut häneltä neuvoja, mutta myös tiukkoja kysymyksiä pohdittavaksi.

Poikkeuksellinen valvonta

Yritysneuvoja Jukka Pötry Hyvinkään-Riihimäen alueella toimivasta Uusyrityskeskuksesta, YritysVoimalasta, on ollut Taijan kanssa yhteyksissä kymmenkunta kertaa kolmen vuoden aikana.

– Hoiva-alan ammattilaiselle liiketoiminnan byrokratia ei ole peruskauraa. Minulle sen sijaan on.

Terveydenhuoltoala on tarkasti viranomaisten säätelemää. Yrittäjän on tehtävä ilmoitus kuntiin sosiaalipalvelujen tuottamisesta ja lupahakemus aluehallintovirastoon terveyspalvelujen tuottamisesta.

– Julkinen valvonta on poikkeuksellista verrattuna mihin tahansa muuhun yritystoimintaan.

Jukka näkee, että hoivayrityksen kasvu on riippuvaista yrittäjän taidoista markkinoida palveluitaan.

– Taija on tehnyt hyvää työtä ja osannut kertoa siitä muille.

Kasvun myötä Taija tuli tietoiseksi siitä, että yrityksellä pitää olla kasvustrategia. Hän halusi pitää kasvun omassa hallinnassaan.

– Palveluiden laadun ja kiireettömyyden oli säilyttävä.


Helmikuussa 2019 Taija muutti toiminimensä osakeyhtiöksi, jonka nimeksi tuli Terveydelle Oy. Etukäteen hän oli laskenut Jukan kanssa, miten muutos vaikuttaa verotukseen. Taija ei ollut kuitenkaan varautunut siihen, että yhtiömuodon vaihdos kesti kuukausia.
– Minun piti hakea ja maksaa uudestaan luvat toimintaani.

Kasvun paikka

Terveydelle Oy tekee paljon muutakin kuin kotihoitoa. Hoitajat ulkoilevat ja pelaavat asiakkaiden kanssa. Asiakkaiden yksilölliseen ohjelmaan voi kuulua esimerkiksi muistipelejä ja jumppaa.

Tällä hetkellä Taija työllistää 12 työntekijää, joista kahdeksan on kokoaikaisessa työsuhteessa. Yrityksessä työskentelevät terveydenhoitaja ja geronomi sekä sairaanhoitajia ja lähihoitajia.

Taija on pyrkinyt palkkaamaan eri-ikäisiä työntekijöitä erilaisilla taustoilla ja koulutuksilla.

– Oma roolini on muuttunut hurjasti. Asiakaskäyntien sijaan työnkuvani on henkilöstön johtamista ja hallintoa. Tämä on ollut minulle kasvun paikka.